Sensorsysteem op tractor zorgt voor automatische mest- en kalkafgifte op maat
  • IT
  • Investor ready worden

Sensorsysteem op tractor zorgt voor automatische mest- en kalkafgifte op maat

AG Systems uit Noordbroek heeft een sensorsysteem ontwikkeld dat diverse eigenschappen van de bodem in kaart brengt en dit vertaalt in de benodigde afgifte van mest of kalk. Terwijl de boer op de tractor rijdt meet het systeem, dat onderaan de tractor wordt bevestigd, de toestand van de bodem en past automatisch de hoeveelheid afgifte hierop aan. AG Systems wil met dit systeem de boer ondersteunen met het uitvoeren van precisielandbouw en de toestand van de bodem optimaliseren. Het sensorsysteem dat bodemmetingen verricht en geïntegreerd is met de elektronica van de tractor is uniek. Mede dankzij financiering vanuit het GROEIfonds van Economic Board Groningen en financiering die werd gevonden via Flinc (onderdeel van NV NOM) kan AG Systems inzetten op verdere technische ontwikkeling van dit product.

Gemak voor de boer

‘Ons sensorsysteem bespaart tijd en geld en is makkelijk in gebruik’, aldus Eddie Loonstra, eigenaar van AG Systems. ‘Het afnemen van bodemmonsters en het uitwerken ervan is dankzij dit systeem niet meer nodig. Ook hoeft de boer geen digitale kaart mee op de tractor waarop hij /zij kan zien waar welke hoeveelheid mest of kalk nodig is. Met het sensorsysteem gebeurt alles automatisch.’ Terwijl de boer met de tractor op het land rijdt legt het sensormeetsysteem de toestand van de bodem vast en stuurt de regelcomputer van het werktuig aan. De boer kan op het scherm van zijn eigen werktuig zien dat de afgifte gaat bewegen.

Bodemkwaliteit verbeteren

Eddie Loonstra heeft een eigen bodemadviesbureau. Het verbeteren van bodemkwaliteit is al jarenlang zijn belangrijkste activiteit. In Nederland, met vooral zand- en veengrond, komt dat vaak neer op de pH-waarde, de zuurgraad van de bodem, op het juiste niveau te brengen. Ook afgifte van compost is een belangrijk aandachtspunt. Zo’n vier jaar geleden is zijn idee voor AG Systems ontstaan. ‘Ik zag veel kansen in precisielandbouw en bodemverbetering met behulp van computertechnologie, maar ik merkte dat boeren en akkerbouwers moeite hadden om computertechnologie te gebruiken binnen hun werk’, vertelt Loonstra. ‘Ik wilde die drempel graag wegnemen.’

Sterke samenwerking

AG Systems is in juni 2020 gestart en heeft 4 medewerkers. Loonstra werkt samen met GroeNoord, de John Deere dealer in Groningen. John Deere staat bekend om de productie van landbouwmachines en tractoren. Dankzij deze samenwerking in het project Debbie (medegefinancierd door EFRO/SNN) heeft Loonstra goed inzicht in de elektronica van de werktuigen, zodat AG Systems haar sensorsysteem hier naadloos op kan aansluiten. In januari 2021 heeft AG Systems de eerste systemen verkocht aan loonwerkbedrijf Van der Stelt.

Financiering door GROEIfonds en via Flinc

Loonstra benaderde het GROEIfonds van Economic Board Groningen met zijn financieringsvraag voor AG Systems. ‘Met Sytze Hellinga van GROEIfonds was ik er snel uit. Ik heb mijn plannen toegelicht en hij heeft dat geverifieerd, vooral ook in de markt. Het GROEIfonds gaf snel groen licht.’ Loonstra had toen nog een co-financier nodig. Ellen Ploeger, coördinator van Flinc (onderdeel van NV NOM), bracht hem in contact met potentiële investeerders. ‘Ik heb vier gesprekken gevoerd. Uiteindelijk hebben we via deze weg een private investeerder gevonden.’ Loonstra is zeer te spreken over de aanpak van Flinc. ‘Ze hebben het plan getoetst bij andere ondernemers in hun netwerk, waardoor wij ons plan nog wat konden aanscherpen. En we vonden al snel potentiële investeerders’. De financiering wordt gebruikt voor verdere technische ontwikkeling en om het systeem op de markt te brengen.

Groningen en de agrarische sector

AG Systems is gevestigd in Noordbroek. ‘Als we groter worden gaan we op zoek naar een alternatieve locatie in de regio. Groningen is een goede plek voor ondernemen in de agrarische sector. Er is hier een groot netwerk van bedrijven die zich bezighoudt met precisielandbouw en er zijn organisaties die ons ondersteunen bij de ontwikkelingen.’

Goedkoop, efficiënt en zo min mogelijk belasting voor het milieu

Als het aan Loonstra ligt wordt het systeem van AG Systems uiteindelijk gemeengoed voor telers. ‘Samen kunnen we de juiste hoeveelheid middelen inzetten in de landbouw, de bodem optimaal benutten en deze tegelijkertijd goed beheren. Met dit systeem komt er niet meer in de bodem dan nodig. Dankzij dit systeem gebeurt de afgifte goedkoop en efficiënt en levert op die manier de minste belasting voor het milieu. Met technologie de teelt optimaliseren. Dat is uiteindelijk voor iedereen gunstig.’