Kjald vd Schaaf KxA
  • HTSM
  • Innoveren

KXA Data Solutions zag Big Data gemeengoed worden

Effectiviteit is het product van kwaliteit en acceptatie. Dat is waar KXA voor staat. Het bedrijf is specialist op het gebied van Big Data Managementsoftware. Wat dat inhoudt? De experts van KXA helpen klanten hun productieproces te verbeteren door gebruik te maken van kennis uit data. Daarnaast ontwikkelt KXA ook software, het motorblok, voor data driven Smart Factories. Daarmee spelen ze een centrale rol in de Region of Smart Factories van de NOM.

“We begonnen met z’n tweeën”, vertelt Kjeld van der Schaaf, eigenaar van KXA. “Dat was twaalf jaar geleden, nog onder een andere bedrijfsnaam. Alles was toen anders, er was weinig bekend over big data. We waren veel tijd kwijt met steeds opnieuw uitleg geven. En technisch was er nog maar weinig verkrijgbaar.”

Inmiddels heeft het vakgebied een grote vlucht genomen. “Het pionieren is er helemaal af. Het is mooi om te zien hoe snel die ontwikkeling is gegaan. We merken zelfs dat mensen nu soms te hoge verwachtingen hebben. Ze denken dat big data alles op kan lossen, maar zover zijn we nog niet.”

Inleven in de klant
Hoe technisch je vakgebied ook is, je hebt altijd mensen nodig. Van der Schaaf: “Toen we begonnen, hadden we de missie om sensoren te bouwen en inzichten op te doen die je als mens ontgaan. Maar het zijn altijd mensen die de analyses moeten maken, met hulp van de computer.

Daarom is inleving in de klant en zijn of haar vraag of doel zo vreselijk belangrijk. Het is een technische analyse, maar om daar baat bij te hebben, moet die goed gelezen worden. De A van KXA staat niet voor niets voor acceptatie, alles moet aansluiten bij de klant.”

Grote spelers
En die klanten zitten verspreid door Nederland. Met een team van tien man werkt KXA vanuit Visvliet aan hun software. “Kwamen de klanten in het verleden vaak pas aankloppen als er een probleem was vastgesteld, nu is dat vaak al bij een nieuw product of bij plannen van de directie om een ander pad in te slaan. Hoe divers ze ook zijn, de klanten zijn vrijwel altijd relatief grote spelers. Een traject is namelijk kostbaar en een bedrijf heeft er pas veel baat bij als het grootschalig te werk gaat.”

‘De Region of Smart Factories is een opvallend hechte club’

Drys
KXA Data Solutions speelt een centrale rol in de Region of Smart Factories van de NOM. “Het is een consortium. We proberen samen op te trekken, onder de coördinatie van de NOM. Het is een opvallend hechte club, dat is mooi om te zien. Eigenlijk weet je pas na een eerste project of je met een andere partij kunt samenwerken, maar binnen de Region kennen we elkaar al.” KXA nam een grote sprong in de ontwikkeling van Smart Factories door Drys op te richten. Een verkoopbedrijf voor een systeem dat Historian genoemd wordt; het slaat data uit productielijnen op en verwerkt deze. En zo speelt KXA Data Solutions een centrale rol als architect van softwaresystemen, op weg naar de fabriek van de toekomst.