Klaas Kooistra: 'Meer focus op talentdynamiek bij management'
  • Investeren
  • Personeel

Klaas Kooistra: ‘Meer focus op talentdynamiek bij management’

Klaas Kooistra 2021 01 Klaas Kooistra

Financiers besteden in de praktijk slechts 10 procent van de tijd aan de kwaliteit van het management binnen de bedrijven waarin ze investeren. Ook de MT’s zelf besteden beperkt aandacht aan dit thema. Een gemiste kans, als je weet dat maar liefst 80 procent van de waardecreatie bij ondernemingen wordt bepaald door de kwaliteit van het management! Bij de NOM werken we daarom aan bewustwording van talentinzet.

Natuurlijk wegen wij als investment managers altijd de kracht van ondernemers mee in de besluitvorming om een bedrijf te financieren. Hoe zit het team in elkaar dat het businessplan moet waarmaken? Zien we deze mensen het doen? We stellen kritische vragen, doen ons huiswerk en bouwen op ervaring, maar de aandacht voor drijfveren, competenties en het verder ontwikkelen van talenten kan beter. En daar bestaat een objectieve en gestructureerde methode voor! Sinds we bij de NOM intern kennismaakten met het Odin Development Compass (ODC), ervaren we hoe waardevol het is om meer inzicht te hebben in onze krachten en valkuilen. Daarom gebruiken we deze tool nu ook voor de bedrijven waarin we investeren.

Het werkt!

Bijzonder aan ODC is dat de methode ook inzicht geeft in onze onbewuste drijfveren. Dat gebeurt door deelnemers intuïtief te laten kiezen uit archetypische beelden. Eerlijk is eerlijk: vooraf vond ik het lastig om deze methode op waarde te schatten, maar het blijkt dat de uitkomsten vaak raak getypeerd zijn. Bij ODC hoef je niet te begrijpen hóe het werkt, belangrijk is dát het werkt. De uitkomsten bieden voor zowel individuen als teams bruikbare aanknopingspunten. Want met ODC breng je alle natuurlijke en kwetsbare krachten in kaart, maar ook de hiaten die er zijn én het nog te ontwikkelen potentieel. Zodat iedereen zijn beste rollen binnen het team gaat vervullen.

Focus op kracht

We hebben allemaal een aantal natuurlijke talenten waarmee we het verschil maken. Net zoals we ook allemaal kwetsbare krachten hebben. Dat zijn aangeleerde competenties die in stressvolle situaties veel energie kosten, of zelfs tot niet-effectief gedrag leiden. Verder heeft iedereen – bewust of onbewust – potentieel talent dat nog op ontwikkeling wacht. En natuurlijk zijn er ook een paar grijze gebieden: competenties die voor ons onbekend terrein zijn en die we daarom beter aan anderen kunnen overlaten. De kern van ODC is dat je gaat focussen op kracht, dus op natuurlijk talent en potentieel. Want waarom energie verspillen aan moeilijk ontwikkelbare competenties als anderen daar van nature al goed in zijn? Precies dat maakt ODC-analyses zo geschikt om in teamverband mee aan de slag te gaan.

Handvatten voor groei

Een ODC-teamanalyse brengt het hele krachtenveld in kaart, inclusief de kwetsbare aandachtspunten. Het maakt bewust van drijfveren, rollen en ontwikkelpunten. Bovendien laat zo’n analyse MT’s stilstaan bij wat nodig is voor de fase waarin het bedrijf op dat moment zit. De prille start en de pioniersfase vragen namelijk een ander soort evenwicht in competenties dan wanneer je als bedrijf doorgroeit of transformeert. Ondernemers die zich daar bewust van zijn, kunnen talenten binnen hun bedrijf beter benutten. Bovendien geeft de analyse bruikbare handvatten voor verdere groei van de individuele medewerkers én teams. Dit geldt natuurlijk ook voor de ontwikkeling van het management zelf; zij kunnen met behulp van ODC hun eigen rol goed positioneren en hierop reflecteren.

Tool inzetten

Kortom, wij zien als NOM mogelijkheden. Binnen onze eigen teams én binnen de bedrijven waarin we participeren. Het besef dat met name MT’s belangrijke waardedrijvers zijn voor ondernemingen – van startups tot ervaren MKB – vraagt om meer inzicht in de talentdynamiek binnen deze sturende teams. Na succeservaringen bij andere regionale ontwikkelmaatschappijen en enkele geslaagde pilots vanuit NOM, gaan wij de ODC-tool daarom vaker inzetten bij ondernemingen waarin wij investeren. We doen dat in samenwerking met ervaren coaches. Het doel is de MT’s door bewustwording van talentdynamiek beter te ondersteunen bij hun kwaliteiten en (team)ontwikkeling. Zodat we samen de kans op succes vergroten.

Meer weten? Of geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met ODC? Neem dan contact op met mij!