VN-prijs voor promotie Healthsector Nederland
  • Life Sciences & Health
  • Internationaliseren

VN-prijs voor promotie Healthsector Nederland

De promotie van de Life Sciences-sector in Nederland kreeg onlangs een flinke pluim. De United Nations Investment Promotion Award 2021 ging naar het Invest in Holland netwerk, dat – met hulp van onder meer de NOM – Nederland positioneert als één Life Sciences & Health-ecosysteem.

Invest in Holland liet ruim 180 deelnemende netwerkorganisaties uit de hele wereld achter zich en ziet de award als bevestiging dat het op de goede weg is. ,,We hebben de afgelopen jaren enorme stappen gezet’’, vertelt Sandra de Wild, Head of Strategic Projects & Business Climate van Invest in Holland. ,,Nu is het zaak de gezamenlijke propositie uit te rollen en de aandacht erop te houden.’’

Nederland is te klein om regio’s tegen elkaar te laten strijden om de aandacht van buitenlandse investeerders. Het werkt in het voordeel van alle regio’s om uit te zoomen en Nederland neer te zetten als één grote metropool, waarin alle regio’s verbonden zijn. De onderlinge samenwerking versterkt de kracht van het geheel.

Dat mag dan logisch klinken, tot een paar jaar geleden werkte het nog niet helemaal zo. Regio’s werkten vooral aan de uitstraling van hun eigen gebied. In 2015 werd de Invest in Holland Strategie opgesteld waarbij regio’s en nationale overheid samenwerken om buitenlandse bedrijven te overtuigen naar Nederland te komen. De komst van het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is een mooi voorbeeld dat laat zien dat deze aanvliegroute werkt.

Sandra de Wild: ,,Heel Europa wilde het agentschap en wij zagen dat we als Nederland een grotere kans maakten dan individuele regio’s. Toen dat lukte zijn we verder gaan werken aan een gezamenlijke belofte om meer bedrijven en instellingen van onze kracht te kunnen overtuigen.’’

Om de concurrentie aan te gaan met belangrijke Life Sciences & Health (LSH)-regio’s in Europa, zoals Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, wordt Nederland door Invest in Holland neergezet als één gebied vol innovatie, samenwerking en specialisaties. De afstanden in Nederland – vanuit veel landen bezien zijn die heel kort – rechtvaardigen dat. Om dat te illustreren werkte de Invest in Holland de afgelopen jaren aan een ‘metrokaart’ van ons land waarop te zien is waar wat te halen valt en op welke manier kennisnetwerken met elkaar verbonden zijn.

VN-prijs voor promotie Healthsector Nederland

De NOM werkte, net als andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen, graag mee aan de totstandkoming van de landelijke propositie. Gerard Lenstra vertegenwoordigt voor de LSH-sector het Noorden in het landelijke netwerk. ,,Om de grootste kans te maken op grote investeringen, is het vaak beter om je als Nederland te profileren. Samen hebben we veel meer sterktes, zeker ook door de onderlinge samenwerking. Elke regio kan ervan profiteren.’’

Dat gebeurt ook al. Grote partijen die in Amsterdam neerstrijken, halen bijvoorbeeld kennis uit Groningen. In wezen komt het erop neer dat ze eerst voor Nederland moeten kiezen. Daarna komen de verschillende regio’s vanzelf aan bod, omdat de nationale netwerken ijzersterk zijn.

Sandra de Wild: ,,De kracht daarvan groeit nog. We delen best practices met elkaar, talent en kennis. Naarmate dat bekender wordt in de wereld, worden wij als vestigingsland aantrekkelijker. Dat besef dringt steeds beter door, dat alle regio’s een gezamenlijk belang hebben. We blijven de boodschap aanscherpen en hameren op de meerwaarde. Dat we nu deze Award hebben gewonnen, helpt ons wat dat betreft.’’

Invest in Holland

De netwerkorganisatie Invest In Holland is een samenwerking tussen de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), regionale ontwikkelingsmaatschappijen, de grote steden en Nederland Distributieland, de promotievereniging voor de Nederlandse logistieke sector. Het doel van Invest in Holland is het aantrekken en bijstaan van grote partijen die zich in Nederland willen vestigen of al activiteiten in ons land ontplooien.

 

Financiering nodig?

Beantwoord 4 simpele vragen om snel te achterhalen of je eventueel in aanmerking komt voor financiering via de NOM.

Doe de financieringscheck