Stekker uit de crisis met Ondernemersimpuls Fryslân
  • Investeren

Sterker uit de crisis met Ondernemersimpuls Fryslân

Snel schakelen en samen doorpakken: dat is wat de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM), Ynbusiness en de provincie Fryslân vorige zomer deden, toen zij constateerden dat er door de impact van corona een gat was ontstaan in financieringsland. Dankzij het gezamenlijke initiatief Ondernemersimpuls Fryslân kunnen Friese ondernemers die anders tussen wal en schip vallen tóch blijven investeren.

‘Het gaat nadrukkelijk om bedrijven die goed voor ogen hebben hoe ze sterker uit de crisis kunnen komen’, vertelt investment manager Diederik Jongema van de FOM, die de aanvragen beoordeelt. ‘Deze overbruggingslening is er niet om de coronacrisis uit te zitten, maar om actief te blijven werken aan gezonde business. Het geld wordt ingezet als werkkapitaal, om noodzakelijke investeringen te doen of om het businessmodel aan te passen naar een bestendiger toekomst. Met dit initiatief geven we letterlijk een impuls aan ondernemingen die gezond waren, maar hard zijn geraakt door de coronacrisis, terwijl ze nog steeds alle potentie hebben om straks terug te veren.’

Noodinstrument

Krachtig terugveren lukt de bedrijven waar Diederik op doelt alleen als hun acute financieringsvraag wordt opgelost. ‘Onder het Friese micro- en kleinbedrijf zijn diverse sectoren die buiten de criteria vallen van specifieke coronaregelingen en de bestaande financieringsmogelijkheden. Dat geldt vooral voor kleinzakelijke dienstverlening, recreatie en horeca en juist die bedrijven zijn in Friesland belangrijke aanjagers van de regionale economie. Daarom zijn wij in dat gat gesprongen met een noodinstrument: een betaalbare overbruggingslening voor ondernemers die verder willen. De nuchtere Friezen zijn vrij terughoudend als het gaat om financieringen, maar Ondernemersimpuls Fryslân trekt bedrijven die licht aan het eind van de coronatunnel zien en daar vol op inzetten.’

Eén van die bedrijven is Che Chil, een jong foodbedrijf in Leeuwarden dat kaas van partner Friesland Campina verwerkt tot verrassende gerookte kaassticks. Het product sloeg goed aan bij de horeca, tot corona toesloeg en acuut een stevige rem op de groei van het bedrijf zette. ‘De bevlogen ondernemer achter dit concept was al van plan om zich na introductie via de horeca rechtstreeks op de consumentenmarkt te richten’, vertelt Diederik. ‘Nu is het bittere noodzaak om op korte termijn vol in te zetten op retail en online verkoop. Met de overbruggingslening van Ondernemersimpuls kan Che Chil de investeringen doen die nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen, zodat het bedrijf niet meer afhankelijk is van de horeca en ook na de crisis een steviger basis heeft in de markt.’

Het roer om

Ondernemersimpuls Fryslân is er ook voor getroffen ondernemers die door de effecten van corona nieuwe marktbehoeftes signaleren en daarop willen inspelen. Neem Barrelcamp uit De Wilgen. Deze starter zou in het voorjaar van 2020 net het eerste van een reeks tiny houses opleveren, toen alle opties wegens corona kwamen te vervallen. De engineers besloten het roer meteen om te gooien en bedachten sanitaire units voor campings, omdat daar een groeiende vraag ontstond. Ook zag Barrelcamp kansen om haar kennis en kunde in te zetten voor thuiswerkunits en onderkomens voor dagrecreatie. Om de productie mogelijk te maken, klopten ze aan bij de FOM voor een overbruggingslening. ‘Het was duidelijk dat zij móesten investeren om verder te kunnen’, aldus Diederik. ‘Dan ben je blij om van betekenis te kunnen zijn met passende financiering.’

Barrelcamp, Che Chil en de andere bedrijven die tot nu toe in aanmerking kwamen voor een lening van Ondernemersimpuls Fryslân voldeden allemaal aan de gestelde criteria: vóór corona waren ze financieel gezond, ze zijn geraakt door de crisis, hebben aantoonbaar potentie om weer gezond te worden en ze kwamen in de huidige situatie níet in aanmerking voor gangbare financiering of regelingen. ‘We toetsen de aanvragen binnen twee weken, omdat het in deze tijd essentieel is dat ondernemers snel verder kunnen’, benadrukt de investment manager. ‘Diezelfde efficiëntie en kordate actie was nodig toen we als FOM, Ynbusiness en de provincie Fryslân vorig jaar signaleerden dat er bedrijven tussen wal en schip dreigden te vallen. Al voor de zomer zagen we de noodzaak en dankzij grote inzet van alle betrokkenen konden we eind augustus starten met Ondernemersimpuls.’

Veerkracht regio

De regeling – zie kader – had in eerste instantie een looptijd tot 31 december 2020, maar is recent verlengd tot eind dit jaar. Diederik: ‘De crisis en onzekerheid duren voort. Om in te zetten op de mogelijkheden die er wél zijn, is het belangrijk dat het micro- en kleinbedrijf over financiële middelen kan blijven beschikken. De regeling blijft nadrukkelijk bedoeld voor bedrijven met ideeën, lef en serieuze kansen om in business te blijven en sterker uit de crisis te komen. Het blijft koffiedik kijken hoelang en hoeveel impact corona nog heeft. Wij verwachten pas na de zomer iets zinnigs te kunnen zeggen over dit jaar, maar intussen blijven we in gesprek met ondernemers die laten zien dat ze met deze overbruggingslening in staat zijn om de klappen van de crisis positief om te buigen. Zodat hun eigen bedrijf overeind blijft en daarmee ook bijdraagt aan de veerkracht van de regio.’

Ondernemersimpuls Fryslân

Ondernemersimpuls Fryslân verstrekt leningen van € 50.000 tot € 250.000 aan ondernemingen in het Friese micro- en kleinbedrijf. Het is een noodinstrument, bedoeld voor alle bedrijven met een winstoogmerk die door de coronacrisis een acuut financieringsvraagstuk hebben en niet in aanmerking komen voor gangbare financiering of coronaregelingen. De regeling omvat 2 miljoen euro en is onlangs verlengd tot eind 2021, zodat Ondernemerimpuls Fryslân ook dit jaar ondernemers kan helpen om sterker uit de crisis te komen. Aanvragen kan via www.ondernemersimpuls.frl.

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

  • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
  • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen