Header Assen Met Pinnetjes Cropped

NV NOM benoemt nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

De aandeelhouders van NV NOM hebben gisteren (16/7/2020) in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de benoeming goedgekeurd van de heer Gertjan Lankhorst tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar. De heer Lankhorst vervangt hiermee de heer Rudy Rabbinge wiens reguliere zittingstermijn is verstreken.

De heer Lankhorst is geen onbekende in Noord-Nederland. Eerder dit jaar trad hij af als algemeen directeur van de New Energy Coalition. Van 2006 tot 2017 was de heer Lankhorst CEO van GasTerra. In de jaren hiervoor heeft hij diverse functies bekleed binnen het Ministerie van Economische Zaken. Onder andere directeur Marktwerking (1999-2003) en directeur-generaal van Energie (2004-2005).

Dina Boonstra, directeur NOM: “Wij zijn blij met de benoeming van Gertjan Lankhorst als voorzitter van de Raad van Commissarissen. We zijn bijzonder verheugd iemand van zijn statuur te hebben gevonden”. Naast de heer Lankhorst bestaat de RvC van de NOM verder uit de heren Ben Woldring en Jan Kruse, mevrouw Sandra Korthuis en mevrouw Annemarie Kuks.

Dina Boonstra: “De heer Rudy Rabbinge bedanken wij, voor zijn buitengewone bijdrage aan de ontwikkeling van de vennootschap. Zijn expertise en ervaring hebben ons geholpen om de organisatie voortdurend te verbeteren en te versterken.”

Gertjan Lankhorst: “De NOM is een organisatie die veel bijdraagt aan de economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Meer werkgelegenheid, meer innovatie, meer duurzaamheid. Ik heb er veel zin in daar vanuit deze rol aan te kunnen meewerken”.