Waterhubs all over the world connecten in Leeuwarden
  • Water
  • WaterAlliance
  • Innoveren

Waterhubs all over the world connecten in Leeuwarden

Water is flexibel en krachtig tegelijk. Hetzelfde geldt voor de European Hub for Water Technology die door Water Alliance in tien jaar tijd is opgetuigd. ‘De vorming van dit platform bleek net zo’n innovatief proces als de producten die aangesloten bedrijven ontwikkelen’, stelt Alex Berhitu. ‘Je moet het momentum pakken en dat hebben we gedaan. Met als recent hoogtepunt de verbinding met waterhubs uit andere werelddelen.’

Ze stonden eind september met elkaar op het podium tijdens de European Water Tech Week (EWTW) in Leeuwarden: vertegenwoordigers van waterhubs uit Amerika, China, Israël, Singapore, Zuid-Korea én Nederland. Met de ondertekening van de gezamenlijk opgestelde Declaration of Global Coöperation is Noord-Nederland een internationaal knooppunt geworden voor ontwikkelingen op gebied van watertechnologie. Dat is goed nieuws voor bedrijven die op of rond de WaterCampus in de Friese hoofdstad zijn gevestigd, terwijl ook de maakindustrie en andere mkb’ers in de noordelije regio indirect van de dynamiek rondom watertechnologie profiteren.

Internationaal podium

Alex Berhitu is vanuit de NOM al sinds dag één betrokken bij de ontwikkeling van een European Hub for Water Technology. Binnen het team van Water Alliance houdt hij zich als business development manager vooral bezig met het economische groeibelang. ‘Waar het bij technologische innovatie uiteindelijk om draait, is de vertaalslag naar concrete business. Vanuit de NOM ligt de focus daarbij op Noord-Nederland, maar wel vanuit het besef dat een sector als watertechnologie om een internationaal podium vraagt. Naast business development en spin-off binnen de eigen regio is het bevorderen van export daarom een belangrijk hoofddoel.’

Kijkend naar het huidige ecosysteem rondom de WaterCampus in Leeuwarden, is Berhitu trots op wat er in een decennium is opgebouwd. ‘Het begon met een verhaal vol ambities en nu ís het er allemaal. Van uitstekende faciliteiten voor toegepast onderzoek en het testen en doorontwikkelen van producten tot en met aandacht voor financiële ondersteuning, business coaching, ketenpartners en marketing. We houden in het vizier dat innovatieve ideeën daadwerkelijk klaargestoomd moeten worden voor de markt. Dan komt het aan op de flexibiliteit van  ondernemerschap en de kracht van verbinding, juist internationaal, want water gaat de hele wereld aan.’

Innovatie in beweging

‘Door de toenemende watervraagstukken is innovatie vanaf het begin de drijvende kracht achter de European Hub for Water Technology’, benadrukt Berhitu. ‘Daarmee onderscheiden we ons van de gangbare grote techreuzen. Aangesloten startups en mkb’ers zijn immers veel wendbaarder en kunnen oplossingen op maat bieden. Zij kijken anders naar vraagstukken rondom water en vanuit dat vernieuwende klimaat ontstaan producten en diensten die interessant zijn voor een brede markt.

Het is een bijzondere wisselwerking, waarbij binnen de hub vanuit verschillende perspectieven wordt nagedacht over vraagstukken en mogelijkheden rondom watertechnologie. Zo kunnen innovatieve ideeën accelereren richting de markt.’ We zijn daarin niet geheel uniek, want er zijn meer van die plekken in de wereld, zoals de waterhubs in Amerika, China, Israël, Singapore en Zuid-Korea. Allemaal met hun eigen dynamiek, maar net als wij in het besef dat we elkaar vooruit kunnen helpen. Immers: omstandigheden, klimaten, systemen en culturen verschillen soms sterk en daarom zijn die hubs belangrijke knooppunten. Bijvoorbeeld door technologie op verschillende locaties te testen en waar nodig aan te passen voor lokale markten. Maar ook door uit te wisselen over watervraagstukken, inzichten en oplossingsrichtingen. Want waar China of Amerika nog naar zoeken, kunnen we hier al hebben uitgevonden en vice versa. Door elkaars beste technologieën te delen, komen we samen verder op de wereldmarkt.’

