Zondag 16 mei laatste aanvraagmogelijkheid COL

Zondag 16 mei laatste aanvraagmogelijkheid COL

De COL-regeling loopt ruim een jaar en het beschikbaar gestelde budget van € 300 miljoen is nagenoeg uitgeput. Er is nog een laatste mogelijkheid om een COL aan te vragen en de indiendatum is uiterlijk 16 mei 2021. Na deze datum is het niet meer mogelijk een COL of herbeoordeling aan te vragen.

Zorg voor een goede onderbouwing van je aanvraag

Aanvragen worden volgens een tendersystematiek beoordeeld. Dat betekent dat de ROM’s aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de goedgekeurde aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast de formele criteria wordt ook gekeken naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. Vanwege het beperkte budget is het in deze laatste ronde extra belangrijk om te zorgen voor een goede onderbouwing over hoe het product / de dienst aansluit op de genoemde kwalitatieve criteria.

Wanneer weet je of je aanvraag goedgekeurd is?

De nationale commissie komt op 28 mei bijeen. Terugkoppeling volgt 7 juni. Uiterlijk 30 juni 2021 moet de afwikkeling en uitbetaling afgerond zijn. Wordt jouw aanvraag afgewezen, dan ontvang je eerder bericht. Streven is binnen drie weken na in de indiendatum.

Meer weten?

Kijk op de ROM website of neem contact op met de Emma Schakel op schakel@fondssupportnoord.nl of +31 6 118 363 74.

COL

Bekijk de financieringsmogelijkheden van de NOM
Podcast Illustratie
NOM Talks Aflevering 3 – Het ecosysteem van startups

In de derde aflevering van NOM Talks NOM gaan podcast host Wim A,B. en sidekick Rob Drees in discussie met Janneke Hadders (Dacom) en Robert-Jan Verheggen (Klippa) over het ecosysteem van startups.

Luister nu naar de podcast