Kabinet stelt 150 miljoen extra beschikbaar voor Corona-OverbruggingsLening
  • Investeren

Update over Corona-OverbruggingsLening

Op 27 oktober 2020 presenteerde het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket.

Over de COL is het volgende gecommuniceerd in de Kamerbrief: ‘Er zijn twee rondes Corona-Overbruggingsleningen via de ROM’s gedaan. Hiervoor is eerder € 300 miljoen beschikbaar gekomen. Bij het sluiten van de oorspronkelijke termijn is nog € 50 miljoen onbenut en is besloten de COL te verlengen om zo liquiditeit voor start- en scale-ups en non-bancaire financiers beschikbaar te houden’.

Zie Kamerbrief.

De ROM’s zijn momenteel met EZK in gesprek over de voorwaarden. Zodra hierover meer bekend is zullen we dit delen.