COL redt behalve Spintone ook klimaat

COL redt behalve Spintone ook klimaat

Het typeert de mentaliteit van de startup als we vragen of Spintone wellicht onderuit was gegaan zonder Corona Overbruggings Lening (COL). ,,Ja’’, klinkt het gedecideerd uit de mond van oprichter en algemeen directeur Michael Ravensbergen, ,, zowel financieel als wel de vertraging en wegvallen van toeleveranciers vertraagde onze ontwikkeling.’’

Ravensbergen is zowel vastbesloten als bedachtzaam in het interview. Dat is gebruikelijk als het productieproces door 99 procent van het volk niet begrepen wordt, zoals bij het Sneker Spintone. Hij hoeft zelf al lang niet meer diep na te denken over de quantummechanische aspecten van het proces waarmee Spintone CO2 en methaan uit de lucht haalt en er vervolgens grafeen van maakt. De aarzeling en bedachtzaamheid is er alleen nog als hij de leek het proces helder tracht uit te leggen.

Chapeau en petje af, klinkt het

Als het over de COL gaat, talmt Ravensbergen geen moment. Chapeau en petje af, klinkt het meerdere malen. ,,Welke overheid kan zo’n regeling zó snel regelen’’, vindt hij. ,,Het moest snel, digitaal, doelgericht, en men had geen ervaring met zoiets. Tegelijk weet je dat geen andere partij dan de overheid zo’n regeling kan oppakken. Chapeau.’’

Spintone moest zich melden bij de NOM, het noordelijke loket voor de COL. Spintone vroeg 200.000 euro en kreeg 100.000. ,,De NOM heeft inzicht in het aantal aanvragen en wij niet, zo’n beslissing kan gebeuren’’, constateert Ravensbergen. Spintone kreeg een prognose mee: hoe ver men kon komen met dit geld. En de controle was 60 dagen later. Ravensbergen: ,,Dat was gisteren. Vragen als ‘wat is beloofd en wat heb je ermee gedaan’ kwamen voorbij. De controle was goed, gezond en reëel.’’

‘Ook wij moeten inleveren’

Ravensbergen steekt de loftrompet over de manier waarop de regeling werd ingevuld. Binnen de kortste keren was de zaak beklonken, al was het wel een ton minder dan gevaagd. Ravensbergen. ,,Ik dacht even: moet ik nu protesteren of niet? Puur uit respect heb ik niks gezegd. Ik heb alleen gezegd: fantastisch, we kunnen door. Je moet beseffen dat het een joint effort is. Ook wij moeten inleveren.’’

De COL leidde voor Spintone wel tot een spin-off: de NOM. Ravensbergen: ,,Dankzij de COL komen ook onbekende innovatieve bedrijven, zoals wij, bovendrijven. Flinc (onderdeel van de NOM) vroeg meteen of ze ons konden begeleiden. Geweldig, want men heeft daar ervaring.’’

Vijf jaar alleen maar kosten en geen omzet

Spintone staat nu voor een volgende fase. Na vijf jaar van R&D – van alleen maar kosten en geen omzet – is het tijd de markt op te gaan. Ravensbergen: ,,Iets disruptiefs doen is één, een grote organisatie bouwen is twee. Dat vergt twee keer zo veel energie. Daar heb je een goed team voor nodig. Daar bouwen we nu aan.’’

De tijd van ‘kijken naar toekomstige verliezen’ ligt daarmee achter Spintone. De achterliggende periode is die van een startup met een mooi idee en een fraai perspectief, terwijl daar doorheen de permanente vraag speelt hoe je een ingewikkelde techniek voor iedereen beschikbaar maakt.

Spintone speelt rol in klimaatproblematiek

Veiligheid speelt daarin een grote rol, veilig van het ene stadium naar de volgende, vindt Ravensbergen, want die veiligheid is van het allergrootste belang om Spintone door de spannende tijden van crisis en Industrie 4.0 te loodsen. De levensvatbaarheid van Spintone dient zelfs een groter belang, omdat het bedrijf een rol kan spelen in de mondiale klimaatproblematiek.

De startup uit Sneek opereert in twee sectoren, die resoneren in de crisis en Industrie 4.0: quantummechanica en nanomaterialen. ,,We kunnen broeikasgassen met een converter transformeren in nano-materiaal, of advanced materials zoals het ook genoemd wordt’’, vertelt Ravensbergen. ,,Het is materie die met het oog niet te zien is en dat maakt het lastig om uit te leggen.’’

CO2 en methaan worden grafeen

Ravensbergen klinkt meteen een stuk bedachtzamer: hoe legt hij de leek helder uit wat Spintone doet? Een onmogelijke taak. Van belang is de grote lijn: CO2 en methaan worden omgezet naar grafeen. En grafeen is een enkele laag van koolstofatomen met indrukwekkende eigenschappen: 200 keer zo sterk als staal en als thermische en elektrische geleider onovertroffen. Het is bij uitstek geschikt als vervanger van de niet duurzame Li-Ionbatterijen, als product in de zogenoemde ‘solid state capacitors’ (slaat net zo veel energie op als batterij, maar neemt en staat de energie veel sneller op en af) te bouwen.

Spintone staat aan de vooravond van een doorbraak. Maar het klimaatprobleem kon wel eens veel groter zijn dan een oplossing als Spintone, zo vermoedt Ravensbergen. ,,We redden het alleen als het algemene bewustzijn toeneemt, als we leren natuurgerelateerd te handelen’’, vindt hij.

‘Niet zwichten voor het grote geld’

Daarom kijkt hij ook naar de lange termijn. Er waren al kansen om Spintone te verkopen aan grote Amerikaanse en Chinese partijen, zegt hij. ,,Maar we zwichten niet voor het grote geld. We kunnen met één grondstof een batterij maken die 40 tot 50 jaar meegaat en die afbreekbaar is. Dat is de essentie van het bestaan van Spintone.’’

Corona is voor Spintone wel, net als voor tal van andere bedrijven, een spelbreker in de komende periode. Een buitenlandse investeerder kon bijvoorbeeld voor de tweede tranche van een investering niet naar Nederland komen voor de handtekening. ,,Je moet je aanpassen en dus veranderen’’, meent Ravensbergen als hem om een tip wordt gevraagd. En natuurlijk goede keuzes maken en ‘steady’ blijven, zegt hij: ,,Maar dat zijn open deuren.’’