Vestigen in Noord-Nederland

Update: nuttige links voor ondernemers inzake Coronavirus

Via deze pagina delen we vanuit verschillende bronnen een aantal links die wellicht voor jou relevante informatie opleveren.

We wensen iedereen een goede gezondheid en heel veel sterkte in deze moeilijke tijd! En weet dat team NOM klaarstaat om je te helpen waar mogelijk. Neem vooral contact op.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aanvragen

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.

Oproep: aanbestedende diensten voor innovatiecompetities COVID-19

Er is in 2020-2021 3 miljoen euro beschikbaar gesteld aan publieke opdrachtgevers om innovatieve producten of diensten te laten ontwikkelen die de gevolgen van COVID-19 aanpakken.

Tender SNN voor innovatieve COVID-19-oplossingen in NNL

De drie noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stellen vanaf a.s. vrijdag 10 april gezamenlijk 1 miljoen euro beschikbaar voor een speciaal aan te vragen ‘COVID-19-subsidie’ voor innovatieve Corona-oplossingen in Noord-Nederland. Dit bedrag komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) dat door het SNN wordt uitgevoerd.

Techleap Corona Startup Support Portal

Op deze pagina tref je handige informatie aan voor startups:

  • Startup Gids COVID-19
  • Overleg met deskundigen
  • Online Events
  • COVID 19 VC index
  • Aangeboden diensten door partners

Staatsteun: De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uitgelegd

Op 31 maart 2020 is de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (“NOW”) bekend gemaakt. De NOW is erop gericht om werkgevers die een acute en aanmerkelijke omzetdaling ondervinden een subsidie te verstrekken om de loonkosten gedeeltelijk te dekken.

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit (7/4)

Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen.

Rekenhulp omzetverlies

Veel werkgevers hebben het moeilijk, nu hun bedrijfsvoering deels of helemaal is stilgevallen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat werkgevers hun personeel kunnen blijven doorbetalen, zodat niemand hoeft te worden ontslagen. Werkgevers die over een periode van 3 maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming is maximaal 90 procent van de loonsom, afgezet tegen het omzetverlies.

Checklist coronacrisis voor je bedrijf

Zie je door alle regelingen, protocollen en zorgen over het coronavirus het grote plaatje voor je onderneming niet meer? Met deze checklist van de Kamer van Koophandel krijg je het overzicht weer terug. 10 tips voor meer grip op je bedrijf tijdens de coronacrisis.

Ynbusiness (Fryslân)

Ynbusiness heeft alle landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen op een rij gezet. Bij elke regeling wordt genoemd wanneer deze relevant is voor jou als MKB’er met personeel en/of ZZP’er (zelfstandige zonder personeel).

Ik ben Drents ondernemer - Alles wat je als ondernemer moet weten over het coronavirus

Drentse ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de effecten van de coronacrisis worden zoveel mogelijk hetzelfde behandeld. De provincie Drenthe trekt samen op met de Drentse gemeenten bij het ondersteunen van getroffen ondernemers. Samen wordt gekeken welke maatregelen moeten worden ingezet om de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp’ers te versterken. Landelijk worden verschillende regelingen opgetuigd om ondernemers en zzp’ers te ondersteunen. Ook de provincie en gemeenten nemen maatregelen. Je vindt een zo actueel mogelijk overzicht van de landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen en veelgestelde vragen.

Gemeente Groningen - Ondersteuning voor ondernemers tijdens coronavirus

Diverse ondernemers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. De gemeente Groningen wil, waar het kan, ondernemers ondersteunen. In deze onzekere tijden zijn er landelijk en gemeentelijk regelingen getroffen om ondernemers te helpen deze tijd door te komen. Via onderstaande link zijn alle regelingen te lezen.

ONL voor ondernemers Corona informatie

ONL heeft de belangrijkste informatie op een rij gezet, o.a.:

  • Overzicht van alle maatregelen van het Rijksoverheid
  • Overzicht overheidsloketten
  • Overzicht initiatieven en hulp voor en door ondernemers
  • ONL Corona podcast – Hans Biesheuvel beantwoordt vragen

Techleap COVID-19 Startup Guide

Op deze pagina tref je handige informatie aan voor startups.

Rijksoverheid: extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden

Door de corona-crisis wordt ook de internationale handel flink geraakt. Er komen minder orders binnen, bestaande orders worden ingetrokken en fabricage ligt stil door stokkende aanvoer van onderdelen (bijvoorbeeld uit China) of protectionisme dat de kop opsteekt. Dit terwijl een derde van ons nationaal inkomen, veel mkb’ers en ca. 2,3 mln. banen afhankelijk zijn van internationale handel. Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden verruimt de staat vanaf vandaag de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stil leggen.

Rijksoverheid: vragen over noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen

Sommige ouders of verzorgenden kunnen gebruik maken van de ‘noodopvang’ als de kinderen geen klachten hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en de samenleving zo draaiende houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Ook ouders of verzorgenden die in vitale bedrijven werken of onmisbaar zijn voor vitale processen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang blijven brengen.

Verruimde BMKB-regeling voor ondernemers

De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct € 300 miljoen aan extra financiering beschikbaar is voor mkb-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek.

Regeling Werktijdverkorting (wtv) stopgezet als coronamaatregel.

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Rijksoverheid: veelgestelde vragen over de coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Heb je ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket.  Staat je vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Vanaf maandag 23 maart is dit nummer open volgens reguliere tijden van 8.30 tot 17.00 uur.

Rijksoverheid: vragen over financiële regelingen

Het kabinet neemt maatregelen om de werkgelegenheid te behouden. Lees hier de Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus en klik op onderstaande link om de vragen en antwoorden te bekijken.

Maatregelen Belastingdienst: uitstel van betaling

Be je ondernemer of zzp’er en is je bedrijf in de problemen door de coronacrisis? De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om je te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen.

Online community voor eCommerce professionals en ondernemers

Emercify heeft een online community gratis voor alle ondernemers. Je krijgt o.a. toegang tot experts op het forum, direct contact met andere ondernemers en wekelijkse online sessies met experts.

RVO: tegemoetkoming schade COVID-19

Hoort jouw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijd je schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kan je via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Initiatief Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Het ministerie van VWS heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’.

Dit consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang.

Themapagina Rendement Online

Op deze themapagina vind je alles wat je als professional moet weten en regelen rondom de coronacrisis, met o.a. een checklist.

Maatregelen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (17/3)

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen genomen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.