Talent in Beeld: update monitor energie-onderwijs Noord Nederland
  • Energie
  • Partnerschappen

Talent in Beeld: update monitor energie-onderwijs Noord Nederland

Onlangs verscheen met de 2e editie een update van ‘Talent in Beeld’, een monitor die inzicht geeft in het aantal energie-gerichte studenten in Noord-Nederland. Het overzicht is samengesteld door NOM en New Energy Coalition en is een inventarisatie van de ‘energie-studenten’ die als zodanig benoemd zijn bij mbo, hbo en wo in Noord-Nederland. Het geeft een bruikbaar beeld van het beschikbare potentieel voor de energie-gerelateerde arbeidsmarkt en ondersteunt daarmee het vestigingsklimaat voor energie-bedrijvigheid in de regio. Opvallend is de verdubbeling van het aantal hbo-studenten dat zich richt op energie in hun studies.

Noord-Nederland is de energieregio van Nederland. Productie van Gronings gas maakt al lang plaats voor kennis en kunde over waterstof, hernieuwbare energie en alles rond de energietransitie naar de toekomst. Dina Boonstra, directeur NOM: “Energie-gerelateerde studies zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een duurzame toekomst. De vele energie-studenten in Noord-Nederland dragen daaraan bij. Kennis opdoen en denken in kansen ondersteunen een stabiele energievoorziening voor komende generaties’.

Marieke Abbink, CEO van New Energy Coalition, zette Human Capital op de kaart voor haar organisatie: ‘We moeten de jonge mensen, zeker in deze regio, klaarstomen voor de energiebanen die op ze wachten. Nu al stokt het werk bij gebrek aan mensen met de juiste opleiding en achtergrond. Er liggen trouwens ook grote kansen voor mensen die al werken, maar zich willen laten omscholen of bijscholen om te gaan werken in de energiesector.’

Grootste groei in hbo

In de onderzochte periode 2021/2022 bleek het aantal studenten met belangstelling voor energie-gerelateerde studies ten opzichte van de vorige peiling (academisch jaar 2019/2020) met zo’n 5.000 gegroeid van 17.383 naar 24.256, een stijging van 29%. De grootste groei was onder hbo-studenten: die verdubbelde.

Verder zien we een uitbreiding van het aantal energie-bachelors, zowel in studies als in aantal deelnemers, bij zowel Hanzehogeschool Groningen als bij Rijksuniversiteit Groningen. Bij Hanzehogeschool Groningen volgden 12.308 studenten een energie-route (was 6.467) vooral in studies als Rechten International Business en ICT en bij de Rijksuniversiteit Groningen steeg het aantal van 2.875 naar 3.355, voornamelijk in Natuurkunde en Spacial Planning & Design. Het aantal Minoren bleef nagenoeg gelijk en het aantal Masters zag een lichte stijging.

Studenten hard nodig

Door slim samen te werken, slim te doen, slimme dingen te bedenken en in de praktijk te brengen zijn we op weg naar duurzaam en klimaatneutraal energiesysteem. Noord-Nederland doet dat allemaal op een unieke schaal, waarbij grote en kleine bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen allemaal hun aandeel leveren aan het formuleren van antwoorden.

De energietransitie is zo veelomvattend, de opgaven zijn zo divers, dat alleen door haar van alle kanten aan te vliegen, antwoorden te vinden zijn. Dat is precies wat Noord-Nederland aan het doen is. Het ecosysteem dat al zo actief is, groeit continu aan kracht. En daar is kennis van studenten hard bij nodig. Daarom ook dat de Talent in Beeld monitor waardevol is: inzichtelijk maken van het beschikbare potentieel voor energie-gerelateerde vraagstukken, waarmee de noodzakelijke stappen voor de energietransitie gezet kunnen worden.

Talent in Beeld Energie Monitort