'Vluchteling zijn is geen identiteit het is een een ervaring'
  • Diversiteit

‘Vluchteling zijn is geen identiteit het is een ervaring’

Onderzoek toont aan dat diversiteit op de werkvloer bijdraagt aan het succes van een onderneming. Het ontwikkelen van goed
divers en inclusief beleid begint bij bewustwording en urgentiebesef. Daaraan leveren we in de NOMMER graag een bijdrage.
Lees de verhalen van Mardjan Seighali, directeur van Stichting Vluchteling-Studenten UAF, Myrna Harms, hr-adviseur NOM en
Ruzanna Hovakimian, asielzoeker en student.

Mardjan Seighali groeide op in Iran en is 30 jaar geleden uit het land gevlucht. In Nederland is het haar gelukt haar eigen pad te volgen en haar leven in te richten zoals ze dat zelf wil. In vrijheid. Nu vindt ze het haar taak anderen te inspireren. Als directeur van Stichting voor Vluchteling Studenten UAF begeleidt ze vluchtelingen bij studie en op weg naar werk. ‘Werkgevers kunnen de positie van nieuwkomers verbeteren. Het draait erom niet alleen begaan te zijn met de ander, maar ook de moed te hebben er iets mee te doen. Al is dat best moeilijk.’

Kansen

‘Mijn eerste studie in de jaren 90 is mogelijk gemaakt door het UAF. Ik was toegelaten tot de Hogeschool van Amsterdam maar kwam niet in aanmerking voor studiefinanciering. Ik was somber en teleurgesteld. Gelukkig kon het UAF me helpen. Na mijn studie ben ik vrij snel in een betaalde baan terechtgekomen. Mijn leidinggevende zag toen al mijn talent om leiding te geven. Ik kreeg een podium en heb het waar kunnen maken. Inmiddels ben ik bijna 8 jaar directeur bij het UAF, een prachtige organisatie. Mijn boodschap aan werkgevers is: grijp je kans, bied een podium. En mijn boodschap aan de deelnemers van het UAF is: grijp ook je kans, laat zien wat je te bieden hebt.’

UAF

‘Er komen zoveel talentvolle vluchtelingen ons land binnen. Hoogopgeleide studenten en professionals die veel voor Nederland kunnen betekenen maar die toch moeite hebben met het vinden van een goede opleiding en een baan. Met de hulp van het UAF kunnen ze zich verder ontwikkelen. We adviseren, bieden studiebegeleiding en ondersteunen ze bij het vinden van een studie en een baan. We treden op als belangenbehartiger en werken samen met onderwijsinstellingen, overheden en werkgevers.

Door de groter wordende instroom van vluchtelingen en de schaarste op de arbeidsmarkt in techniek, zorg en ict, richten we ons sinds kort ook op het mbo. Ik ben zelf op pad gegaan om werkgevers te enthousiasmeren voor mbo-leerwerktrajecten. Pionierswerk. Door te investeren in hun toekomstige medewerkers nemen werkgevers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mensen worden in het bedrijf opgeleid, krijgen waar mogelijk baangarantie of tijdens hun opleiding al een inkomen waardoor ze een traject kunnen volgen. Van beide kanten moet je inspanning verrichten om tot elkaar te komen. Het gaat niet vanzelf. Zo’n traject creëert verbondenheid.’

'Vluchteling zijn is geen identiteit het is een een ervaring'

Mardjan Seighali

Power

‘Er zijn talloze redenen om vluchtelingen in je bedrijf op te nemen. Ik noem alleen al inclusiviteit, diversiteit en maatschappelijke plicht. Er zijn weinig redenen om het niet te doen. Zoals: ‘Ze hebben een trauma dus ik weet niet waar ik aan begin.’ Of ‘ze spreken de taal niet zoals jij en ik.’ Klopt, doe ik ook nog steeds niet zeg ik dan. In mijn boek ‘Tot op de dag’ vertel ik openhartig over mijn eigen leven om te laten zien dat een trauma niet perse in de weg hoeft te staan. Juist in deze tijd van corona moet je als ondernemer wendbaar zijn en iedere keer opnieuw leren om met de situatie om te gaan. Mensen die zijn gevlucht zijn hierin vaak op de proef gesteld. Ze zijn gekomen met een rugzak vol met kennis, ervaring en heel veel veerkracht. Met een open en empathische houding kun je die kennis en dat talent verzilveren. Power in je organisatie en inspiratie voor je medewerkers, dat krijg je er voor terug.’

Opnemen

‘De arbeidsparticipatie van vluchtelingen kan en moet beter. Divers en inclusief beleid in organisaties is helaas nog niet vanzelfsprekend. Dus het is belangrijk elkaar te ontmoeten en de dialoog aan te gaan vanuit het geloof dat het goed is voor jezelf, voor je organisatie en voor de waardigheid van de mens. Juist nu moeten we deze mensen omarmen. Over vluchtelingen moet je niet praten, je moet ze in je organisatie opnemen. Tegen ondernemers wil ik zeggen: durf het aan! Spullen kun je afschrijven, mensen niet.

Levensverhaal

‘Vluchteling zijn bepaalt voor de rest van je leven je ontwikkeling. Ik heb gestreden voor de vrijheid in Iran, heb in de gevangenis gezeten en ben naar Nederland gevlucht. Ik heb geleerd om een hele sterke wil te ontwikkelen en te zorgen dat mijn vrijheid mij niet meer wordt afgepakt. Ik maak mijn eigen keuzes. Een andere karaktereigenschap is mijn vermogen om altijd te kijken naar mogelijkheden. Bij mij hoor je niet zo gauw dat iets niet kan. Daar komt bij dat ik vind dat je nooit moet vergeten dat je op de aarde bent om iets voor je medemens te betekenen. Mijn levensverhaal heeft bevestigd wat ik doe en hoe ik het doe. Met mijn boek wil ik bijdragen aan tolerantie, gastvrijheid en solidariteit. Iedereen kan er iets voor zichzelf uithalen. Wat ik mee wil geven is dat vluchteling zijn geen identiteit is. Het is een ervaring.’

