Lelylijn trein
  • Opinie

Dina Boonstra: “Lelylijn geeft (Noord-) Nederland centrumfunctie”

Dina Boonstra 2021 01 Dina Boonstra

Een nieuwe, snelle treinverbinding tussen het Noorden en Amsterdam biedt grote kansen, zeker als de lijn wordt doorgetrokken naar het Duitse spoorwegennetwerk. Om te beginnen voor Noord-Nederland. Goed voor het bedrijfsleven, goed voor de export, goed voor het milieu, en een antwoord op de uitdagingen van de bevolkingskrimp. De Lelylijn is bovendien niet alleen heel wenselijk voor het Noorden, maar ook voor de rest van het land.

Bereikbaar

Makelaars roepen altijd dat bij een huis maar drie dingen van belang zijn: locatie, locatie en locatie. Wel nu, voor een gezond ondernemersklimaat heb ik er ook drie: bereikbaarheid, bereikbaarheid, bereikbaarheid. De Lelylijn verkleint de afstand tot West-Nederland aanzienlijk. Voor (grote) bedrijven die op zoek zijn naar een vestigingsplaats wordt Noord-Nederland daarmee in één klap interessanter.

Krimp

Het zou natuurlijk geweldig zijn als de reistijd tussen Groningen en Amsterdam een stuk korter wordt. Eigenlijk is het raar dat automobilisten al lang weten dat de route via Heerenveen, Drachten en Emmeloord het kortst is, maar treinreizigers nog altijd via Zwolle moeten. Drachten heeft niet eens een treinstation, terwijl daar toch 45.000 mensen wonen. Een betere verbinding biedt de mogelijkheid verder van het werk te gaan wonen, wat Noord-Nederland als vestigingsplaats voor wonen en werken nog aantrekkelijker maakt dan het al is. En dat is een heel welkome kans om de problematiek rond de bevolkingskrimp te lijf te gaan.

Zaken

De belangen zijn groter dan een simpele reistijdreductie. Een doorgetrokken Lelylijn brengt Amsterdam opeens in het centrum van een handelsgebied tussen Zuid-Europa aan de ene en Noord- en Oost-Europa aan de andere kant. Voor Noord-Nederland betekent dat nieuwe mogelijkheden in beide richtingen. Zakendoen in zowel West-Nederland als Noord-Duitsland komt figuurlijk dichterbij.

Dik een eeuw geleden beklaagden beurshandelaren in Amsterdam zich erover dat boeren uit Noord-Nederland nooit kwamen. Waarom niet? Omdat ze liever handelden in Hamburg. Die megastad en zeker ook Bremen zijn in wezen dichterbij dan West-Nederland, maar ze voelen veel verder weg. De Lelylijn – mits die wordt doorgetrokken naar Duitsland – kan daarin verandering brengen. Het Duitse achterland wordt ermee weer bereikbaar.

Gevoel

Dat is niet alleen van belang voor de mensen die over dat spoor beroepsmatig heen en weer gaan reizen, in plaats van het vervuilende vliegtuig te pakken. Niet voor niets is er een beweging gaande die er uiteindelijk in uit zal monden dat zulke korte vliegtrajecten onacceptabel zijn. Treinen winnen in die trend hoe dan ook aan belang. De lijn vanuit Frankrijk en België, via Amsterdam en Noord-Nederland naar Duitsland en verder, kan daarin een belangrijke rol spelen.

Een korte verbinding brengt ook een verandering van mindset teweeg. De wetenschap dat de Duitse steden gemakkelijk bereikbaar zijn, creëert het gevoel dat de Duitse markt beter te benaderen is. Met als gevolg dat de handelsactiviteiten én de uitwisseling van personeel over en weer zullen toenemen. De oriëntatie op de markten in Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa biedt een scala aan nieuwe mogelijkheden.

De voordelen van de Lelylijn zijn kortom evident. Het is nu zaak dat we als Noord-Nederland massaal laten weten dat de lijn er moet komen. Mét een verlengd spoor van Groningen naar Duitsland.