NPAL - 10 jaar van en voor de Noord-Nederlandse industrie
  • HTSM
  • Innoveren

NPAL – 10 jaar van en voor de Noord-Nederlandse industrie

De Noordelijke Productiviteits Alliantie, kortweg NPAL, bestaat 10 jaar. Wat ooit begon als een project onder de vlag van de NOM is uitgegroeid tot een zelfstandige netwerkorganisatie die niet meer weg te denken is uit Noord-Nederland. Bedrijven uit verschillende industrieën bij elkaar brengen om van elkaar te leren en zo samen sterker te worden, daar draait het allemaal om.

Folkert van der Meulen, oprichter en directeur van NPAL, gelooft heilig in het belang van de Noord-Nederlandse industrie, en dan vooral in de grotere productiebedrijven en technische dienstverleners. ‘Ik vind dat we heel trots moeten zijn op dit type industrie. Het zijn misschien niet altijd de meest sexy bedrijven, maar ze zijn allemaal, iedere dag weer, bezig om de werkgelegenheid in stand te houden, in een steeds complexere wereld. Dat wordt nog weleens vergeten.’

De ‘NPAL-Methode’

Het idee achter NPAL is even slim als simpel. In feite is het niet meer dan goed naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Veel bedrijven hebben namelijk met dezelfde vraagstukken te kampen, bijvoorbeeld op het gebied van hun productieproces, veiligheid of duurzame inzetbaarheid.

KIEK (Kijken in elkaars Keuken) was één van de eerste nieuwe programma’s die NPAL heeft ontwikkeld. Joost Bogers, nu directeur van IG Design Group uit Hoogeveen, stond samen met Van der Meulen aan de wieg van het project, dat de basis vormt voor de aanpak die NPAL nog steeds hanteert. Tijdens KIEK gingen directeuren van verschillende bedrijven twee dagen diep bij elkaar in de keuken kijken om elkaars bedrijf door te lichten. Steeds werd er met zo’n 25 medewerkers gesproken.

Voor Bogers was het vooral een eyeopener dat je veel meer leert door bij anderen te kijken dan wanneer je eigen bedrijf doorgelicht wordt. ‘Als ik bijvoorbeeld met een planner van een ander bedrijf zat te praten, kwamen dezelfde problemen naar boven waar de planners van mijn bedrijf tegenaan lopen. Maar omdat je daar te gast bent, en niet de directeur, is zo’n persoon veel opener. Jij hoeft namelijk niets op te lossen, terwijl er binnen je bedrijf vaak een oplossing van je wordt verwacht. Dit levert heel bruikbare inzichten op.’

Eigen broek ophouden

Inmiddels zijn we 10 jaar verder en sinds 2013 is NPAL een zelfstandige netwerkorganisatie met bijna 100 deelnemende bedrijven. Productiviteitsverbetering, daar draait het nog steeds om. Van der Meulen: ‘De bedrijven doen mee omdat ze zelf willen verbeteren. Dat moet ook, op een steeds internationaler wordende markt.’

Rien Slingerland was als directeur (nu commissaris) van IJssel Technologie en voorzitter van FME Oost-Nederland, vanaf de start een groot supporter van NPAL. ‘Ik heb vooral waardering voor het feit dat NPAL zich heeft ontwikkeld tot een zelfstandig netwerk voor de industrie van Noord-Nederland, puur gefinancierd door de deelnemende bedrijven.’ Slingerland prijst de onderlinge openheid tussen bedrijven die aan NPAL meedoen. ‘Het is samen leren. Er zijn verschillende clusters in het leven geroepen. Wij zijn een kennisbedrijf, dus hebben kennis ingebracht: als deelnemer maar ook als kwartiermaker. Het is dan heel belangrijk dat je elkaar vertrouwt en dat kennis en ervaring worden gedeeld. Zo wordt iedereen er beter van.’

Dit geldt ook voor z’n eigen bedrijf, dat gericht is op het verbeteren van productieprocessen. ‘Wij leren ook weer van de producerende bedrijven in zo’n cluster. Die wisselwerking, daar draait het om.’

Nieuwe uitdagingen

Van der Meulen voorspelt dat NPAL ook de komende jaren deze rol blijft vervullen. ‘Het is heel moeilijk om de steeds internationaler wordende uitdagingen als individueel bedrijf het hoofd te bieden. Je moet wel samen werken. Wij hebben onderwerpen bij de kop die voor deze industrie heel belangrijk zijn, en waarbij bedrijven niet in elkaars vaarwater zitten.’

De NPAL-oprichter ziet drie belangrijke trends voor de komende jaren: de krapte op de arbeidsmarkt, duurzaamheid en de manier waarop nieuwe technologie kan worden ingezet om oplossingen te vinden voor deze vraagstukken. ‘Nieuwe technologie speelt in alle clusters. Artificial intelligence, robots en data kunnen een nieuwe verbeterslag mogelijk maken. En daar willen we graag een bijdrage aan leveren.’

NPAL zal dat blijven doen door onderwerpen op de agenda te zetten, verbeterclusters te organiseren, en vooral bedrijven met elkaar in gesprek te laten gaan om van elkaar te leren. Want, benadrukt Van der Meulen, de regionale industrie verdient het. ‘NPAL is en blijft van én voor de industrie, uniek in Noord-Nederland. En daar ben ik heel trots op!’