Odyssey Hackathon inspiratiebron voor anders ondernemen
  • IT
  • Partnerschappen

Odyssey Hackathon inspiratiebron voor anders ondernemen

De Odyssey Hackaton die begin april voor de vierde keer in Groningen plaatsvindt, is volgens oprichter Rutger van Zuidam méér dan een evenement. ‘Het is een methodiek om op een andere manier oplossingen voor vraagstukken te vinden. Wij faciliteren dat nu via een compleet programma rondom de hackaton en onze ambitie is dat deze unieke manier van samenwerken nog veel breder wordt opgepakt.’ NOM-directeur Dina Boonstra ziet dat zeker voor zich in Noord-Nederland.

De intensiteit van een 48 uur durende hackaton en de hele aanloop daar naartoe zijn een ervaring op zich. Toch hoeven ondernemers niet per se zelf deel te nemen om zich te laten inspireren. ‘Dit programma biedt een open speelveld waar alles kan gebeuren’, stelt Rutger. ‘De Odyssey Hackaton is een middel, het doel is om met een open mindset binnen een netwerk tot nieuwe oplossingen te komen. Dat is wat we ook in Noord-Nederland veel meer kunnen doen. Samen verantwoordelijkheid nemen voor vraagstukken, erkennen dat je er deel van uit maakt. Want dan ontstaat ook bereidheid een deel van de oplossing te bieden en je rol te pakken als bedrijf, overheid of kennisinstelling.’

Het competitieve element bij de Odyssey Hackaton staat volgens de oprichter los van economische concurrentie. ‘We werken vanuit gemeenschappelijke vertrekpunten en focussen op potentie. Hier zitten stakeholders en deelnemende teams allemaal aan dezelfde kant van de tafel om na te denken over wat nodig is en concreet samen te bouwen aan de toekomst. Het gaat niet om wie welk deel van de taart bakt of krijgt, het gaat erom dat we de taart zo goed en smakelijk mogelijk maken voor iedereen. Een taart die boven zichzelf uitstijgt. Meer dan om aanbestedingen gaat het om de magie die kan ontstaan: hoe werk je met elkaar samen? Hoe flexibel ben je? Hoe bereid ben je om andere realiteiten te omarmen? En hoe haak je daarop in met jouw ideeën? Dát is waar het om gaat.’

Dina Boonstra wordt als NOM-directeur warm van deze gedachtegang. ‘Bij deze hackaton worden vraagstukken aangepakt waar elke ondernemer iets in herkent. Zij staan dus niet alleen in de uitdagingen die ze tegenkomen, ze zijn ook een deel van het geheel. Odyssey is een prikkelend evenement en zoals Rutger al zei: het is méér dan dat. Het is een manier van anders ondernemen waar wij in Noord-Nederland ons voordeel mee kunnen doen. Als NOM jagen wij bedrijven ook aan om liefst in samenspel binnen de regio tot nieuwe ontwikkelingen te komen. Daarom zijn we partner van Odyssey, maken het financieel mede mogelijk. En we zien graag – net als Rutger – dat de insteek achter dit programma breder wordt opgepakt.’

Het was mede door zijn jaren als business development manager en adviseur bij de NOM dat Rutger werd geïnspireerd voor Odyssey. ‘Dat zegt ook iets over de uitdagingen die er liggen voor Noord-Nederland’, stelt Dina. ‘Daarom is het mooi hoe Rutger kansen creëert om ondernemerschap naar een ander niveau te tillen. De schaal van deze hackaton heeft echt impact. We mogen er trots op zijn dat dit internationale evenement al voor de vierde keer in Groningen plaatsvindt. Dat er in onze eigen regio zoveel kennis en creativiteit samenkomt, is een inspiratiebron én aansporing om daar in het noorden meer mee te doen. Ik roep ondernemers daarom zeker op om donderdag 2 april – de dag vóór de hackaton (zie kader, red.) – bij Forum Groningen de sfeer te proeven en te kijken met welke 21 uitdagingen de deelnemers aan de slag gaan.

