Indiveo maakt patiënten thuis in de wereld van het ziekenhuis
  • Life Sciences & Health
  • Investor ready worden

NOM Spotlight: Indiveo maakt patiënten thuis in de wereld van het ziekenhuis

Innovatie ontstaat vaak waar twee werelden elkaar ontmoeten. Zo leidde een toevallig gesprek tussen longarts Ralph Koppers en het ontwerpduo Edwin de Boer en René Adema tot Indiveo, een jong bedrijf dat bij ziekenhuizen een kleine revolutie ontketent met de nieuwste generatie patiëntenvoorlichting. Vaarwel papieren folders, welkom interactieve digitale video’s.

Dankzij de beveiligde link die Indiveo me na het interview per mail heeft gestuurd, kan ik thuis zelf de voordelen van digitale patiëntenvoorlichting ervaren. Via een toegangscode kom ik op een online platform met een overzichtelijke structuur.

Het menu toont de onderzoeken die mij zogenaamd te wachten staan in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL): eerst bloedprikken, dan een CT-thorax en tot slot een bronchoscopie. Bij bloedprikken kan me ik wel iets voorstellen, maar die thorax en bronchodinges? Geen idee wat me dan boven het hoofd zou hangen …

Aan alles gedacht

Precies daarom blijken de DiVi’s – digitale interactieve video informatie – van Indiveo een uitkomst. Toegankelijke animaties leiden me binnen enkele minuten stap voor stap door de onderzoeken heen, waarbij een voice-over de beelden ondersteunt met uitleg.

Daarnaast geven pictogrammen en korte teksten duidelijke informatie over de voorbereiding, eventuele risico’s en nazorg. Handig is ook dat de routenummers van de juiste afdelingen in het MCL alvast vermeld staan. Aan alles is gedacht, zelfs een korte introductie van de arts die het onderzoek doet en de mogelijkheid om feedback te sturen. Zo’n goed begin geeft vertrouwen in het proces waar je als patiënt in terecht komt.

Samen beslissen

In Noord-Nederland zijn het afgelopen jaar al meer dan 30.000 patiënten via Indiveo geïnformeerd. Wat is het effect hiervan? ‘Mensen zijn minder onzeker en bang over wat er gaat gebeuren’, zegt Ralph Koppers, de initiatiefnemer achter Indiveo en longarts in het MCL. ‘Onderzoeken en afspraken verlopen daardoor soepeler. We verwachten bovendien de kwaliteit van behandelingen te verbeteren.

Door Indiveo hoeven artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen immers minder tijd te besteden aan voorlichting; tijd die benut kan worden voor bijvoorbeeld een goed gesprek over de mogelijkheden. Uiteindelijk willen we in de medische zorg toe naar shared decision making en dat lukt alleen met goed geïnformeerde patiënten.’

Beeld en geluid

Samen beslissen is nogal wat. Kan de dokter het dan toch niet het beste zelf uitleggen? ‘We maken deze animaties in nauwe samenwerking met medische instellingen. Zij weten uit ervaring dat alles wat artsen in de spreekkamer vertellen thuis vaak grotendeels vergeten is. Spanning en emoties spelen een grote rol en gebruik van vakjargon helpt ook niet mee.

Om die reden geven we – bij wet verplicht – altijd  informatiefolders mee, maar dat werkt lang niet voor iedereen. Nog los van obstakels als laaggeletterdheid en taal- of cultuurverschillen, is het bekend dat mensen tegenwoordig minder lezen. In de online wereld zijn beeld en geluid veel belangrijker; dat is een taal die sneller doordringt en beter lijkt te beklijven.’

Beter dan Google

‘Juist in de medische zorg is begrijpelijke patiëntinformatie in beeld en geluid zeer welkom’, weet de longarts uit ervaring.

‘De meeste mensen hebben geen idee hoe het er binnen ziekenhuizen aan toe gaat, maar hebben ook weinig inzicht in de werking van hun eigen lijf, laat staan de impact van medicatie en behandelingen. Dat kan tot allerlei spookbeelden leiden, soms aangewakkerd door onjuiste informatie op internet.

We kunnen niet voorkomen dat patiënten gaan googlen, maar we kunnen wél zorgen dat zij kwalitatief goede medische informatie op maat krijgen. Compact, helder, makkelijk, betrouwbaar en altijd toegankelijk.’

Vernieuwing in zorg

Indiveo helpt om de patiënt werkelijk centraal te stellen en draagt daarmee ook bij aan vernieuwing binnen de ziekenhuizen. Koppers: ‘Onze totaaloplossing sluit binnen het MCL bijvoorbeeld uitstekend aan op de doelstelling om papierloos te werken. Digitale patiënteninformatie is efficiënter, actueler, op termijn goedkoper én kan op maat worden toegepast.

Bovendien is het meetbaar en dat is fijn voor de kwaliteitsprocessen binnen het ziekenhuis. We hebben inzicht in de klikroutes, zien waar gebruikers afhaken of juist naar kijken én krijgen rechtstreeks feedback van zowel patiënten als de ziekenhuizen. Zo kunnen we de kwaliteit van de voorlichting voortdurend aanscherpen.’

Investeren als community

Om de omslag naar interactieve patiënteninformatie ook financieel mogelijk te maken binnen ziekenhuizen – waar kostenbesparing steeds belangrijker wordt – bedacht Indiveo een innovatief investeringsmodel. ‘Alleen al het MCL heeft ruim 800 verschillende folders in omloop.

Alles laten omzetten in DiVi’s kost een flinke duit, maar door meer ziekenhuizen te laten aanhaken, kunnen we de kosten verdelen en voorkomen we dat iedereen hetzelfde wiel moet uitvinden. We hebben een community opgericht waar deelnemers zowel DiVi’s kunnen huren als zelf kunnen laten ontwikkelen, mét rendement. Zo tillen we op een haalbare manier samen de patiëntenvoorlichting naar een hoger niveau.’

Elke dag leren

Naast het MCL zijn de Friese ziekenhuizen Tjongerschans, Nij Smellinghe en het Antonius al aangehaakt en Indiveo is in gesprek met andere medische centra in Nederland. ‘Het is overweldigend hoe snel het kan
gaan’, zegt Koppers. ‘Het is nog geen drie jaar geleden dat ik Edwin en René ontmoette en nu hebben we al een team van negen mensen.

Dankzij een innovatiesubsidie konden we een jaar bouwen aan Indiveo. Na de succesvolle pilot zijn we gaan uitrollen en nu zijn er al meer dan 100 DiVi’s in omloop. Dankzij de feedback uit de praktijk kunnen we uitbreiden en aanscherpen waar nodig. Alles om onze missie waar te maken: goede en begrijpelijke informatie voor patiënten.’

Meer weten over Indiveo en hun community