Jens Ruesink: Innoveren kun je niet alleen
  • Innoveren

Innoveren kun je niet alleen

Als NOM bewandelen we nieuwe wegen – innovatie – om met klanten in contact te komen. ,,Want even op bezoek is er niet meer bij’’, zegt investment manager Jens Ruesink. Hij leverde daarom de inhoud en presentatie voor een webinar over de kansen en risico’s van innoveren in crisistijd.

Belang bij solide noordelijk ecosysteem

De grote lijn van Ruesinks aanbevelingen? Scherp kijken, durven vragen en vooral niet denken dat je de enige bent die een probleem heeft. ,,Alleen al praten over de situatie kan helpen’’, zo weet Ruesink. ,,Innoveren kun je niet in je eentje.’’

Want soms gaat het om geld, soms over faciliteiten, soms over verkoop, soms over logistiek. De uitdagingen zijn talloos en gevarieerd. Als NOM hebben we belang bij een solide noordelijk ecosysteem en dus past het ons om ondernemers verder te helpen op het pad van innovatie. Ruesink: ,,Het is vaak maatwerk. Wij weten de wegen. We helpen start-ups, maar ook mkb’ers. Met alleen geld kom je er ook niet. Geld is een middel en geen doel. Waar het in feite om gaat is stappen te zetten.’’

Blog over innoveren in crisistijd

Met het webinar trachten we als NOM aan de ene kant aansluiting te krijgen bij de noordelijke ondernemers, maar ook om de bedrijven te attenderen op alles wat er al is. Zo zijn er de eigen (e-)magazines en kennisblogs, waardoor ondernemers via de NOM-website hun richting kunnen zoeken.

Jens Ruesink heeft daar ook een blog geplaatst over de kansen en risico’s van innoveren in crisistijd. Geen duidelijke ambities, gebrek aan focus, het team, het komt allemaal voorbij. De ondernemer kan er terecht voor tips.

Een vindt het spannend, de ander ziet kansen

,,Het is een heel nieuwe tijd’’, meldt Ruesink tijdens het webinar. ,,Covid zet het leven op de kop, de wereld verandert. Alleen al het feit dat ik hier nu voor een webinar sta. Dat had ik een jaar geleden ook niet durven denken. Maar als we om ons heen kijken, dan is alles anders. We werken thuis, de logistiek is veranderd, grondstoffen en onderdelen zijn niet altijd beschikbaar, het zijn slechts een paar voorbeelden. En per sector verschillen de situaties.’’

Het draait allemaal om wendbaarheid  en flexibiliteit, meent Ruesink. De ene ondernemer vindt het allemaal spannend, de andere ziet kansen. Covid zorgt in elk geval voor innovatie; soms gedwongen en een enkele keer wordt een kans gezien. Ruesink: ,,Innovatie is van hier en nu, het zal de komende jaren van groter belang zijn.’’

Niet op de oude manier verder

Een onderzoek van consultant McKinsey wijst uit dat 90 procent van de ondernemers verwacht dat de manier van werken fundamenteel zal veranderen. En slechts 21 procent van de entrepreneurs zegt over de resources te beschikken om daarmee om te gaan. Ruesink: ,,Dat betekent dat de grootste groep niet weet hoe ermee om te gaan. Zeker is dat veel bedrijven niet op de oude manier verder kunnen.’’

Meer kosten en lagere omzetten dwingen de ondernemer tot innovatie, maar Ruesink zegt dat er meer wegen naar Rome leiden. Er kunnen bijvoorbeeld ook afspraken worden gemaakt met debiteuren en crediteuren. Dat is dan geen innovatie, het is wel een stap tot lijfsbehoud om daarna te kunnen innoveren.

Snelle paarden in plaats van auto

Je eigen feedback organiseren is ook een belangrijke stap voor ondernemers, vindt Ruesink. Sluit je dienst of product aan bij de analyse die je hebt gemaakt? Wat kan anders? Het zijn vragen die iedere ondernemer zichzelf en partners moet stellen. ,,Al kun je niet altijd op de mening van een klant bouwen’’, weet de investment manager van de NOM. ,,Neem dat beroemde filmpje waarin mensen wordt gevraagd of ze ooit een mobiele telefoon zouden willen. En Henry Ford constateerde al eens dat wanneer hij de klanten had gevraagd naar wat ze wilden, dat hij dan snelle paarden had moeten leveren.’’

Ondernemers, vooral mkb’ers, hebben de grootste moeite uit hun eigen tunnel te komen. Ze rennen steeds harder en kijken niet rond. ,,Gisteren kwam ik nog bij iemand met wie ik voor twee uur had afgesproken om te kijken waar ruimte voor innovatie zat, maar die me meldde niet meer dan een uur te hebben’’,  vertelt Ruesink. ,,Geef alles tijd, geef het ruimte. Zorg voor een goede mix van realisme en opportunisme. Je moet sommige zaken wel een kans geven. Potentieel succesvolle innovaties hebben die kans nodig.’’

Respons in vorm van tips en inspiratie

En risico’s nemen hoort er ook bij. ,,Soms moet je, anders kom je niet verder’’, weet Ruesink, die hoopt dat het webinar veel respons in de vorm van inspiratie en tips oplevert. De eerste reacties waren er al meteen na afloop. Ruesink: ,,Het is geslaagd indien ondernemers zich bewust worden van hun toekomst en dat ze gaan nadenken over vernieuwing. Dat ze kritisch kijken naar hun eigen bedrijf.’’