Nieuwe oplossingen en markten creëer je alleen als je andere vragen stelt aan de unusual suspects en dat is precies wat er bij deze hackaton gebeurt.
Rutger van Zuidam

Verbindende creatie

Bij Odyssey zijn diverse Noord-Nederlandse partijen betrokken, al komen zowel stakeholders als teams, experts en vrijwilligers overal vandaan, uit binnen- en buitenland. ‘We werken aan vraagstukken die boven de regio uitstijgen, zelfs boven ons land en de EU’, zegt Rutger. ‘Dat vraagt om brede betrokkenheid, uit alle sectoren en op alle niveaus. Daarom is het zo waardevol dat er bij deze hackaton zeer uiteenlopende teams aanschuiven: van studenten tot corporate teams van grote bedrijven, van start-ups en scale-ups tot gevestigde mkb’ers. Bovendien worden deze teams ondersteund door bevlogen experts uit allerlei sectoren, die hun kennis ten dienste stellen van de verbindende creatie tijdens de hackaton.’

Voor Rutger is de hackaton het meest geslaagd als deelnemende partijen elkaar vinden en na het programma pilots starten met de beste teams en oplossingen. ‘We gaan met uiteenlopende vraagstukken aan de slag en matchen daar teams bij, maar gaandeweg ontstaan soms nieuwe verbindingen. Het competitieve element stimuleert de deelnemers, maar óók het ontdekken dat je elkaar kunt versterken, als je passende puzzelstukjes vindt. Versnippering houdt ontwikkeling tegen, verbinding jaagt het verder aan. Dat vergt wel een andere manier van werken. Zo moeten opdrachtgevers leren hoe ze klant kunnen zijn van een startup. Nieuwe oplossingen en markten creëer je alleen als je andere vragen stelt aan de unusual suspects en dat is precies wat er bij deze hackaton gebeurt.’

Odyssey Hackathon inspiratiebron voor anders ondernemen

Doorpakken ná hackaton

De naam Odyssey geeft al aan dat de hackaton geen eindstation is, maar onderdeel van een reis. Wel een cruciaal onderdeel, want het is een snelkookpan vol potentie: uit de voorgaande edities zijn al zeker 230 nieuwe prototypes voortgekomen. ‘Dat zijn mooie resultaten, maar ná de hackaton komt het er echt op aan’, benadrukt Rutger. ‘We zien dat deelnemers beter voorbereid terugkeren en dat de partners die vraagstukken aandragen alvast pilotbudget reserveren om na een succesvolle hackaton beter te kunnen doorpakken. Nieuwe startups en innovaties hebben een financiële voedingsbodem nodig en op dat vlak is de NOM natuurlijk van betekenis in Noord-Nederland. Vooral vroegefasefinanciering of aanjaagkapitaal is van belang om de resultaten van een hackaton in de wereld te zetten.’

Het inspireren en verbinden van bedrijven zien Rutger en Dina ook als een wenselijk resultaat van de hackaton. ‘De tweedaagse hackaton zelf is kort en krachtig, maar het programma voorziet in een breder netwerk en ecosysteem. Een netwerk als Water Alliance in NoordNederland is een inspirerend voorbeeld van hoe je op de langere termijn samen vraagstukken kunt aanvliegen. Het vormen van sterke netwerken is essentieel om complexe vraagstukken in de markt op te lossen. En dat vergt – behalve ondernemerschap – een bepaalde visie en mentaliteit, zodat we met elkaar ook buiten Odyssey een open speelveld creëren. Odyssey is een manier om andere vormen van samenwerken te faciliteren, waarbij klanten gelijkwaardig optrekken met bestaande en potentiële marktpartijen. Dat is tegelijk een opmaat naar een andere manier van ondernemerschap, ook voor bestuurders, waarin we allemaal  verantwoordelijkheid nemen voor uitdagingen in de 21e eeuw. Samen ontwikkelen is het devies.’