World Dairy Expo: De beurs voor de melkvee-industrie
  • AgroFood
  • Innoveren

World Dairy Expo: De beurs voor de melkvee-industrie

De World Dairy Expo in Madison (VS) is dé beurs voor iedereen die zich wereldwijd bezighoudt met de melkvee-industrie: alles over koeien en wat er op het boerenerf gebeurt. Interessant voor producenten, (boeren- en melkvee) bedrijven, de toeleverende industrie, overheden en universiteiten. Bedoeld om ideeën uit te wisselen, te verkopen en kennis op te doen over de nieuwste technologieën en materialen. En dit niet op een saaie beursvloer. Nee, je ziet er (uiteraard) veel koeien (er is ook een vee-show), machines en demonstraties. Een mooi podium om te netwerken! De beurs vond plaats van 2 t/m 6 oktober en er waren ongeveer 900 standhouders aanwezig.

Holland Dairy Valley stand

‘Hier moeten we met een stand staan’, vonden zowel de NOM als Dairy Valley. Joep de Vries, Foreign Direct Investment NOM vertelt: ‘Met veel boerenbedrijvigheid in Noord-Nederland is de NOM uiteraard geïnteresseerd in deze beurs. Net als Dairy Valley (een initiatief van de Provincie Fryslân), twee gemeenten, Hogeschool Van Hall Larenstein en bedrijven als Uniform-Agri, CRV en Lely van de DDC (Dutch Dairy Center).

Samen hebben we gekeken wat we voor elkaar konden krijgen. Uiteindelijk lukte het ons met hulp van het RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – in het kader van de Topsector Agri & Foods), een stand te betalen. De ‘Holland Dairy Valley’ stand werd bemand door de NOM, het consulaat en de ambassade. Ook waren er twee Nederlandse startups aanwezig en een matchmaker om bedrijven met elkaar in contact te brengen.’

Handelsbevordering

‘Het voornaamste doel op deze beurs is handelsbevordering, en dat realiseren we door ons op te stellen als netwerkorgaan. Belangrijk is dat de communicatie tussen Nederland en de Verenigde Staten makkelijk tot stand komt. En dat lukt alleen als we actief bedrijven, universiteiten, hogescholen en overheden aan elkaar koppelen.’ En waarom de VS zo belangrijk is? ‘Ten eerste moeten bedrijven die willen exporteren naar Azië, éérst cijfers laten zien over hoe ze het doen in de VS.

Investeren in de VS is dus belangrijk voor handel met de rest van de wereld. En ten tweede wordt er in de VS ook steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid, de natuur en het milieu. Ze kunnen veel van ons leren op dat gebied. Andersom kunnen wij ook veel van hen leren uiteraard. Zij hebben bijvoorbeeld veel meer ervaring in het managen van enorm grote bedrijven.’ Om de bedrijvigheid in de stand te bevorderen, werd naast een borrel en diner Marieke Gouda kaas uitgedeeld. Deze initiatieven werden zeer goed ontvangen.

Komende jaren uitbouwen

Al met al was het een goede beurs. ‘De komende jaren gaan we dit flink uitbouwen, in samenwerking met o.a. de Hogeschool Van Hall Larenstein. Amerika is gewoon belangrijk voor de melkvee-industrie en het loont voor de handel in (Noord) Nederland om veel aandacht te steken in netwerken en samenwerken.’

Matchmaker: Case Dorrestijn 

Case heeft 30 jaar ervaring in de melkveehouderij en woont al jaren in Madison (VS). Hij is eigenaar van New Horizons Agriculture LLC, een adviesbureau voor melkveehouders en bedrijven gericht op melkveehouderij. Deze World Dairy Expo was zijn 25ste editie. ‘De NOM vroeg me om te helpen bij de organisatie én om mensen op de beurs met elkaar in contact te brengen.

World Dairy Expo: De beurs voor de melkvee-industrie

Ik heb iets met koeien en ik heb wat met mensen dus deze rol is me op het lijf geschreven. De World Dairy Expo is vooral een netwerkbeurs en ik heb dan ook verschillende partijen bij elkaar kunnen brengen.

Mijn twee voornaamste doelstellingen waren:

  1. Nederlandse bedrijven in contact brengen met internationale organisaties.
  2. Nederland onder de aandacht brengen bij Amerikaanse bedrijven die via Nederland Europa in willen. We kijken terug op een zeer geslaagde beursdeelname en ik hoop dat ik mij volgend jaar opnieuw kan inzetten.’

De rol van de NL Ambassade Washington en NL Consulaat-generaal Chicago

De Nederlandse Ambassade en het Nederlands Consulaat-Generaal ondersteunen het Nederlands bedrijfsleven in het buitenland, o.a. door het organiseren van economische missies en beurzen. Belangrijk onderdeel is het opbouwen en onderhouden van een sterk netwerk: ‘your contacts are your currency’. Een sterk netwerk is instrumenteel om de betrekkingen tussen Nederlandse en Amerikaanse ‘Midwest’ bedrijven in de melkvee-industrie te bevorderen.

De Nederlandse overheid is een belangrijke intermediair om de juiste contacten van Nederlandse en Amerikaanse zijde met elkaar te linken. Het Nederlands netwerk in de VS zoekt naar potentiële kansen in de toekomst. Waar gaat de melkveesector naar toe? Welke uitdagingen komen bedrijven tegen? Hoe kan Nederland op deze uitdagingen inspelen met kennis en innovatieve technologie?

Hoewel de ‘World Dairy Expo’ in de VS plaatsvindt, kent deze beurs een grote Nederlandse aanwezigheid. Vertegenwoordiging van o.a. boeren uit Nederland, boeren die jaren geleden naar de VS zijn geëmigreerd, vertegenwoordigers van bedrijven uit Nederland en Nederlandse bedrijven die al gevestigd zijn in de VS.

Bedrijven hebben plannen om uit te breiden en zoeken naar investeerders en partners om dit mogelijk te maken. Het is belangrijk om de Nederlandse activiteiten op deze beurs te ondersteunen vanuit de overheid, bijvoorbeeld met een Holland Paviljoen. Met een Holland Paviljoen kunnen bedrijven zich samen sterker
profileren onder het innovatieve imago van Nederland met expertise en aandacht voor dierenwelzijn.

Volgens de NOM en de Nederlandse Ambassade is de beurs erg geslaagd. De Nederlandse bedrijven stelden het erg op prijs dat er vanuit de overheid en de NOM ondersteuning werd geboden. Daarnaast zijn er eerste stappen gezet om Nederland in deze regio op de kaart te zetten als innovatief ‘dairy’ land. De netwerkevents hebben sterk bijgedragen aan het saamhorigheidsgevoel onder de Nederlandse bedrijven en boeren en hebben er tevens voor gezorgd dat de verschillende partijen hebben gewerkt aan samenwerking en business development. Iedereen kijkt er naar uit om hopelijk volgend jaar terug te komen!