Nieuwe wegen
  • Opinie

Annemarie Atema: Zonder verbinding geen leven

Annemarie Atema 2021 02 Annemarie Atema

Aan voorbereiding was ik niet toegekomen. Maar dat gaf niet, zei ik bemoedigend tegen mezelf. Immers, ergens open in gaan, vergroot het creatieve proces. Of zo iets. Ik verwachtte wel iets. Een webinar met circa 40 man/vrouw. Door Jitske Kramer. Met de titel Verbindend Leiderschap. Het begon al met een klein rekenfoutje. Geen 40 maar 800 man/vrouw in de zaal. Ik was een van de velen. Hmmm, geen directe interactie dus. 3,5 zenden, kijkend naar een beeldscherm. Poeh.

Verhalenverteller

Totdat Jitske opkwam. Soms kom je ze tegen. Van die mensen die presenteren, of beter gezegd, een verhaal vertellen, waar je niet snel bij afhaakt. Simpelweg omdat het vertellen op een manier gebeurt waarbij je wil blijven hangen. Jitske is zo’n mens.

Het verhaal ging over de veranderingen in werken. Qua tijd (kies je eigen meest productieve uren in plaats van kantoortijden), qua mobiliteit (niet meer iedere dag van A naar B en vice versa), qua gebouwen (weg met dat dure huurcontract) en qua digitaal werken (daar zijn genoeg voors en tegens voor te bedenken).

Chiefs & magiërs

Jitske is antropoloog. Vanuit die achtergrond vertelde ze over strong tribes en hoe de mensen binnen een tribe rollen pakken. Zoals de chiefs, de jagers, de verzamelaars en magiërs. De uitleg over die rollen maakt dat je direct etiketten gaat plakken binnen je eigen organisatie. Maar ik mezelf ook de vraag stelde welke rol ik vervul. Misschien zien mijn collega’s mij wel in een heel andere rol dan zoals ik die zelf zie. Ik dwaal af. Terug naar de verhaallijn.

Binnen tribes/teams/afdelingen heb je natuurlijk ook altijd te maken met tegensputteraars, de ja-maar types. Hoe krijg je die mee in tijden van onzekerheid? We zitten, aldus Jitkse, in een collectieve cultuurshock. Gaan we richting het oude normaal of naar een nieuw normaal? 96% van de deelnemers aan de masterclass gaf aan te ervaren dat we in een transformatiefase zitten. Een transformatie gericht op een nieuw normaal met kansen.

Nieuwe rituelen

Nieuw rituelen

Bron: human dimensions

Heb ik veel nieuwe dingen gehoord? Niet echt. Maar toch schrijf ik hier nu over. Omdat het op de een of andere manier wel sterker blijft hangen. Omdat we ondanks de crisis waar we met z’n allen inzitten en ondanks de onzekerheid  over wat er op ons pad komt, toch blijkbaar ook positief vooruit kunnen kijken en denken in mogelijkheden. Dat gold voor het grootste deel van die 800 deelnemers en zeker ook voor mij. En dat vind ik mooi.

De masterclass heeft als titel ‘Verbindend Leiderschap’. Ahaaa, een masterclass voor de chiefs, de leidinggevenden van een team. Ja, daar ging het ook wel een beetje over. Maar voor mij gaat de masterclass vooral om verbinding. Zonder verbinding met anderen geen leven. En juist die verbinding maakt mijns inziens die transformatie naar een nieuw normaal mogelijk. Dat doen we met elkaar. Waarbij we ingesleten patronen hebben weten te ontrafelen en zien dat het ook anders kan.