Geo Plus kijkt over de hele wereld naar de zeebodem
  • Investeren

NOM spotlight: Geo Plus kijkt over de hele wereld naar de zeebodem

De hele wereld gaan ze over, de schepen van Geo Plus uit Groningen. Het bedrijf ontwerpt, bouwt en verhuurt schepen voor specialistisch onderzoek naar de zeebodem, veel in opdracht van baggeraars, surveybedrijven en offshore-bouwers. Momenteel wordt gewerkt aan het zesde schip in de vloot.

Heel veel ontwerptijd ging eraan vooraf, marktonderzoeken en overtuigingskracht. En nu wordt in Farmsum gebouwd aan het nieuwe vlaggenschip van Geo Plus. Met een lengte van éénenveertig meter wordt het de grootste boot in de vloot. De technologie aan boord is slimmer, in de vorm van een waaier aan verschillende sensoren en een systeem van plug&play voor additionele, projectspecifieke apparatuur van de klanten.

‘Dit is waar de markt om vraagt’, vertelt directeur Patrick Défilet. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat veel van dit schip gebruik gemaakt gaat worden. Onze klanten, baggeraars, kabelleggers, bouwers van windparken, surveybedrijven hebben behoefte aan een schip dat bij de iets zwaardere weersomstandigheden kan blijven doorwerken. Én een schip waarop ze hun eigen apparatuur gemakkelijk kunnen aansluiten. Dat zijn allemaal aspecten die we bij het ontwerp van het schip hebben meegenomen.’

De nieuwe loot aan de boom van Geo Plus past precies in de ontwikkeling van het bedrijf, dat precies een kwart eeuw geleden het levenslicht zag. Dat begon als meetkundig bureau op het land maar ontwikkelde zich vrij snel via onderzoek naar walkanten tot specialist in het in kaart brengen van het land onder water.

‘Een jaar of twaalf geleden gingen we ons volledig toeleggen op het bouwen van schepen voor surveywerkzaamheden’, vertelt Défilet, die sinds vorig jaar mede-eigenaar is van het bedrijf. ‘We besloten zelf, in samenwerking met werven, specialistische schepen te ontwerpen met hoogstaande sensoren en aanpassingen om de invloed van trillingen, luchtbellen, geluid en meer te
beperken. Die hebben namelijk allemaal invloed op de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van onze metingen.’

Dat bleek een goed idee. Geo Plus maakte langzaam maar zeker naam in de wereld van de grote baggeraars. Het bedrijf raakte zo betrokken bij de grote Nederlandse kustverdedigingsprojecten. ‘Wij zijn de ogen onder water van de grote baggerschepen, die in de gaten houden of het werk goed verloopt en waar de schepen moeten zijn. Een jaar of vijf geleden hebben we gezegd: we specialiseren ons helemaal op de verhuur van onze schepen met crew. Voor die tijd deden we ook zelf werk op het gebied van survey. Nu bieden we onze
diensten ook meer en meer aan aan gespecialiseerde surveybedrijven.’

Het Groningse bedrijf verhuurt de schepen die het zelf mede ontwikkelt en bouwt aan bedrijven die hun werk ermee kunnen doen over de hele wereld. Inclusief ervaren crew en een team met specialistische kennis van de surveyapparatuur. ‘Wij zijn meestal de kleine bootjes tussen grote schepen. Met onze schepen en surveyapparatuur monitoren ze het werk en koppelen de data terug die ze nodig hebben om verder te kunnen. De laatste jaren varen onze schepen bijvoorbeeld heel veel bij offshore windparken, ter ondersteuning van de bouw- en onderhoudsschepen. Onze verantwoordelijkheid is groot. Als er bij ons iets niet goed gaat, ligt het werk van die schepen ook snel stil. Dat is heel kostbaar.’

Met de bouw van het toenmalige vlaggenschip Geo Focus in 2011 wandelde ook de NOM het bedrijf binnen. ‘Het waren tijden waarin het heel lastig was om financiering los te krijgen voor de bouw van een schip. Zeker zo’n schip waarvan er nog niet één bestond’, herinnert Investment Manager Jeroen van Onna zich. Hij raakte een jaar of zes geleden bij Geo Plus betrokken.

WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT VEEL VAN DIT SCHIP GEBRUIK GEMAAKT GAAT WORDEN

Vorig jaar breidde de NOM haar belang in het bedrijf nog wat uit. Van Onna: ‘Dat doen we niet vaak, meestal trekken we ons na een jaar of vijf terug. Maar Geo Plus is een bijzondere case. Het duurde iets langer dan we hadden voorzien voordat de Geo Focus zijn belofte ging inlossen. Daar kwam vorig jaar de financiering van het nieuwe vlaggenschip bij. Bovendien
werkte Patrick Défilet aan zijn management buy-out en dat proces konden we zo ook wat helpen.’

Inmiddels gaat het Geo Plus voor de wind. De grootste baggerbedrijven ter wereld maken vrijwel continu gebruik van de schepen en kennis van de Groningers. Défilet: ‘Inmiddels hebben we een paar van onze schepen permanent in de Golfregio varen, omdat we ze daar rechtstreeks aanbieden leggen, en opspuiten van eilanden.’ Groningen is en blijft de uitvalsbasis. ‘Het is best bijzonder dat zo’n wereldwijd opererend bedrijf ‘gewoon’ in Groningen zit. Ons nieuwe schip is ontworpen, ontwikkeld en gebouwd in het Noorden. We zijn er trots op en mogen onszelf in deze regio best wat meer op de borst kloppen.’

Bekijk de website van Geo Plus

Geo Plus kijkt over de hele wereld naar de zeebodem