Webinar: Aan de slag met Smart Industry
  • HTSM
  • Innoveren

Webinar: Aan de slag met Smart Industry

Industrie 4.0 oppakken, ook wel aangeduid met Smart Industry of digitalisering, leidt tot een betere continuïteit, juist in een krapper wordende arbeidsmarkt. Het versterkt ook je concurrentiekracht en zorgt dat je bij blijft bij de ontwikkelingen in techniek en maatschappij.

Het is echter een complex en abstract onderwerp waarover men meer vragen heeft, dan het netwerk om zich heen kan beantwoorden. En niet alle bedrijven kunnen mensen vrij spelen om zich te verdiepen in vernieuwing. Ondernemers moeten daarom prioriteiten stellen in waar ze hun tijd en geld in investeren. Maar hoe maak je uit de vele mogelijkheden die Smart Industry biedt, een slimme keuze?

Op donderdag 16 september 2021 hebben we een webinar gegeven waarin André Harmens (NOM; partner Smart Industry Hub Noord) en Carl Schultz (Ynbusiness; partner Smart Industry Hub Noord) je in een half uur laten zien welke positieve impact het werken aan Smart Industry heeft gehad op Noordelijke ondernemers en wat Smart Industry Hub Noord voor jouw organisatie kan betekenen.

Over Smart Industry Hub Noord

Twaalf onafhankelijke en professionele partijen die nauw verbonden zijn met de praktijk en belangen van de ondernemers, hebben hun krachten gebundeld in de Smart Industry Hub Noord. Zij helpen kosteloos de Noordelijke maak- en procesindustrie bij het concreet zetten van die stappen, het delen van kennis en het leggen relevante verbindingen met Solution Providers.