Mardjan Seighali in het kort

Mardjan Seighali is 30 jaar geleden uit Iran gevlucht voor het regime van ayatollah Komeini. Ze heeft Maatschappelijk werk- en dienstverlening gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft verschillende post-hbo opleidingen gevolgd. Mardjan is directeur bij de Stichting voor Vluchteling Studenten UAF (Universitair Asyl Fund), voorzitter van het Humanistisch Verbond, bekleedt verschillende
bestuurlijke en adviesfuncties op het gebied van mensenrechten en won in 2019 de Comeniusprijs (een prijs die wordt toegekend aan een persoon, instelling of initiatief gericht op een van de thema’s onderwijs, zingeving en samenleving). In januari 2021 verscheen Tot op de dag, het levensverhaal van Mardjan Seighali dat ze samen schreef met Job Hulsman.

'Vluchteling zijn is geen identiteit het is een een ervaring'

 

Myrna Harms, hr-adviseur NOM ‘Als je iemand aanneemt moet die wel naar het zin hebben'

‘Een van de actiepunten in het HR-jaarplan 2021 van de NOM is diversiteit en inclusiviteit. Het is van belang dat we daar aandacht aan besteden, want de NOM heeft ook een maatschappelijke functie. Door ons partnerschap in FundRight hebben we afgesproken dat binnen vijf jaar 35 procent van de investment managers van de NOM een vrouw zal zijn. Maar diversiteit gaat niet alleen over vrouwen.

Iedereen roept natuurlijk voorstander te zijn van een diverse en inclusieve organisatie, maar als je kijkt naar de samenstelling van onze organisatie zijn we dat niet. Dan is het makkelijk praten. Dus toen we via het UAF in contact kwamen met Ruzanna, student Human Resource Management, zagen we een kans. Ruzanna gaat tijdens haar stage bij de NOM onderzoeken hoe we binnen de organisatie tegen diversiteit aankijken en zal ons adviseren hoe te komen tot officieel beleid. Het onderzoek zal duidelijk maken hoe we aan een diverse en inclusieve bedrijfscultuur kunnen bouwen. Ik vind dat belangrijk. Als je iemand aanneemt moet die het wel naar zijn zin hebben. Pas als je daarvoor kunt zorgen in je bedrijfscultuur ben je inclusief. Waar het mogelijk is willen we mensen een kans geven bij de NOM. Ik denk dat straks het hr-beleid een goede basis zal zijn om gerichte acties uit te zetten. Dan kunnen we kijken waar de mogelijkheden liggen. Misschien zullen we eerst moeten werken aan onze eigen organisatie.’

'Vluchteling zijn is geen identiteit het is een een ervaring'

Myrna Harms

Ruzanna Hovakimian doet haar onderzoeksstage bij de NOM 'Mijn plan is om verder te groeien tot HR Business Partner'

‘Ik ben gevlucht uit Armenië en woon inmiddels tien jaar in Nederland waarvan al een aantal jaar in Groningen. Via het UAF studeer ik Human Resource Management aan de Hanzehogeschool. Dit is mijn laatste jaar. Mijn afstudeeronderzoek doe ik bij de NOM.

Tijdens mijn verblijf in het asielzoekerscentrum vertelde een medewerker me over het UAF. In Armenië had ik human relations gestudeerd maar niet afgemaakt en ik wilde graag de draad weer oppakken. Het UAF heeft me geholpen bij mijn studiekeuze, met studiematerialen en financiële middelen. Ik ben blij dat ze er zijn, dankzij hen heb ik de kans gekregen om in Nederland te studeren.

Ook bij het vinden van een stageplek heeft het UAF me geholpen. Mijn begeleider bracht me in contact met de NOM, zij zochten een stagiair om een onderzoek uit te voeren. De NOM streeft naar meer diversiteit en wil een inclusieve werkgever zijn die ook vrouwen, mensen met een afstand tot arbeidsmarkt en mensen met andere achtergronden en uit andere culturen aantrekt. Ik ga onderzoeken of en hoe dat gerealiseerd kan worden. Een interessant thema. Persoonlijk denk ik dat een diverse organisatie zowel voor medewerkers als klanten leuk en aantrekkelijk is. In februari begin ik. Een plan van aanpak heb ik nog niet, mijn begeleider van de Hanzehogeschool gaat me daarbij helpen. Om te beginnen ga ik kennismaken met alle medewerkers. Erg spannend, maar ik heb er heel veel zin in.

Momenteel zit ik nog in de asielprocedure. Ik hoop dat na mijn studie mijn verblijfsstatus in Nederland bevestigd wordt en ik de kans krijg om te werken. Mijn plan is om verder te groeien tot HR Business Partner. Dat zie ik helemaal voor me.’

'Vluchteling zijn is geen identiteit het is een een ervaring'

Ruzanna Hovakimian

Het voordeel van de ander. Over diversiteit en inclusie
Het voordeel van de ander. Over diversiteit en inclusie

In dit whitepaper leer je:

  • Dat diversiteit en inclusie ondernemingen verder vooruithelpen
  • Hoe moeilijk het kan zijn om je eigen vooroordelen opzij te zetten
  • Welke stappen je moet zetten om werk te maken van meer diversiteit