Update over Corona-OverbruggingsLening (26 november 2020)
  • Investeren

Update over Corona-OverbruggingsLening (26 november 2020)

Op 27 oktober 2020 presenteerde het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket.

Er is besloten de COL te verlengen om zo liquiditeit voor start- en scale-ups en non-bancaire financiers beschikbaar te houden (zie kamerbrief).

De verlenging van de COL en andere crisismaatregelen ligt momenteel voor in Brussel voor staatssteunnotificatie.

Zodra het akkoord van de Europese Commissie ontvangen is, zal de aanvraagportal voor de COL worden heropend. Het bericht over de heropening zullen we via verschillende media, waaronder deze website, bekend maken.