'Smart Agri' duikt in gat tussen klei en nullen en eentjes
  • AgroFood
  • Innoveren

‘Smart Agri’ duikt in gat tussen klei en nullen en eentjes

De boer moet stappen maken. Grote stappen zelfs, want is het niet het milieu of efficiëntie dan is het wel een ander obstakel dat op zijn akker ligt. Smart Agri Technology duikt met kennis van techniek in het gat tussen de hedendaagse praktijk en toekomst van de agrisector. ‘Oudere boeren denken in klei, softwareontwikkelaars in nullen en eentjes’, zegt Jeroen Wolters grappend. ‘Die twee werelden moeten worden verbonden.’

Jeroen Wolters uit Mensingeweer en zijn compaan Han Hilbrands uit Dalen zijn de eigenaren van Smart Agri Technology. Ze kennen elkaar van de opleiding Agrotechniek en Management op het hbo in Dronten. Het duo heeft kennis als het om nieuwe technieken en mogelijkheden gaat.

En die competentie zet het tweetal breed in. Met nieuwe technieken willen ze bijvoorbeeld de teelt en bodemkwaliteit verbeteren en ze kijken daarbij breed: naar milieu, naar klimaat, naar efficiëntie én naar opbrengst. Het gevolg moet een betere toekomst voor iedereen zijn.

Koppeling werelden

De verschillen tussen de software-ontwikkelaar en boer vormden de aanzet tot het bedrijf. ‘Toen we dat onderscheid ontdekten, wilden we helpen’, vertelt hij. ‘We wilden de koppeling maken tussen die twee werelden, we wilden als adviseur aan de slag. Maar dan heb je wel geld nodig voor je ideeën en kom je bij fabrikanten uit.’

Ze kwamen in contact met Ole Green van AgroIntelli, een Deens bedrijf dat zich specialiseert in doordachte automatisering van het boerenbestaan. Wolters glimlacht als hij terugdenkt aan de eerste ontmoeting, want hij herkende in Green een heuse boer, niet iemand die wil pronken met een indrukwekkende trekker. ‘Het was snel duidelijk dat hij het land wil bewerken met zo weinig mogelijk schade aan de bodem.’

Lichtere trekkers

Voor de goede orde, een trekker weegt tussen de zes en zeven ton en zorgt dus voor verdichting van de bodem. Dat moet en kan anders, meent Wolters. Nu is het vaak nog zo: op één trekker één man. Maar een trekker kan ook autonoom rijden. Wat te denken van meerdere trekkers, lichtere, dát wel, die door een enkel persoon vanaf de kant worden aangestuurd, zegt Wolters.

Ze rijden op een softwareprogramma en worden gevolgd door een camera. ‘Zodat de trekkers wel de rij rijden die ze moeten rijden en dat ze de route afleggen die vooraf is ingevoerd’, zegt Wolters. ‘Het is efficiënt, want via de camera is te volgen of het allemaal goed gaat. Normaal moet een boer van de trekker af om te controleren of op de goede manier wordt gereden. De trekker staat dan stil en dat is tijdverlies.’

Kapitaalkrachtig

Dit soort trekkercombinaties gaat Smart Agri Technology aanbieden. ‘Het heeft circa 50 jaar geduurd voor de trekker de rol van het paard overnam’, weet Wolters. ‘Maar de intrede van robotica gaat sneller.’ AgroIntelli gaat daarbij helpen. Daar zit kennis van robotica en automatisering. Wolters: ‘Iedereen heeft er een agrarische achtergrond. De eerste keer dat we Green ontmoetten, kwam hij in overall aanlopen. Dat wekte toch wel vertrouwen.’

De mannen van Smart Agri Technology gaan risico nemen. Ze bieden de boer straks een combinatie van twee autonoom rijdende trekkers, twee zaaimachines en twee schoffelwerktuigen aan. Wolters: ‘Het is het begin. We gaan kijken wat we nog meer kunnen aanbieden. De boer is doorgaans kapitaalkrachtig en bereid in zoiets te investeren. Maar de boer wil wel weten of het werkt.’

Voorop lopen

Deze ontwikkeling past bij Nederland, vindt Wolters. Men loopt hier echt wel voorop. Toch, het kan en moet beter. Het gaat er niet alleen om hoe er zoveel mogelijk knollen in een optimale maand uit de grond komen, maar ook hoe je de ziektes in een perceel kunt terugbrengen want die verlagen per slot van rekening de opbrengst. Wolters en Hilbrands bedienen zich van alle denkbare technologieën van deze tijd, kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld. Smart Agri Technology werkt op dat gebied samen met Kaios in Bedum, maar ook met andere kennispartijen als Dacom (weer) en Eurofins (bodem).

Jeroen Wolters: ‘We proberen het allemaal aan elkaar te knopen. We hebben een breed netwerk, maar ook breed beschikbare kennis. Van alles hebben we een beetje verstand. En dat geldt ook voor de andere partijen. We hebben er allemaal baat bij dat het gaat werken. En dus sluiten we mekaar ook niet uit. Over tien tot vijftien jaar zijn al dit soort zaken ingeburgerd. We weten dan heel precies waarom de opbrengst een keer achter blijft.’

Boer centraal

De agrarische wereld is dan flink veranderd, zo verwacht Wolters. Hij en zijn compaan Hilbrands kennen die wereld op hun duimpje. ‘En dat is een voordeel. We snappen de gevoeligheden en we kennen de neiging om in tradities te blijven hangen. Kijk naar de coöperaties. Boeren kunnen onderhand veel betere prijzen krijgen, maar ze blijven toch bij hun coöperatie. De boer moet weer centraal komen te staan. En er is straks volop oog voor tijd, geld, milieu en maatschappij. Dankzij de techniek.’

NOM Business Development Manager Joep de Vries over Smart Agri Technologies

‘We waren een paar maanden geleden op de beurs AgriTechnica in Hannover en daar waren 150 Nederlandse bedrijven present. Maar smart farming, waar ik me onder meer mee bezighoud, werd door de Nederlanders matig vertegenwoordigd. Ik zag het meteen als een uitdaging bedrijven te vinden die met robotisering bezig zijn. Tot mijn stomme verbazing belde Smart Agri Technology me in januari. Twee jonge jongens die onbevangen en heel anders tegen de agrarische sector aankijken. Ze leveren geen robots, maar een onkruidvrije akker.’

NOM Mockup Whitepaper Innovatief Idee
Van innovatief idee naar commercieel product

In dit whitepaper leer je:

  • Hoe het innovatieproces eruit ziet en welke uitdagingen je onderweg tegenkomt
  • Welke mogelijkheden er zijn om deze vroege fase van je idee/product te financieren
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen