Gerdy Entalent007 Gecropt
  • Creative industry
  • Investeren
  • Exits

&Talent investeert in talent

Mensen komen het beste tot hun recht als ze hun talenten inzetten– als ze doen waar ze goed in zijn. Maar hoe kun je daarop sturen als bedrijf? De zes medewerkers en freelancers van &Talent in Groningen hebben daar zo hun eigen ideeën over. Ideeën waarin de NOM iets zag en in wilde investeren. “Samen hebben we een nieuwe impuls gegeven aan ons vakgebied.”

Het bedrijf dat begin 2010 startte onder de naam &Talent, wilde een hele nieuwe impuls geven aan het vakgebied Human Resource Development, met een focus op talentontwikkeling. “Dat onderwerp was toen nog vrij nieuw”, vertelt eigenaresse Gerdy Geersing. “En we wilden ook nog eens allerlei innovaties doorvoeren. Bijvoorbeeld met vernieuwende methodes in boeken maar ook online, waarmee we goede inhoudelijke methodes combineerden met een leuke en luchtige vormgeving. Daarvoor hadden we geld nodig. We klopten aan bij verschillende uitgevers, maar die waren huiverig. Ze vonden onze plannen te ambitieus. “

Naar een hoger niveau
En ambitieus; dat zijn ze bij &Talent. Advisering, workshops, trainingen, tests en de ontwikkeling van (online) talenttools, geen middel blijft onbenut om talentontwikkeling naar een hoger niveau te tillen. Gerdy: “Er bestonden binnen onze branche al verschillende bureautjes die zich met persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling bezighielden, maar niet veel bedrijven die het vernieuwend en breed aanpakten. Dat wilden wij wel, maar hoe doe je dat als bedrijf? Waar moet je beginnen als je nog maar startend bent?”

Onderbouwing en enthousiasme
De zoektocht van &Talent naar een financierder eindigde bij de NOM. “We waren toen al een tijd op zoek naar bedrijven die ondernemers helpen vooruit te komen. Online kwamen we bij de NOM terecht. ‘Te ambitieus’ bleek in hun woordenboek net zo min voor te komen als in het onze. Ze zagen onze innovaties als iets positiefs. Ik denk dat onze grondige onderbouwing en enthousiasme daarbij hebben geholpen, ook al waren we een buitenbeentje tussen de vele techneuten.”

Investeren in talent

En dan?
Initieel klonk de NOM voor Gerdy en haar collega’s als een te grote naam. “Alsof alleen hele grote en eeuwenoude bedrijven daar kunnen aankloppen.” Niets bleek minder waar. “Omvang is gelukkig niet waar het om gaat. Vernieuwing: dat is waar de NOM naar kijkt. De kritische vragen die we soms kregen, waren weleens lastig. ‘Hoe ga je door ontwikkelen? Hoe zie je de toekomst?’ Maar ze zetten ons wel aan het denken over onze diensten en producten.”

Veel tijd bespaard
Niet alleen financiële ondersteuning was belangrijk voor &Talent. “Natuurlijk hebben we daarmee een vliegende start gemaakt en dat was heel fijn. Maar ook daarnaast heeft de NOM altijd meegedacht en ons bijgestaan met allerlei praktische adviezen. Bijvoorbeeld over het maken van liquiditeitsprognoses of het onderbrengen van  onze activiteiten onder één naam. Hun kennis van ondernemerschap heeft ons veel tijd bespaard.”

We waren een buitenbeentje tussen alle techneuten

Talent in kaart
Het boek van &Talent sloeg aan. En ook de online tool waarmee medewerkers binnen organisaties zelf hun talenten in kaart kunnen brengen. Inmiddels hebben de drie eigenaren – Gerdy, Jan-Kees van Loon en Geert-Jan Geersing – hun blik alweer gericht op de toekomst. “We willen ons als bedrijf verder ontwikkelen. We zijn de NOM nog aan het afbetalen en ook daarna blijven ze een belangrijke sparringpartner.

Ondernemers hebben één ding gemeen
Of Gerdy nog tips heeft voor andere bedrijven in een soortgelijke situatie? Jazeker. “Als ondernemers hebben we één ding gemeen… als we iets in ons hoofd hebben, gebeurt het. Maar wees niet overhaast en kijk goed naar de voorwaarden. Wat kost het en wat levert het op? Bij &Talent hebben we goede ervaringen met de NOM, maar soms zijn er eenvoudigere of voordeligere oplossingen zoals een krediet bij de bank. Kijk vooral naar je eigen doelen en verwachtingen en zorg dat de financiering daarbij past. Een goed eigen verhaal helpt daarbij.