Wat kom je zoal tegen in een participatiecontract?
 • Investeren

Danielle van Dalfsen ‘Wat kom je zoal tegen in een participatiecontract?’

Danielle Van Dalfsen 2021 01 Danielle van Dalfsen

Het proces om een investeerder als aandeelhouder aan te trekken is een langdurig en intensief proces. In dit proces wordt er door de investeerder veel informatie en documentatie gevraagd.

Hierop vindt vervolgens uitgebreid due diligence (onderzoek) plaats. Naar aanleiding van dit onderzoek bepaalt de investeerder of hij wil investeren en onder welke voorwaarden.

Deze voorwaarden worden vastgelegd in een contract. Om niet overvallen te worden door allerlei lastige juridische voorwaarden is het zaak om je goed voor te bereiden op zulke besprekingen. Bedenk daarom van te voren goed wat acceptabel is voor jou als ondernemer.

Bij de meeste investeerders komen de volgende voorwaarden sowieso aan bod:

Participatie

 • Waardering van de onderneming en daarmee het percentage van aandelen welke de investeerder zal verwerven.
 • Welke garanties worden afgegeven? (bijvoorbeeld dat de verstrekte informatie juist en volledig is, en dat er niets is achtergehouden wat wel relevant is voor de investeerder).
 • Beschermingsclausules, zoals een anti-verwateringsclausule* en liquidatiepreferentie*.

Afspraken gedurende de samenwerking

 • Instellen van een Raad van Commissarissen of een Raad van Advies.
 • Afspraken met de directie:
  – Bijvoorbeeld over de beloning en het commitment van de directie.
  – Afspraken rondom het vertrek van een directeur in verschillende soorten situaties (good leaver vs. bad leaver regelingen).
  – Concurrentiebedingen.
 • Afspraken rondom het uitkeren van dividend; wanneer wel en wanneer niet?
 • Periodieke aanlevering van (financiële) informatie.

Exit

 • Hoe is de verdeling van de verkoop- en/of liquidatieopbrengsten?
 • Welke afspraken worden er gemaakt rondom meeverkooprecht (tag along*) en een meeverkoopplicht (drag along*)?

Bovenstaande lijst is natuurlijk niet uitputtend. In elke situatie kunnen afspraken gemaakt worden die van belang zijn in jouw onderneming. Dit blog geeft wel een goed overzicht over welke zaken van te voren nagedacht kunnen worden voordat de contractonderhandeling beginnen.

Laat je vooral niet afschrikken door de vaak uitgebreide contracten. Het is voornamelijk de bedoeling om alles zo goed mogelijk te regelen voor elke partij in elke situatie. Hoe duidelijker de afspraken zijn, des te minder de discussies later. Uiteindelijk hebben we samen hetzelfde doel: het succes van de onderneming!

Schrikt dit je inderdaad niet af en zou je graag met mij in gesprek willen over een mogelijke financiering bij de NOM? Neem dan zeker contact met me op. Meer informatie vind je ook in het whitepaper ‘De impact van investeerders’.

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

 • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
 • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
 • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen

Anti-verwateringsclausule

Van verwatering van het aandelenbelang is sprake als het aandelenpercentage wat een aandeelhouder houdt in een onderneming minder wordt. Dit kan bijvoorbeeld komen door de uitgifte van nieuwe aandelen aan een bestaande of nieuwe aandeelhouder. Anti-verwateringsclausules kunnen deze verwatering van het aandelenbelang voorkomen. Er zijn allerlei soorten afspraken die in zulke clausules gemaakt kunnen worden.

Liquidatiepreferentie

De liquidatiepreferentie is een beschermingsclausule voor een investeerder. Het is namelijk het recht dat bepaalde aandeelhouders voorrang krijgen op andere aandeelhouders op de opbrengst bij ontbinding en liquidatie van de onderneming. Een liquidatiepreferentie kan ook toezien op iedere vorm van verkoop van de onderneming. Liquidatiepreferenties bestaan in allerlei soorten en maten.

Tag along: meeverkooprecht

Een tag along is een regeling waarbij een aandeelhouder het recht krijgt zijn aandelen mee te verkopen als een (meerderheids-)aandeelhouder zijn aandelen verkoopt aan een derde. De aandelen worden dan verkocht onder dezelfde voorwaarden als de verkopende aandeelhouder.

Drag along: meeverkoopplicht

Een drag along is het recht om mede-aandeelhouders te dwingen om hun aandelen mee te verkopen aan een derde die een bod doet op alle aandelen. Over hoe en wanneer een drag along kan worden ingezet, kunnen verschillende afspraken over gemaakt worden.