Jaarverslag
  • Investeren
  • Innoveren
  • Internationaliseren

NOM-resultaten 2017: waarde creëren voor het Noorden

Er is in 2017 door ondernemingen in Noord-Nederland flink geïnvesteerd in groei en innovatie waarbij een groot aantal banen is gecreëerd. “De resultaten over 2017 laten zien dat wij als NOM hieraan een duidelijke bijdrage hebben geleverd”, stelt NOM-directeur Siem Jansen. Er is meer dan 16 miljoen euro geïnvesteerd in 78 bedrijven, vanuit Business Development werd aan 28 innovatieve projecten deelgenomen en de inspanningen van het acquisitieteam leidden in 2017 tot 256 arbeidsplaatsen. Met een toenemende focus op maatschappelijke impact.

Bij de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland draait het nadrukkelijk om méér dan de behaalde resultaten op dit moment, daarom laat de NOM in haar jaarverslag zien hoe zij waarde creëert. “Het gaat om economische groei- en innovatiekracht, werkgelegenheid en maatschappelijke impact”, zegt Jansen. “Via onze investeringen, onze kennis en onze netwerken willen we als NOM op een verbindende manier waarde creëren voor het Noorden. En dat gaat verder dan verwachte omzet en werkgelegenheid, het gaat in de kern om een krachtige regio. Ondernemen is net als topsport: je boekt zelden directe winst, maar richt je inspanningen op die belangrijke stip op de horizon.” Onderweg naar die stip – waarde creëren voor Noord-Nederland – zijn de resultaten goed.

Projecten met een maatschappelijke impact
Met het organiseren van innovaties en business development (BD) draagt NOM actief bij aan de economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Ondernemingen hebben in 2017, mede gefinancierd door regionale overheden en Europese fondsen, een totale investering van ruim € 15 miljoen in 28 innovatieve projecten mogelijk gemaakt. “Vaak projecten met een bredere maatschappelijke impact dan alleen economische groei en werkgelegenheid”, benadrukt de NOM-directeur.  De eerste Blockchain Hackathon, die in het voorjaar werd georganiseerd, is daarvan een mooi voorbeeld, waar de promotie van de regio, het ontwikkelen van nieuwe technologie en bedrijvigheid hand in hand gaan. Het Fieldlab Region of Smart Factories ontwikkelt zich in hoog tempo tot een platform waarbinnen nieuwe producten en diensten ontstaan voor slimme fabrieken. Bij Technologies Added in Emmen, de eerste gemeenschappelijke Smart Factory, zijn momenteel reeds 8 bedrijven actief. Chemport Europe, als derde voorbeeld, is inmiddels het gezamenlijk beeldmerk van het chemie-ecosysteem en katalysator bij grootschalige vergroening van de chemische industrie in Delfzijl en Emmen.

Financieringen en resultaat
Het aantal leads en gerealiseerde financieringen in 2017 is toegenomen. Vanuit de eigen fondsen (NOM Finance) en de fondsen die NOM in beheer heeft – drie provinciale fondsen (MKB Fonds Drenthe, Friese Ontwikkelingsmaatschappij en Investeringsfonds Groningen), het Groeifonds van de Economic Board Groningen en het Innovatiefonds Noord-Nederland – is tijdens het verslagjaar in totaal € 16,1 miljoen geïnvesteerd in 78 bedrijven.

 

Dit betreffen zowel nieuwe als uitbreidingen van bestaande investeringen. Eind 2017 waren er bij alle, door de NOM en de door haar beheerde fondsen, gefinancierde ondernemingen 3135 personen werkzaam. Hiermee draagt de NOM positief bij aan de werkgelegenheid in Noord-Nederland.
Ook het financieel resultaat van de NOM (de beheerde fondsen zijn hier niet in meegenomen) over 2017 is goed met een winst van € 6,2 miljoen.

Acquisitie en TopDutch
De inspanningen van NOM op gebied van acquisitie – Foreign Direct Investment (FDI) – leidden in 2017  tot 256 nieuwe arbeidsplaatsen. Bovendien bereikte FDI ook haar andere doelen met een investeringsvolume van € 121,7 miljoen en de betrokkenheid bij tien succesvolle projecten. “De start van de TopDutch campagne was één van de hoogtepunten, waarvan we in de komende jaren nog meer vruchten verwachten te plukken”, vult Jansen aan. “Het effect van een goed imago is lastig meetbaar, terwijl het een essentieel verschil kan maken. Dat er positief over Noord-Nederland gesproken wordt, vergroot de eigenwaarde en dat stimuleert het ondernemerschap. Bovendien wordt het vestigingsklimaat aantrekkelijker, want met TopDutch zeggen we: hier gebeurt het!”

Maatschappelijke uitdagingen
Geconstateerd wordt dat ondernemers een toenemende focus hebben op de kansen die ontstaan uit  maatschappelijke uitdagingen binnen domeinen als water, zorg en efficiënter grondstoffenverbruik. Dat versterkt de maatschappelijke doelen die de NOM ook dient. Jansen: “Wij zijn als regionale ontwikkelingsmaatschappij gericht op de lange termijn en beseffen dat wij met onze inspanningen vernieuwing mede mogelijk maken. Dat rendeert niet altijd meteen, maar we dragen wél bij aan wezenlijke en onomkeerbare bewegingen zoals de biobased economie. Grondstoffen zijn eindig en het is zaak tijdig in te spelen op de toekomst. We willen waarde creëren voor deze regio, we willen hier nu en ook later prettig wonen en werken. Gezonde financiële resultaten zijn een voorwaarde, maar het is uiteindelijk de maatschappelijke kwaliteit die telt.”

Het volledige jaarverslag is te vinden via de volgende link: http://jaarverslag2017.nom.nl/