NOM presenteert jaarcijfers
  • Investeren
  • Innoveren
  • Internationaliseren

NOM presenteert jaarcijfers: groei- en innovatiekracht 2019 in ander licht door coronacrisis

Door de actuele Covid-19 maatregelen draait het ook in de Noord-Nederlandse economie om schade beperken, overeind blijven en omdenken. De NOM staat bedrijven bij, met aandacht voor het nu en het vizier op de toekomst.

  • NOM biedt via diverse maatregelen hulp aan door corona getroffen bedrijven;
  • De vraag is welke invloed Covid-19 op langere termijn gaat hebben op de wereldeconomie. Welke vraagstukken vloeien voort uit deze crisis en hoe kan de regio hier een rol in spelen;
  • Een unieke combinatie van diverse factoren maakt dat het NOM jaarresultaat 2019 leidt tot een verlies van 5,2 miljoen euro.

De eerder gerealiseerde groei- en innovatiekracht in de regio en de financiële resultaten in 2019 lijken in het licht van de actualiteit triviaal. In korte tijd is de economische situatie volledig veranderd. Het is duidelijk dat de impact op het portfolio van de NOM aanzienlijk kan zijn, al is de volle omvang nog moeizaam in te schatten. Van de 174 bedrijven die zijn verbonden aan de fondsen die de NOM beheert, hebben er inmiddels ruim 60 een beroep gedaan op de door de NOM aangeboden regeling om rente en aflossingen uit te stellen.

Omvang en effect

Het NOM-team heeft intensief contact met bedrijven. ‘Juist om de groei van ondernemingen in de toekomst te waarborgen, is nu alle focus nodig voor het overeind blijven en omdenken’, zegt directeur Dina Boonstra. ‘Alle sectoren worden in meer of mindere mate geraakt. De omvang en het effect van omzetverlies verschillen, net als het moment waarop bedrijven het serieus gaan voelen. Recreatie, horeca en de evenementensector en hun toeleveranciers ondervinden directe impact, maar ook kwekerijen of bedrijven die afhankelijk zijn van grondstoffen uit Azië, de VS en delen van Europa raken in de problemen. Van regio tot wereldniveau: overal vinden kettingreacties plaats en het is nog niet te overzien wat de gevolgen hiervan zijn op middellange termijn.’

Inventief zijn

In de regio zijn start-ups en scale-ups belangrijke factoren voor ontwikkeling, innovatie en economische groei. ‘Ook die worden hard geraakt en vallen bovendien buiten de boot in de landelijke bancaire borgstellingsregeling’, weet Boonstra. ‘Daarom zetten wij ons samen met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen in voor een overbruggingskrediet.’ Intussen ziet de NOM ook dat ondernemers hun inventiviteit en flexibiliteit inzetten om waar mogelijk oplossingen te vinden voor omzetderving. Boonstra: ‘Een crisis biedt ook kansen. De bezorgdienst Dropper draait overuren en enkele van onze participaties zijn druk met nieuwe producten en diensten. Zo levert Hulotech een bijdrage aan hygiëne met een kunststof deurhendel die via de onderarm werkt en heeft EventInsight een digitaal platform ontwikkeld om grote congressen virtueel door te laten gaan.’

Financiële resultaten 2019

Het jaarresultaat van 2019 is vastgesteld op een verlies van 5,2 miljoen euro. Dit is veroorzaakt door een unieke combinatie van een stijgend voorzieningenniveau, lagere dividendopbrengsten, het uitblijven van significante desinvesteringen en afboekingen als gevolg van faillissementen. Rudy Rabbinge, voorzitter Raad van Commissarissen: ‘Een positieve ontwikkeling is dat de onderliggende waarde van het NOM-portfolio in 2019 is gestegen met 16 miljoen euro. Vorig jaar zijn – inclusief herfinancieringen – 99 investeringen verstrekt met een totale omvang van ruim 25 miljoen euro. Hiermee zijn de doelstellingen ruimschoots overschreden.’ Het totaal van alle door de NOM beheerde fondsen komt uit op 174 bedrijven.

Andere lading

Vanuit haar kerntaken – ontwikkelen, investeren en acquireren – draagt de NOM bij aan de groei- en innovatiekracht van de regio en ook aan de creatie en het behoud van arbeidsplaatsen. Concreet heeft de NOM in 2019 gewerkt aan 74 businesscases waar 89 bedrijven bij betrokken zijn. Deze bedrijven investeerden voor 331 miljoen euro in groei, innovatie en werkgelegenheid in Noord-Nederland. Daarvan investeerden ze 95 miljoen in duurzaamheid. Samen creëerden zij 405 nieuwe arbeidsplaatsen. ‘Mooie ontwikkelingen, maar we krijgen nu onherroepelijk te maken met tegenslag’, realiseert Boonstra zich. ‘Onze taak als NOM, samen met bedrijven in Noord-Nederland een bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke transities, krijgt in deze tijd een andere lading: hoe kan onze regio concreet ook van betekenis zijn bij de vraagstukken die deze crisis opwerpen?’

Oog voor toekomst

De netwerkfunctie van de NOM komt hierbij volgens Boonstra goed van pas. ‘Wij vormen een verbindende schakel en waar nodig koppelen we partijen. Naast de broodnodige focus op het nu, is het ook belangrijk om de toekomst in het vizier te houden. Grote projecten staan op een lager pitje, maar verdienen nog steeds aandacht. Van het vergroenen van de chemie tot het aanjagen van de Lelylijn: wij houden als NOM ook oog voor de ontwikkelingen die in het belang zijn van een sterke regio en daarmee voor de bedrijven die nu keihard werken om overeind te blijven. Wij staan hen bij waar we kunnen. Hoe groot de impact op ieders resultaten ook zal zijn, belangrijk is dat we straks weer stappen voorwaarts zetten.’