Nieuwe corona overbruggingslening voor het Friese micro- en kleinbedrijf
  • Investeren

Nieuwe corona overbruggingslening voor het Friese micro- en kleinbedrijf

Vanaf nu is er Ondernemersimpuls Fryslân, een initiatief van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM), Ynbusiness en de provincie Fryslân. Ondernemersimpuls Fryslân is een overbruggingslening die het Friese micro- en kleinbedrijf moet helpen om zo sterk mogelijk uit de coronacrisis te komen. ‘Het is het legosteentje dat in financieringsland nog ontbrak.’

Net als elders heeft het coronavirus het Friese bedrijfsleven hard geraakt. Om de impact van de crisis in te dammen is de behoefte aan financiering en ondersteuning groot. Groter wellicht dan ooit tevoren. Een aantal sectoren en ondernemersvormen valt echter buiten de criteria van bestaande financieringsmogelijkheden en specifieke coronaregelingen. Denk aan de klein-zakelijke dienstverlening, de recreatie en de horeca. Sectoren die in Fryslân ruim zijn vertegenwoordigd. Of beter: het zijn belangrijke aanjagers van de regionale economie.

Oplossing

Vandaar dat de FOM, Ynbusiness en de provincie Fryslân hun krachten hebben gebundeld om samen te kijken wat ze voor deze bedrijven kunnen betekenen. Waar ligt nog een lastig in te vullen financieringsvraag? En vooral: welke oplossing kunnen we daarvoor bieden?  ‘Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in Ondernemersimpuls Fryslân’, zegt Diederik Jongema, Investment Manager van de FOM. ‘Ondernemersimpuls Fryslân verstrekt leningen van € 50.000 tot € 250.000 aan ondernemingen in het Friese micro-  en kleinbedrijf. Het is een noodinstrument, bedoeld voor alle bedrijven met een winstoogmerk die, als gevolg van de coronacrisis, een financieringsvraagstuk hebben.’

Ondernemersimpuls Fryslân

Gezonde onderneming

Ondernemingen tot 50 medewerkers, eenmanszaken, vennootschappen onder firma en besloten vennootschappen. Allemaal kunnen ze aanspraak maken op de regeling, met uitzondering van de primair agrarische sector en de vastgoedmarkt. Ondernemersimpuls Fryslân moet hen helpen om zo sterk mogelijk uit deze woelige tijd te komen. Om bijvoorbeeld noodzakelijke investeringen te financieren, de werkkapitaalbehoefte in te vullen of toekomstbestendige aanpassingen te doen in het businessmodel. Voorwaarde is wel dat een bedrijf kan aantonen dat het voor de coronacrisis een gezonde onderneming was en dat ook in het post-coronatijdperk weer kan zijn.

Eerste jaar aflossingsvrij

‘Ondernemersimpuls Fryslân is het legosteentje dat in financieringsland nog ontbrak’, onderstreept Dennis Carton van Ynbusiness. ‘Als het gaat om kleine en grote financieringen zijn er voor het micro- en kleinbedrijf nog steeds mogelijkheden. Daartussenin was het vaak lastig en bovenal duur om in deze tijd aan passende financiering te komen. Met de nieuwe overbruggingslening zagen we ons genoodzaakt in dat gat te springen. We hebben geprobeerd om de financieringslasten zo laag mogelijk te houden. Zo heeft lening een looptijd van vier jaar, waarbij het eerste jaar aflossingsvrij is en de rente van 6.5% wordt bijgeschreven. De daaropvolgende drie jaar wordt de lening maandelijks lineair afgelost.’

De aanvraag

Ondernemersimpuls Fryslân heeft een omvang van 2 miljoen euro en loopt tot 31 december 2020. Bij bewezen succes kan de regeling met 2 miljoen euro worden uitgebreid. De lening kan vanaf nu worden aangevraagd via www.ondernemersimpuls.frl. ‘De FOM is de primaire geldverstrekker en tevens verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag’, licht Jongema toe. ‘Ynbusiness leidt ondernemers desgewenst door het hele aanvraagproces heen. Ze staan, samen met hun brede netwerk, paraat voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen en kunnen hulp bieden bij het maken van een goed onderbouwd financieel model.’