Blockchain
  • IT

Wat betekent blockchain voor jouw bedrijf?

De term blockchain duikt overal op, vooral nu van 5 t/m 8 april de tweede Blockchaingers Hackaton in Groningen wordt gehouden. Honderden pioniers vanuit de hele wereld gaan in teams co-creëren met het bedrijfsleven, overheden en instellingen om blockchain in te zetten bij concrete vraagstukken. De NOM – die het regionale overleg rondom blockchain faciliteert – roept ondernemers op om zich te verdiepen in de mogelijkheden van deze kansrijke technologie.

Eerlijk is eerlijk, blockchain is voor leken een lastig te doorgronden technologie. Toch is het volgens Siem Jansen niet noodzakelijk om te begrijpen hoe het precies werkt. “Veel belangrijker is het krijgen van inzicht in de mogelijke toepassingen door te praten met mensen die het wél snappen”, stelt de NOM-directeur, die al snel in de smiezen had dat deze technologie grootse marktontwikkelingen teweeg kan brengen. “Blockchain is bekend van de bitcoins, maar naast het veilig handelen in cryptovaluta zijn er veel meer toepassingen denkbaar. En zodra er kansen zijn voor nieuwe diensten, producten en verdienmodellen, zitten wij daar in het kader van business development natuurlijk bovenop.”

Nu scherp zijn
Door het disruptieve karakter van blockchain zijn veel nieuwe toepassingen simpelweg nog niet voor te stellen. “Juist omdat het breder inzetten van deze technologie nog in de kinderschoenen staat, is dit de fase om scherp te zijn”, vindt Jansen. “Ja, blockchain roept nog veel vragen op, maar intussen draait bijvoorbeeld het systeem achter de Stadjerspas in Groningen al op deze technologie. Blockchain biedt kansen in het betalingsverkeer, maar óók op terreinen waar betrouwbare informatie essentieel is, zoals in de medische sector en productieketens. En hoe handig zou het zijn als bijvoorbeeld identiteitsbewijzen, diploma’s en contracten in een transparante en betrouwbare blockchain versleuteld.” worden opgeslagen! De mogelijkheden zijn zo groot, dat we ze op dit moment nog nauwelijks kunnen overzien.”

 

Regionaal overleg
Als katalysator van economische ontwikkeling is de NOM blij dat blockchain uitgerekend in Noord-Nederland goed lijkt te evolueren. Dat komt volgens Jansen mede dankzij expert Rutger van Zuidam, organisator van ’s werelds grootste blockchain hackaton in Groningen en ontwikkelaar van nieuwe toepassingen. “Omdat hij bij de NOM heeft gewerkt en nog af en toe voor ons actief is, kwam blockchain al in een vroeg stadium op ons pad.Sindsdien faciliteren wij doelbewust regionaal overleg rondom blockchain. Daarbij schuiven – naast Van Zuidam – zowel betrokkenen aan vanuit de noordelijke provincies en gemeenten, als vanuit bedrijven en instellingen, zoals Gasunie en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zo wilen we stimuleren dat deze regio een voorloper blijft.”

Ga actief verkennen
Door de tweede Blockchaingers Hackaton in april is Noord-Nederland momenteel bevangen door blockchain. Jansen raadt ondernemers aan om de mogelijkheden zelf actief te verkennen door met experts te gaan praten. “Voor de ene ondernemer is er in de toekomst een verdienmodel mogelijk met blockchain, terwijl andere bedrijven een gebruiksmodel kunnen toepassen om efficiënter, transparanter en betrouwbaar te werken. Het loont de moeite om je te laten voorlichten of concrete uitdagingen voor te leggen waarbij blockchain tot mogelijke oplossingen leidt, zoals dat gebeurt bij de Blockchaingers Hackaton. Ik ben heel nieuwsgierig wat er dit jaar uit rolt. Intussen blijven wij als NOM waar mogelijk barrières opheffen en verbindingen leggen om nieuwe business rondom blockchain te stimuleren.”