Gerieke Been 'Werken aan je businessplan: wees volledig en doe het gestructureerd'

Werken aan je businessplan: wees volledig en doe het gestructureerd

Als je als startup financiering wilt ophalen is een sterk businessplan cruciaal. Het vertalen van je bedrijfsidee in een goed onderbouwd plan doe je er echter niet even bij. Het vereist tijd, toewijding en doorzettingsvermogen. Maar wat verwachten investeerders nu eigenlijk van je businessplan? In dit blog lees je waar je op letten en hoe je zo gestructureerd mogelijk te werk kunt gaan.

Over het belang van een goed businessplan is al veel gezegd en geschreven. Je wordt overspoeld met allerlei tips, trucs en checklists waar je als startup je voordeel mee kunt doen. Toch komen we nog regelmatig ondernemers tegen die, voorafgaand aan het adviestraject, hun businessplan onvoldoende hebben uitgewerkt. In veel gevallen ligt de focus dan voornamelijk op het product. En ja, dan sla je als startup de plank toch een beetje mis. Zeker als het je doel is om externe financiering aan te trekken. Want investeerders willen echt meer van je weten voor ze met je in gesprek gaan. Ze willen inzicht in de haalbaarheid van je plannen, ze willen weten wat je belangrijkste doelen zijn en vooral hoe, met wie en op welke termijn je die denkt te bereiken. Hun vertrouwen win je, kortom, alleen met een volledig en goed onderbouwd plan.

Van hoofd naar papier

Natuurlijk, het schrijven van een businessplan is geen eenvoudige opgave. Het is een tijdrovende klus die veel geduld en energie vraagt. Maar vergeet niet: je legt daarmee de basis voor de koers die je de komende jaren met je startup gaat varen. Het plan, een soort roadmap, biedt houvast voor jou als ondernemer en is tegelijk een onmisbaar document om investeerders te overtuigen van de groeipotentie van je startup. Uiteraard zit het plan al in grote lijnen in je hoofd. Je hebt goed nagedacht over het team dat je nodig hebt, wat de marktomstandigheden zijn, welk probleem van potentiële klanten je met je product of dienst oplost en wanneer en hoe je winst verwacht te maken. Maar om investeerders aan tafel te krijgen, is het zaak om alles zo helder en gestructureerd mogelijk op papier te zetten.

Doe het niet alleen

Het opstellen van een doordacht businessplan vergt veel kennis van alle facetten van je startende onderneming. Van onder meer management, organisatie, financiën en marketing. Zaken waarmee je soms niet of nauwelijks ervaring hebt. Dat maakt het schrijfproces vaak lastig. Zie bijvoorbeeld met alleen een beetje basiskennis van financiën maar eens een financieel goed onderbouwd businessplan te maken. Daarom is het zinvol om ook gebruik te maken van de kennis en expertise van je eigen team op de onderdelen die hun vakgebied betreffen en daarnaast van externe expertise waar nodig. Naast het verhogen van de kwaliteit van je plan vergroot je hiermee eveneens het draagvlak binnen de onderneming. Wel zo prettig als je samen aan de vooravond staat van een nieuw avontuur.

Ook is het raadzaam om te investeren in mentoring. Bij voorkeur in een of meerdere mentoren die veel ervaring hebben met het runnen van een startup. Je zult zien dat ze allemaal op een andere manier naar hetzelfde probleem kijken. Grote kans dat je wordt verrast met inzichten waar je zelf niet op was gekomen. Bovendien kunnen ze je toegang geven tot hun netwerk. Wie weet zitten daar wel launching customers of financiers tussen die jouw startup succesvol helpen maken.

Neem de tijd

Het opstellen van een overtuigend businessplan is geen taak die je er zomaar even bij doet, naast de dagelijkse gang van zaken. Om het goed te doen moet je er een flinke dosis tijd in steken. Neem die tijd ook! Zorg ervoor dat je niet wordt afgeleid door operationele zaken van je bedrijf en blok tijdvakken in je agenda. Het is belangrijk om over een lange periode een aantal uren per week in te plannen, zodat je vol focus aan je plan kunt werken. Als je gestructureerd aan je plan werkt, dwing je jezelf om écht na te denken over alle relevante aspecten omtrent je startup. Door zo concreet mogelijk te zijn, kun je de commerciële en financiële haalbaarheid van je bedrijfsidee kritisch toetsen. Kijk goed of je aannames zijn getoetst in de praktijk en of je voldoende bewijsvoering hebt. Want nogmaals: alles wat je nu op papier zet vormt de basis voor de toekomst van je startup.

Kies de juiste focus

Zoals gezegd wordt de focus nog te vaak gelegd op het product. Soms worden alle productkenmerken tot in detail in het plan beschreven. Terwijl je juist die elementen naar voren wilt laten komen die voor potentiële investeerders zo belangrijk zijn. De financiers hechten vooral waarde aan een waterdichte marktvalidatie. Dat betekent dat ze verwachten dat je, naast het product, ook de markt en de doelgroep grondig hebt onderzocht en geanalyseerd. Met andere woorden: met een marktvalidatie toon je aan dat je product verkoop- en groeipotentie heeft en dat je verdienmodel klopt. Maak tegelijkertijd duidelijk welke competenties in je team aanwezig zijn, hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn belegd en zorg, uiteraard, voor een doordacht financieel plan.

Toekomst

Je businessplan is aan veranderingen onderhevig. Om de juiste koers te behouden, is het dus zinvol om het plan regelmatig opnieuw tegen het licht te houden en, waar nodig, bij te werken. Zeker, zoals nu, in coronatijd. Hoe coronaproof is bijvoorbeeld jouw startup? Ben je flexibel en wendbaar genoeg om adequaat in te spelen op veranderende vragen uit je doelmarkt? En hoe denk je dat te doen? Stel je financiële model zo op dat je de consequenties van verschillende scenario’s goed kunt overzien.

Hoe kan NOM je helpen?

Heb je vragen of vind je het lastig om een businessplan op te stellen? Dan kan NOM ondersteuning bieden. Vooropgesteld: het schrijven van het businessplan doe je zelf. Wel geven we je de juiste tools en zijn we een kritische sparringpartner. Samen maken we je businessplan beter en zorgen we ervoor dat je goed voorbereid bij en investeerder aan tafel komt.

Investor ready worden?

In deze whitepaper:

  • Welke uitdagingen kom je tegen en hoe ga je daar mee om?
  • In vier stappen investor ready worden!
  • Een overzicht van alle financieringsmogelijkheden
Lees whitepaper