NOM neemt belang in Wiertsema & Partners
  • Investeren

NOM neemt belang in Wiertsema & Partners

Sinds de oprichting in 1979 heeft Wiertsema & Partners zich stevig genesteld in de top 3 van geotechnische ingenieursbureaus in Nederland. Om de continuïteit ook op lange termijn te borgen nam de NOM onlangs een aandelenbelang in het bedrijf uit Tolbert.

‘We zijn gespecialiseerd in het in kaart brengen van de eigenschappen van de grond en de bodem’, vertelt Duco Kriele, algemeen directeur Wiertsema & Partners. ‘In het stedelijk gebied, maar ook bij dijken in het kader van de waterveiligheid. Dat geotechnisch onderzoek doen we in de vorm van veldwerkzaamheden, zoals het maken van de sonderingen en boringen, het monitoren van verplaatsingen en trillingen in de ondergrond en het meten van de grondwaterstanden.’

Advies

Wiertsema & Partners werkt voor een variëteit aan opdrachtgevers. Voor onder meer overheden, aannemers, waterschappen, ingenieursbureaus en architecten. Een goed inzicht in grond- en bodemeigenschappen is voor hen essentieel voor het ontwerpen van een constructie. ‘Op basis van de onderzoeksresultaten geven wij opdrachtgevers advies over beslissingen of maatregelen die voor of tijdens bouwwerkzaamheden genomen moeten worden’, zegt Kriele, die samen met Kees-Jan van der Made de directie vormt. ‘Op wat voor funderingspalen moet er worden gebouwd? Welke bemaling moet worden toegepast? Of waar in het project moeten tijdelijk binnenstedelijke constructies van damwanden worden aangebracht?’

Verbreding

Wiertsema & Partners is uitgegroeid tot een gezichtsbepalende en prominente speler in de vaderlandse geotechniek. En met zo’n 100 medewerkers is het bedrijf tevens een belangrijke werkgever in de regio. ‘Dat hebben we bereikt door autonome groei, hard werken, bezieling en het enthousiasme van onze mensen’, zegt Kriele. ‘Maar ook door het nemen van de juiste strategische beslissingen in veranderende marktomstandigheden. Zo kwam het overgrote deel van de omzet lange tijd uit de bouw. Het afgelopen decennium zijn we ons ook nadrukkelijker gaan richten op andere sectoren, waaronder de infrastructuur. Die keuze om te verbreden heeft ervoor gezorgd dat we ongeschonden door de crisis zijn gekomen.’

Zelfstandig blijven

Wiertsema & Partners wil die sterke positie vanzelfsprekend vasthouden en waar mogelijk verbeteren. Voor veel bedrijven is het dan verleidelijk om op zoek te gaan naar een strategische overnamekandidaat. ‘Maar dat is bij ons nooit aan de orde geweest’, benadrukt Kriele. ‘We zijn van oudsher een familiebedrijf en willen ook in de toekomst zelfstandig blijven opereren.’ Om de continuïteit van Wiertsema & Partners voor de lange termijn te borgen zijn echter investeringen nodig voor verdere groei, innovaties en het versterken en uitbreiden van het bestaande dienstenpakket. Het bedrijf uit Tolbert zocht daarom contact met de NOM. ‘Dat voelde meteen goed’, zegt Kriele. ‘Aan alles was te merken dat de NOM niet uit winstbejag aan tafel zat, maar ondernemingen die van toegevoegde waarde zijn voor Noord-Nederland echt wil ondersteunen. Naarmate we elkaar beter leerden kennen werden we steeds enthousiaster. Voor de NOM was dat niet anders. Dat heeft erin geresulteerd dat de ontwikkelingsmaatschappij onlangs een aandelenbelang in Wiertsema & Partners heeft verworven, in combinatie met het beschikbaar stellen van kapitaal.’

Opvolging

Directeuren Kees-Jan van der Made en Duco Kriele zijn beiden 58 jaar. Daarom is het goed om nu al na te denken over de toekomstige opvolging. ‘We gaan kijken hoe we het management nog sterker kunnen maken, zodat anderen de taken van Kees-Jan en Duco over een aantal jaren kunnen overnemen’, licht Ruud van Dijk, Investment Manager van de NOM, toe. ‘Daarnaast wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Door gericht te investeren in ICT wil het bedrijf zich daarin nog verder verbeteren. Samen stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat Wiertsema & Partners ook in de toekomst net zo goed presteert als ze de afgelopen 40 jaar hebben gedaan.’

www.wiertsema.nl