ROM resultaten 2019
  • Investeren
  • Innoveren
  • Internationaliseren

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen presenteren jaarresultaten 2019: Bouwen aan ecosystemen met impact

Nieuwe energiebronnen, smaakmakende vleesvervangers, baanbrekende medicijnen, of waterdichte oplossingen voor cybersecurity. Het zijn de innovaties die de wereld van morgen nodig heeft. En die wíj ook nodig hebben om onze economie weer op peil te krijgen na de crisis. Innovatief ondernemerschap is essentieel voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Juist in moeilijke tijden. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) ondersteunen ondernemers door samen te innoveren, te investeren, te ontwikkelen en te internationaliseren. Hiermee zijn ze aanjager van de Nederlandse concurrentiekracht, ook bij economische tegenwind. Het afgelopen jaar hebben de ROM’s gebouwd aan ecosystemen die economisch en maatschappelijk impact maken en robuust zijn. Met als resultaat meer dan 8.000 nieuwe arbeidsplaatsen en ruim €1,1 mrd. aan investeringen.

De gezamenlijke jaarresultaten van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen werden donderdag 2 juli aangeboden aan Tweede Kamerleden Eppo Bruins (ChristenUnie), Jessica van Eijs (D66), Mustafa Amhaouch (CDA) en Arne Weverling (VVD).

De activiteiten van de zeven regionale ontwikkelingsmaatschappijen hebben in 2019 geleid tot meer dan 8.000 nieuwe arbeidsplaatsen en ruim €1,1 mrd. aan investeringen in de regionale economie. Bij meer dan 700 innovatieprojecten en businesscases waren de ROM’s betrokken, onder andere op het gebied van de energietransitie, voedseltransitie, gezond ouder worden, veiligheid en sleuteltechnologieën zoals Artificial Intelligence. Er vestigden zich 183 buitenlandse bedrijven met de ondersteuning van de ROM’s in Nederland. En de ROM’s investeerden afgelopen jaar in 204 innovatieve bedrijven. Hiermee waren de ROM’s betrokken bij 59 procent van de bedrijven die afgelopen jaar venture capital wisten aan te trekken. Op deze manier hebben de BOM, LIOF, Oost NL, NOM, Impuls Zeeland, Horizon Flevoland en InnovationQuarter het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van de innovatie- en concurrentiekracht in hun regio en in Nederland. De zeven ROM’s werken hierbij steeds intensiever samen, vooral in moeilijke tijden zoals ontstaan door de coronacrisis is het belangrijk om de krachten te bundelen zoals onder andere bij de uitvoering van de Corona-OverbruggingsLening.

Transities vertalen naar economische kansen

Jessica van Eijs (D66): “Het is belangrijk om te investeren in een schone toekomst. Met innovaties maken we onze economie bovendien sterker en zorgen we voor banen. Door ook regionaal de krachten te bundelen, zorgen we in heel Nederland voor kansen voor ondernemers.”

Nederland staat voor grote transities op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. De ROM’s spelen een belangrijke rol bij de uitdaging om deze transities te vertalen in economische kansen. Bedrijven vormen de sleutel tot het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De ROM’s helpen ondernemers bij het realiseren van innovaties, het betreden van nieuwe markten en de ontwikkeling van baanbrekende ideeën tot tastbare producten en diensten.

Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid (CDA): “De ROM’s ondersteunen zowel de startups als het innovatieve brede mkb in de verschillende regio’s. Nieuwe uitdagingen bieden nieuwe kansen, maar dat vraagt om ondernemerschap, innovatie en de juiste ondersteuning. Juist het midden- en kleinbedrijf levert een grote bijdrage aan de versterking van de regionale economie en de leefbaarheid van onze steden en dorpen. De ROM’s staan dicht bij deze ondernemers en daarom verdienen ze onze steun.”

ROM’s belangrijkste investeerders van Nederland

ROM resultaten 2019De regionale ontwikkelingsmaatschappijen spelen een vooraanstaande rol bij het investeren in snelgroeiende, innovatieve bedrijven. De ROM’s investeren in impactvolle innovaties en bedrijven die een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Het gaat hier in de meeste gevallen om vroege-fasefinanciering voor startups en scale-ups. In totaal investeerden de ROM’s afgelopen jaar €165 mln. in bedrijven die bijdragen aan de vernieuwing van de Nederlandse economie.

Over de periode 2015-2019 kreeg maar liefst 56% van de bedrijven die venture capital (risicokapitaal) wisten op te halen, hun investering mede van een ROM. In 2019 ging dit zelfs om 59% van de bedrijven. Van de bedrijven die groeikapitaal wisten op te halen in 2019, kreeg 32% dit mede van een ROM (2015-2019: 29%). De ROM’s hebben momenteel meer dan 900 bedrijven in portfolio en vormen daarmee met afstand de meest actieve investeerders van Nederland.

Recordaantal buitenlandse bedrijven in 2019 leidt tot banengroei en nieuwe investeringen

Afgelopen jaar wisten de ROM’s 183 buitenlandse bedrijven naar Nederland aan te trekken of hier te laten uitbreiden. De ROM’s werken hiertoe intensief samen met de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) in het ‘Invest in Holland’-netwerk. De aangetrokken buitenlandse bedrijven verwachten de komende drie jaar €900 mln. in Nederland te investeren en 8.158 arbeidsplaatsen te creëren. Deze bedrijven leveren niet alleen een economische bijdrage, maar versterken duurzaam het regionale en nationale ecosysteem en spelen een belangrijke rol in de transities op gebied van duurzaamheid en digitalisering.

Aanjager van innovatie en ontwikkeling voor het mkb

Het innovatieve mkb helpen bij hun innovaties is één van de kernactiviteiten van de ROM’s. Afgelopen jaar hebben de ROM’s gezamenlijk met meer dan 1.000 innovatieve mkb’ers gewerkt aan 707 innovatieprojecten en businesscases met een financiële omvang van bijna €180 mln.

Naast individuele ondersteuning gaat het hierbij vooral om het vormen van consortia van bedrijven om gezamenlijk te werken aan innovatieve oplossingen. Ook werken de ROM’s aan het realiseren van open-innovatiefaciliteiten, zoals Smart Industry Fieldlabs en gezamenlijke innovatieprogramma’s zoals het Market Readiness Program. Op deze wijze versterken de ROM’s dynamische ecosystemen in hun regio’s en vergroten ze hun economische en maatschappelijke impact.

* Op de foto van links naar rechts: Arne Weverling (VVD), Eppo Bruins (ChristenUnie), Rinke Zonneveld (InnovationQuarter) Jessica van Eijs (D66), Tys van Elk (LIOF), Mustafa Amhaouch (CDA).
(Fotograaf Daniel Verkijk)