Online tool Liv doet intrede in huisartspraktijk
  • Life Sciences & Health
  • Investor ready worden

Online tool Liv doet intrede in huisartspraktijk

Hoewel de fax nog steeds dienstdoet in huisartspraktijken, breekt ook in de eerstelijnszorg de digitalisering door. Zo helpt de online tool Liv om patiënten met lichte psychische vragen effectiever te coachen. De Groningse startup Coachjezelf ontwikkelde Liv in samenspel met internetbureau Coolminds en Hanzehogeschool Groningen. Investeringen van de NOM en G-Force Capital maken het mogelijk om de nog wat onwennige markt te overtuigen.

De eerste vijfentwintig huisartsen zijn al over de streep. “Hun praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) koppelen vooral terug dat Liv versterkend werkt”, zegt Jean-Luc Donders, de bevlogen ondernemer achter Coachjezelf. “Patiënten gaan op hun mobiel of tablet sneller met oefeningen aan de slag en praktijkondersteuners kunnen de vorderingen online zien. Daardoor gaan de face-to-face afspraken meer de diepte in, wat effectiever werkt. De kracht van Liv zit in de combinatie van zelfredzaamheid en persoonlijk contact met een zorgprofessional. Zowel de patiënten als de praktijkondersteuners krijgen met deze tool meer grip op het proces.”

E-health in opmars

Donders constateert dat huisartsen zelf nog geen haast maken met digitalisering, maar benadrukt dat overheid en zorgverzekeraars e-health al volop stimuleren. “Ook de zorg moet meebewegen met een wereld die steeds meer gebruikmaakt van online mogelijkheden. Digitalisering biedt oplossingen voor wachtlijsten, stijgende kosten en de roep om meer eigen regie in de zorg. Huisartsen zien die ontwikkeling ook, maar als het gaat om integratie van online kansen in de eigen praktijk, staan ze nog op de drempel. Met Liv kunnen ze een soepele eerste stap zetten, omdat het heel gebruiksvriendelijk is en inspeelt op een behoefte. Vooral onder digitaal vaardige patiënten.”

Online tool Liv doet intrede in huisartspraktijk

 

Onderbouwde inhoud

De app Liv is het resultaat van een uniek samenspel tussen Coachjezelf, internetbureau Coolminds en Hanzehogeschool Groningen. “We zijn aangehaakt bij de Innovatiewerkplaats E-mental health voor de POH-GZZ van het Centre of Expertise Healthy Ageing binnen de Hanzehogeschool”, legt Donders uit.

“Door onderzoek van studenten is de inhoud van onze database goed onderbouwd. Bovendien maken zij een goede online vertaalslag van psycho-educatie en opdrachten door te werken met kortere teksten en meer beeld. Een mooi voorbeeld is het onderdeel ‘Positief Dagboek’, waarbij je nu ook foto’s kunt uploaden om mooie momenten te beschrijven. Dat is precies waarom Liv zo goed past in deze tijd.”

Passie overtuigt

Investmentmanagers Klaas Kooistra (NOM) en Marco de Jong (G-Force) raakten allebei enthousiast door de kracht van de online tool en de aansluiting van Liv bij ontwikkelingen in de samenleving en de zorg. “De markt is een uitdaging, omdat veel huisartsprakijken nog niet zo IT-minded zijn”, stelt Kooistra. “Maar die koudwatervrees overwinnen ze wel door de digitale tijdgeest. En als ik ergens in geloof, dan is het wel de passie en professionaliteit van deze ondernemer. Jean-Luc heeft het zó gedegen aangepakt, dat zijn inspanningen linksom of rechtsom hun vruchten gaan afwerpen.” De Jong vult aan: “De kernvraag die ik mezelf als investeerder stel is: zie ik het deze ondernemer doen? En mijn antwoord daarop is volmondig ja. Zeker met dit prachtige en schaalbare product.”

Vertrouwen nodig

Bij de financiering van Coachjezelf gaven de klik, het vertrouwen en het ‘goede gevoel’ de doorslag voor de NOM en G-Force. Precies wat ook Liv als product nodig heeft om een succes te worden onder huisartsen. “Alles klopt aan deze online tool, het komt er vooral op aan dat praktijken de durf hebben ermee aan de slag te gaan”, stelt Donders. “Daarom is een goede introductie het halve werk. Het helpt dat ik door mijn eerdere loopbaan bekend ben met de wereld van huisartspraktijken. En dankzij de financieringen van de NOM en G-Force kan ik nu versterking inschakelen voor marketing en sales, zodat Liv een serieuze kans krijgt. Die verdient ze zeker, want een uitgebalanceerde combinatie van online en offline zorg heeft de toekomst.”