Laat ik mij straks financieren door een business angel of een informele investeerder?
  • Investor ready worden

Laat ik mij straks financieren door een business angel of een informele investeerder?

Informele investeerders, business angels, venture capitalists en participatiemaatschappijen… Er zijn verschillende vormen van kapitaal om risico te financieren. Maar wanneer kies je als ondernemer nou voor een informele investeerder of een business angel en hoe zorg je ervoor dat er een succesvolle match ontstaat? En wat is eigenlijk het verschil tussen deze twee vormen? Deze laatste vraag is mij in de afgelopen periode een aantal keren gesteld door innovatieve ondernemers.

Informele investeerders versus business angels

Hoe kunnen we informele investeerders nu eigenlijk definiëren? Volgens Panteia (2014) zijn informele investeerders personen die een deel van hun kapitaal inzetten om te investeren in starters of al bestaande bedrijven, waarvan zij zelf niet de eigenaar zijn.

“Een informele investeerder telt pas als een business angel als het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt van een onbekende is.”

Bedrijven van vrienden, familie of collega’s vallen in deze definitie af. Slechts een beperkte groep van de Nederlandse informele investeerders wordt daarom als échte business angel beschouwd. Daarmee samenhangend zie je dat deze zogenaamde business angel naast een ‘zak geld’, vaak ook kennis en ervaring met zich meebrengt en als sparring partner optreedt voor de ondernemer.

Hoe beslist een business angel?

Binnen Flinc is een kwalitatief onderzoek gedaan door een studente van de Hanzehogeschool naar de matching tussen innovatieve ondernemers en informele investeerders. Zij heeft ook een aantal wetenschappelijke onderzoeken aangaande business angels op een rijtje gezet. Hieruit is onder andere het volgende naar voren gekomen.

Twee factoren domineren bij de beslissing van een business angel om al dan niet in een ondernemer te investeren, te weten:

  1. wat doet het bedrijf in welke branche;
  2. de mensen achter het bedrijf.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt overigens dat de belangrijkste redenen waarop een financiering stukloopt in de topsectoren lijkt te komen door een onvoldoende inhoudelijke match tussen het bedrijf en de business angel en bij het MKB loopt de matching vaak stuk op de overeenstemming omtrent (financiële) voorwaarden.

Kwaliteit businessplan en de ondernemer(s)

Op basis van bovengenoemde factoren blijkt dat de voorbereiding van een ‘matching traject’ zeer waardevol is. Onze ervaring is dat de ondernemer zich op een dergelijk traject kan voorbereiden door zijn plannen duidelijk uiteen te zetten. In grote lijnen moet hieruit het volgende blijken:

  • welk ‘probleem’ lost het product of de dienst in de markt op;
  • het verdienmodel dat hier aan ten grondslag ligt en;
  • op welke wijze maandelijks een terugkerende omzet (cashflow) wordt gegenereerd, zodat aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.

Daarnaast is het natuurlijk van belang om als ondernemer een complementair team te vormen, zowel inhoudelijk als op het vlak van eigenschappen en vaardigheden.

Los van deze wellicht voor de hand liggende factoren, blijkt uit het kwalitatieve onderzoek dat veel business angels aangeven een ‘klik’ met de ondernemer(s) belangrijk te vinden.

Het traject voorafgaand aan de ‘match’

Duidelijk is dat het matchen van een business angel en een ondernemer niet over één nacht ijs gaat. Om te voorkomen dat een matching mislukt, moet er veel aandacht worden besteed aan het traject. Dit begint al bij de manier waarop contact wordt gezocht met business angels. Uit een aantal interviews blijkt dat bij veel business angels de voorkeur uit gaat naar een, hoe kan het ook anders, ‘informele’ benadering.

Verder moet er in kaart worden gebracht of de business angel en de ondernemer bij elkaar aansluiten en/of elkaar aanvullen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het volgende:
kennis van en ervaring in de branche;

  • type ondernemer;
  • de fase waarin de onderneming zich bevindt: voor een ondernemer is het van belang dat zij kunnen sparren met een investeerder die dezelfde fasen van een onderneming heeft doorlopen. Het vanaf de grond opbouwen van een bedrijf verlangt bijvoorbeeld een andere expertise dan het overnemen van een bedrijf;
    netwerk: het is een pré als een business angel een geschikte strategische samenwerkingspartner of launching customer kan aandragen.

Ten slotte, het is voor beide partijen van groot belang om voorafgaand aan een ‘match’ in grote lijnen de financiële voorwaarden en andere eisen duidelijk te hebben om de slagingskans te kunnen vergroten.

Conclusie

Volgens mij mogen we concluderen dat een business angel een zeer waardevol financieringsinstrument kan zijn voor innovatieve ondernemers, mits het traject op een zorgvuldige manier wordt uitgevoerd. Daarnaast leert de praktijk dat een besluit door een business angel om al dan niet een ondernemer te financieren gebaseerd is op een mix van ratio versus emotie. Die engeltjes zijn wat dat betreft net mensen!