Jean-Luc Donders, directeur Coachjezelf ‘Het juist toepassen van feedback is een grote succesfactor gebleken’
  • Life Sciences & Health
  • Investeren
  • Investor ready worden

Jean-Luc Donders, directeur Coachjezelf ‘Het juist toepassen van feedback is een grote succesfactor gebleken’

De app Liv wordt inmiddels gebruikt in bijna 300 huisartsenpraktijken. Toch is het succes van Coachjezelf, de Groningse startup die de tool ontwikkelde, niet komen aanwaaien. Een gesprek met mede-oprichter en directeur Jean-Luc Donders over toenemende druk op praktijkondersteuners, meebewegen met online mogelijkheden en de waarde van feedback.

De eerste ondernemersles die ik leerde? Lang hoeft Jean-Luc Donders niet na te denken. ‘Dat het tijd en aandacht kost om partijen die bij je bedrijf zijn betrokken op één lijn te krijgen’, zegt hij gedecideerd. ‘Toen ik net startte ging ik er vanuit dat mijn samenwerkingspartners dezelfde droom en visie hadden dan ikzelf. Geleidelijk aan kwam het besef dat iedereen zijn eigen belangen en doelen heeft om ergens in te stappen. Vanaf dat moment was me duidelijk dat ik voor iedereen afzonderlijk helder moest maken wat het hen daadwerkelijk oplevert. Sindsdien zijn we met Coachjezelf echt stappen gaan maken.’

Toename psychische klachten

Die droom, waar Jean-Luc juist over sprak, had alles te maken met het vergemakkelijken van het werk in huisartsenpraktijken. En dan met name van het werk van praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Hij was destijds, zo’n zeven jaar geleden, werkzaam als artsenbezoeker in de farmaceutische industrie en bespeurde een flinke toename van patiënten met een burn-out en andere psychische klachten. ‘Gecombineerd met oplopende kosten en een personeelstekort legde dat een grote druk op de huisartsenpraktijk’, blikt Jean-Luc terug op het allereerste begin. ‘Tegelijkertijd was de opmars van de digitalisering in de samenleving in volle gang. Ook voor de gezondheidszorg bood dat mogelijkheden, wist ik. Bovendien wilde ik als professional actief meebewegen met die online mogelijkheden. Ik dacht: waarom ga ik geen tool ontwikkelen waarmee patiënten ook in hun vrije tijd aan de slag kunnen met hun problematiek?’

Aantoonbare meerwaarde

Het idee mondde een paar jaar later uit in de oprichting van Coachjezelf. In nauwe samenwerking met internetbureau Coolminds en de Hanzehogeschool Groningen werd vervolgens Liv ontwikkeld, een online tool om patiënten met licht psychische klachten beter en effectiever te kunnen coachen. Mede dankzij investeringen van de NOM en G-Force Capital kende de applicatie in 2019 een geslaagde lancering. Sterker nog, inmiddels maken al bijna 300 Nederlandse huisartsenpraktijken gebruik van Liv. Naar volle tevredenheid, dat zeker. Geheel zonder hobbels verliep de weg daarnaartoe echter niet. Of eigenlijk was het eerder een noodzakelijke hobbel, een springplank richting het uiteindelijke doel: een tool ontwikkelen die voor zowel de POH-GGZ als voor patiënten van aantoonbare toegevoegde waarde is.

Gerichte aanpassingen

‘We hebben met Liv in eerste instantie een pilot gedraaid’, legt Jean-Luc uit. ‘Die sloeg bij patiënten niet echt aan. Om hun échte behoefte tot in detail te inventariseren en nog beter te begrijpen zijn we meer feedback gaan vragen. Door goed te luisteren en op basis van hun input gerichte aanpassingen te doen, hebben we Liv drastisch veranderd. Vanaf dat moment zijn we stapsgewijs gaan groeien. Wederom een belangrijke ondernemersles: zorg ervoor dat je altijd in gesprek blijft met klanten, verzamel feedback en pas het ook toe. Dus wat hebben ze nodig, waar zit hun probleem en hoe kan ik daar met mijn propositie op inspelen? Wij zijn nog vrij klein, maar ik denk dat Coachjezelf één van de partijen is die het meeste doet met de feedback van hun gebruikers. Ik merk dat huisartsenpraktijken, zorggroepen en patiënten dat waarderen.’

Belangrijke basis

De liefde voor de zorgsector is er bij Jean-Luc altijd al geweest. Gevoed door zijn vader die internist is en zijn moeder die als manager in het UMCG werkt. Tegelijkertijd is hij ook nog eens getrouwd met een huisarts. Toch besloot Jean-Luc na de middelbare school commerciële economie en bedrijfskunde te gaan studeren. ‘Ik vond sales al van jongs af aan erg interessant, vooral in combinatie met marketing’, verduidelijkt hij. ‘Ik heb het altijd leuk gevonden om daar wat dieper en breder over na te denken. Over hoe je bijvoorbeeld innovaties op de markt zet en aan de man kunt brengen.‘

Al snel na het afronden van zijn studie belandde hij als artsenbezoeker in de farmaceutische industrie. Daar legde hij een belangrijke basis voor de rest van zijn carrière, zegt hij. ‘Als artsenbezoeker krijg je uitstekende trainingen, leer je hoe je artsen wel en niet moet benaderen en bouw je een waardevol netwerk op. Het werk komt bovendien nooit op je af, je moet altijd op zoek. Daarnaast duren de gesprekken met artsen heel kort, dus moet je snel tot de kern komen. En ja, daar pluk ik nu als ondernemer natuurlijk de vruchten van.’

Flinc

Na een aantal jaren in meerdere salesfuncties bij het farmaceutische bedrijf te hebben gewerkt, vond Jean-Luc het tijd om eens te kijken of hij met de opgedane kennis en kunde wellicht voor zichzelf kon beginnen. Ingegeven door zijn interesse en geloof in e-health heeft dat uiteindelijk dus geresulteerd in de oprichting van Coachjezelf en de ontwikkeling van Liv. Hoe verklaart hij het succes van de applicatie? ‘Ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop wij feedback verzamelen en toepassen daar voor een belangrijk deel toe heeft bijgedragen. Het is daardoor een laagdrempelige app geworden, ondersteunend aan het traject met de zorgverlener, met relatief simpele oefeningen waarmee patiënten ook buiten de fysieke afspraken aan hun herstel kunnen werken. Maar ook het feit dat we al in vroeg stadium bij Flinc hebben aangeklopt is een factor van belang gebleken. Zo heeft Flinc ons erg geholpen met het aanscherpen van de businesscase en uitgelegd wat er zoal nodig is om financiering op te halen.’

Breder inzetbaar

Over financiering gesproken. Onlangs besloten de NOM en G-Force Capital Coachjezelf een vervolgfinanciering te verstrekken. Waarom eigenlijk? ‘We zijn, naast het opschalen van Liv naar nog meer huisartsenpraktijken, druk bezig om de applicatie breder in te gaan zetten dan alleen voor psychische klachten’, vertelt Jean-Luc. ‘Want ook voor leefstijl gerelateerde aandoeningen als diabetes en overgewicht kan Liv in onze optiek, wat betreft ondersteuning en preventie, een voorname rol spelen. Om de applicatie daarvoor gereed te maken en succesvol in de markt te zetten is vanzelfsprekend geld nodig. Ik heb er, net als de NOM en G-Force Capital, alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Eén ding is zeker: ik blijf dromen, met de wetenschap dat je het niet in je eentje kunt en er dus voor moet zorgen dat je alle betrokkenen meekrijgt.’