Waterhubs all over the world connecten in Leeuwarden

Kansrijke springplank

De waterhubs zoeken elk naar oplossingen voor actuele watervraagstukken die in de kern allemaal gerelateerd zijn aan schaarste en vervuiling. ‘We zijn daarom blij dat we tijdens de EWTW tot concrete verbinding zijn gekomen’, zegt Berhitu. Hij doelt op de eerder genoemde Declaration of Global Coöperation between Water Tech Hubs, waarmee de deelnemers tekenden voor een gezamenlijke inspanning rondom wereldwijde watervraagstukken. Door innovatie, talentontwikkeling, het creëren van businesskansen, gebruik te maken van elkaars expertise en onderlinge promotie beschikken de hubs samen over een wereldwijd podium voor de technologie die aangesloten partners ontwikkelen.

Zo’n podium is enorm waardevol voor ondernemers uit de regio’s waar de hubs gevestigd zijn. Een voorbeeld uit eigen land is Brightwork uit Sneek, dat waterschappen, drinkwaterbedrijven en industrieën adviseert over (afval)waterzuivering, terwijl zusterbedrijf BW Products technologische oplossingen biedt. ‘Voor ons creëert de European Hub for Water Technology een mooie internationale springplank’, zegt managing director Hans Wouters. ‘Via dit netwerk komen wij in contact met serieuze lokale klanten en realiseren we de eerste referenties. Bovendien blijkt de hub een betrouwbare partner om ons op weg te helpen in het oerwoud van regels en procedures waar we tegenaan lopen om business lokaal van de grond te krijgen.’

WATER GAAT DE HELE WERELD AAN

Meters maken

Om dichter bij het vuur te zitten, opende het Noorse Oisann Engineering zelfs bewust een vestiging op de Leeuwarder WaterCampus. Tijdens de EWTW legde ondernemer Tor Stolpestad uit waarom deze hub de juiste plek blijkt voor het opschalen van innovatieve ontziltingstechniek. ‘Hoe goed je techniek ook is, alleen met de juiste contacten kom je verder. Vanuit Noorwegen hadden we moeite onszelf op de kaart te zetten, terwijl we vanuit de European Waterhub echt meters maken. We treffen hier mensen die onze techniek én visie snappen. Zo komen we makkelijker in contact met geschikte potentiële partners en klanten, maar ook met passende financiële fondsen. Echt een goede voedingsbodem voor innovatie en business.’

Eric Wildeboer heeft een vergelijkbare ervaring. Als managing director bij Berghof Membranes wist hij het Duitse moederbedrijf voor membraanproductie te overtuigen van een verkoopkantoor op de WaterCampus. ‘Tien jaar geleden begon ik hier in m’n eentje, nu hebben we een team van vijftien mensen rondlopen in Leeuwarden die zich bezighouden met innovatie, marketing en wereldwijde verkoopondersteuning. Want hier op de Campus gebeurt het. We zeggen wel eens gekscherend: als je het antwoord hier niet kunt vinden, dan vind je het nergens. Het netwerk is de grote kracht en dat wordt alleen maar krachtiger door de verbinding met andere waterhubs. Al in 2014 stelde Alex Berhitu ons voor aan de waterhub in Singapore, wat mede leidde tot de oprichting van Berghof Membranes Asian Pacific in 2016. Zo helpt de European hub om onszelf internationaal goed op de kaart te zetten.’

Betrouwbare partners

Als business development manager ziet Berhitu hoe belangrijk goede matches zijn om technologie naar kansrijke business te vertalen. ‘Uiteindelijk komt het allemaal aan op contacten en wederzijds vertrouwen.’ Dat bleek ook tijdens de ‘Connection-sessie’ tijdens de EWTW in september. Feit is dat ook watertechnologie wordt bedacht en ontwikkeld door mensen. En om innovatieve vondsten te vertalen in internationale business, is het zaak dat deze mensen hun weg weten te vinden, letterlijk en figuurlijk. ‘Daar hebben we betrouwbare partners bij nodig en die zijn er binnen de aangesloten hubs’, constateert Berhitu. ‘Wat hier op en rondom de WaterCampus in het klein gebeurt, zien we nu in het groot ontstaan door de connectie tussen de internationale waterhubs. Zo kunnen we vanuit Noord-Nederland meedoen op wereldniveau.’

Meer weten over de samenwerking tussen de NOM en de Water Alliance

Bekijk de website van de Water Alliance