NOM Business Development 'Wij richten ons op een keten van vernieuwing'
  • Innoveren

NOM Business Development ‘Wij richten ons op een keten van vernieuwing’

Het aanjagen van ontwikkeling en innovatie in het noordelijke bedrijfsleven: hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk van de NOM? Aanvullend op de jaarcijfers vertelt manager Sander Oosterhof over de context waarin het team Business Development (BD) werkt en hoe zij keuzes maken. Want welke ontwikkelingen verdienen het om naar een hoger plan te tillen?

Keuzes maken. Dat is iets wat elke ondernemer herkent. Richting kiezen is immers essentieel, zeker bij het vernieuwen van producten, diensten of markten. ‘Voor ons als NOM is de vraag ‘waar zet je op in’ bepaald niet eenvoudig te beantwoorden’, stelt Sander. ‘Het is vooral een vraag die we keer op keer stellen. Wij zijn er als BD-team in de eerste plaats om business development aan te jagen in de volle breedte van de noordelijke economie. Omdat we nu eenmaal niet overal tegelijk op kunnen inzetten, zijn er voortdurend afwegingen te maken. Dat doen we door onszelf en onze stakeholders kritische vragen te stellen, net zoals we ook ondernemers bevragen op hun richting.’

Ecosystemen

Waar ondernemers zich richten op een gezond bedrijf, richt de NOM zich op een gezonde economie. Sander gebruikt liever geen woorden als ‘kruisbestuiving’ of ‘cross-sectoraal’, maar hij benadrukt wel hoe belangrijk het is dat de NOM breed kijkt en verbindingen legt. ‘Vanuit de uitdagingen die spelen in heel Noord-Nederland, verdiepen wij ons in de vraag wat en wie we nodig hebben om vooruit te komen. De insteek is om ondernemende ecosystemen te vormen rondom bepaalde opgaven in onze regio, in de lijn van wat het ministerie van EZK ‘missiegedreven innovatiebeleid’ noemt. Want wij richten ons niet op het verbeteren van één proces, product of dienst, maar op een keten van vernieuwing waar de hele regio van profiteert.’

Hogere doelen

Zo’n keten van vernieuwing ontstaat volgens Sander alleen als je uitstijgt boven bestaande kolommen. ‘In onze projecten clusteren we steeds vaker een grote diversiteit aan bedrijven en kennisinstellingen. Neem Region of Smart Factories, Food2020 en Chemport Europe: allemaal met een herkenbare rode draad, terwijl er bedrijven aanhaken vanuit totaal verschillende sectoren en invalshoeken. Dat is de grote kracht van deze ecosystemen. Natuurlijk is het mooi als één bedrijf slimmer gaat produceren, kosten verlaagt of innoveert, maar het is nog veel mooier als een hele keten van bedrijven processen verbetert en we zo samen bijdragen aan hogere doelen als een circulaire economie.’

Kritisch zijn

‘De rol en positie van de NOM stelt ons team in staat om aanjager te zijn in die processen, maar ook om daarbij kritisch te zijn’, vervolgt Sander. ‘Innovatie en business development gaat over ontwikkelingen die vrij onvoorspelbaar zijn en buiten de standaarden vallen. Dat vraagt enerzijds om ruimte voor ondernemerschap en anderzijds om visie en focus op uitdagingen die specifiek voor Noord-Nederland van belang zijn. Wij willen vernieuwende business aanjagen vanuit potentiële groeikracht voor de regio. Maar juist bij innovatie is het lastig om – zeker in het beginstadium – tastbaar te maken wát bepaalde projecten gaan opleveren.’

Dilemma’s

Onzekerheid over de uitkomsten van business development leidt wel eens tot dilemma’s. ‘Het komt voor dat we te maken krijgen met sterk gesubsidieerde partijen die – bij nader inzien – vooral gedreven zijn om zichzelf in stand te houden, zonder focus op daadwerkelijke groei, innovatie en ontwikkeling. Soms kan het eerst niet anders, bijvoorbeeld bij innovatieve starters die alleen met subsidie bepaalde stappen kunnen zetten. Bij dit soort dilemma’s is het aan ons om de gedrevenheid te achterhalen en om in te schatten in hoeverre deze partij op termijn van betekenis kan zijn voor de economische groeikracht in de regio.’

Samenbrengen

Garanties heb je nooit in ondernemerschap en dat geldt ook voor business development trajecten waarbij de NOM is betrokken. ‘Al zetten wij uiteraard alle beschikbare kennis, ervaring, netwerken en mogelijkheden in om kansrijke projecten succesvol op te zetten en aan te jagen. Wij hebben onze oren en ogen altijd open, brengen partijen samen die iets kunnen betekenen bij actuele vraagstukken. Vanuit onze positie kunnen wij helder krijgen welke missies en uitdagingen binnen de regio elkaar raken, om vervolgens partijen te verbinden en te motiveren sámen oplossingen te ontwikkelen. Zodat de betrokken bedrijven zelf profiteren, maar ook de regio.’

Benieuwd welke impact NOM Business Development in 2018 heeft gemaakt?

Meer weten over NOM Business Development

Bekijk de Business Development projecten

NOM Business Development 'Wij richten ons op een keten van vernieuwing'