AFAS Young Business Award Aflevering 4 1
  • Investor ready worden

Noord-Nederland wordt steeds meer startupdelta

Vrelax en XS2Event drongen dit jaar door tot de finaleronde van de AFAS Young Business Award. De twee Groningse scale-ups zijn maar een paar van de visitekaartjes die Noord-Nederland te bieden heeft. Dat worden er steeds meer, want de noordelijke ambitie om groeiwonders te kweken, is groot.

Ja, het Noorden is de regio van de energie, van watertechnologie, van groene chemie. Maar Noord-Nederland is ook de regio voor innovaties en startups. Al jarenlang doen de noordelijke provincies mee op landelijk en wereldtoneel. En tóch kan het beter, moet het beter. Want kansen blijven onbenut doordat startups en investeerders elkaar te moeilijk vinden, doordat de juiste begeleiding niet altijd voor handen is en vooral omdat duidelijker moet zijn waar de loketten zijn waar innovatieve ondernemers kunnen aankloppen.

Een ambitieus plan vanuit de NOM, Founded in GroningenFounded in FrieslandUniversiteit van het Noorden en de provincie Drenthe moet aan die onzekerheid een einde maken. Om te beginnen wordt de versnippering aangepakt. De nieuwe organisatie Stichting Founded in the North neemt de rol van facilitator voor innovaties en startups over in de drie provincies. De nieuwe organisatie schuift als een koepel over de drie Noordelijke provincies. En dat is logisch, omdat ondernemers zich ook niet aan provinciegrenzen houden.

,,Het is nodig dat er leiderschap komt op het Noordelijke ecosysteem. Er zijn te veel plekken waar startups worden uitgenodigd. Als we stappen willen zetten, dan moeten we gezamenlijk de kansen zien en pakken’’, zegt Leonie Ebbes. Zij is namens de NOM druk bezig met het programma rond Stichting Founded in the North. ,,Er is in het Noorden veel programmering en financiering. Door de keten sluitend en inzichtelijk te maken, ontstaat er helderheld voor startups en scale-ups waar ze in welke fase moeten zijn.’’

Dezelfde taal spreken

Dit gaat over afstemming, over het gelijkschakelen van ketens, over het opzetten van een logische en doorzichtige structuur, over het samenvoegen van middelen en mogelijkheden. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat we op die manier meer startups een kans geven om goede ideeën tot wasdom te laten komen.’’ Daar hangt ook een kwantitatieve doelstelling aan. Dat moet in 2027 leiden tot negentig nieuwe startups en twintig scale-ups.

De kennisinstellingen, investeerdersclubs, accelerators, allemaal gaan ze beter samenwerken om tot dat doel te komen. In het belang van Noord-Nederland. Dat gaat in de ambitieuze plannen van Stichting Founded in the North ver. Leonie Ebbes: ,,Het begint al met dat iedereen dezelfde taal spreekt. Wat is de definitie van een startup? En van een scale-up? De opleidingsprogramma’s moeten op elkaar aansluiten, de processen gelijk getrokken, de begeleiding van scale-ups gestroomlijnd. Daar zijn we mee bezig.’’

Idealiter wordt de nieuwe Founded een soort fuik. Ruwe diamantvisjes zwemmen erin, worden op waarde geschat en doorverwezen naar de juiste plekken en programma’s om tot volle bloei te komen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de financiering. Gewerkt wordt aan de creatie van één zogeheten financieringstafel. Daar ontmoeten financiers en ondernemers elkaar en wordt efficiënt zaken gedaan. Nu nog is dat landschap te verknipt en lopen financiers en startups elkaar soms mis. Zonde. ,,Dat vinden de investeerders zelf ook. Daarom willen we een overzicht van startups die financiering zoeken en investeerders die een deal willen. Zodat dat proces gemakkelijker gaat verlopen.’’

Diezelfde behoefte aan een overzichtelijk landschap geldt ook voor buitenlandse ondernemers met innovatieve ideeën. Voor hen is het Noord-Nederlandse ecosysteem nog lastiger te doorgronden, weet Fleur Mulder. Zij houdt zich namens de NOM onder meer bezig met de acquisitie van startups van over de grens. ,,Die wil je dus begeleiden, zeker als ze met een innovatie komen die wij van belang vinden. Wij helpen startups met het vinden van de juiste plek voor hun business. Doe je iets met watertech? Dan brengen we je figuurlijk naar Leeuwarden. Life Sciences & Health? Dan zal omgeving Groningen de aangewezen plek zijn.’’

Buitenlandse founders wonen graag in Noord-Nederland

Belangrijk is om die buitenlandse startups eerst maar eens voor Noord-Nederland te laten kiezen. Voor de meeste van hen is Nederland één gebied, zonder dat ze voorkeur hebben voor een specifieke regio. Fleur Mulder: ,,Je ziet wel dat als ze eenmaal bekend raken met Noord-Nederland, dat ze dan graag hierheen komen. Dat heeft vooral te maken met de fijne leefomgeving. Mensen uit het buitenland wonen graag in het Noorden.’’

Kiezen voor Noord-Nederland is de afgelopen tijd aantrekkelijker geworden voor buitenlandse talenten. In samenwerking met Oost-Nederland deelt ‘het Noorden’ namelijk startupvisa uit. Wie kiest voor de noordelijke regio, krijgt hulp en begeleiding bij de aanvraag van een visum om hier aan het werk te mogen. Fleur Mulder: ,,Dat werkt. Elke week vragen tussen de vijf en tien startups zo een visum aan in Noord- of Oost-Nederland. Top Dutch is daarbij onze etalage.’’

De Young Business Award toont enkele van die Noordelijke groeibriljanten. Twee van de twaalf finalisten zijn gevestigd in Noord-Nederland. De afgelopen jaren passeerden veel meer ondernemingen uit dit landsdeel de revue, inclusief winnaars als CodeSandbox. Als de ambitieuze plannen werken, groeit het noordelijke aandeel de komende jaren flink. Het kan, het talent is er, de middelen ook.’’

aflevering_3_yba_2023-29
Marieke Jongsma, Vrelax
Whitepaper Investor Ready
Investor ready worden?

In deze whitepaper:

  • Welke uitdagingen kom je tegen en hoe ga je daar mee om?
  • In vier stappen investor ready worden!
  • Een overzicht van alle financieringsmogelijkheden