NENnovation Award 2021 toegekend aan Harkboot
  • Water
  • Investeren

NENnovation Award 2021 toegekend aan Harkboot

Het initiatief tot het opstellen van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor het verantwoord schoonmaken van viswateren volgens de harkmethode, heeft het bedrijf Harkboot in Roden een NENnovation Award opgeleverd. De jury prijst de innovatieve methode en onderschrijft de maatschappelijke relevantie.

Harkboot timmert al jaren aan de weg met een zelf ontwikkelde methode voor het opschonen van watergangen die worden overwoekerd door ongewenste waterplanten. Door oprukkende begroeiing met wortel en al uit de bodem te trekken, wordt wildgroei effectief bestreden. ‘Het is wel een heftige methode’, benadrukt Leon Sterk, de bedenker en oprichter van Harkboot. ‘Daarom gaan wij al vanaf het begin heel bewust om met onze impact op de flora en fauna. Mede door een vroege samenwerking met ecologen en hengelsportfederaties hebben wij de harkmethode kunnen perfectioneren tot een verantwoorde, visvriendelijke manier van opschonen.’

Kwaliteit en veiligheid

Volgens het juryoordeel van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), spreekt er een grote maatschappelijke relevantie uit de zorgvuldige aanpak van dichtgroeiende watergangen. Zo heeft het bestrijden van ongewenste wortelende waterplanten zo min mogelijk milieu-impact. Doorslaggevend bij het toekennen van de NENnovation Award was het initiatief van Harkboot om een NTA uit te werken voor de harkmethodiek. Want: als marktpartijen vrijwillig afspraken maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen, dragen ze met deze normen bij aan het succesvol ontwikkelen én schalen van innovatieve concepten.

‘Dat is precies waarom wij aan de slag zijn gegaan met een ontwikkelen van een Technische Afspraak’, zegt Sterk. ‘Woekerende waterplanten zijn een terugkerend probleem, of het nu gaat om invasieve exoten of inheemse soorten die overdadig groeien. Traditioneel maaien bevordert de groei en is daardoor veel vaker nodig, wat duur is én risicovol voor het ecologisch evenwicht. Met de harkmethode is opschonen hooguit eens in de paar jaar nodig, omdat je planten met wortel en al verwijderd. Dat is behoorlijk ingrijpend, daarom moet de harkmethode echt met beleid worden toegepast. Om kwaliteit en veiligheid te garanderen, hebben wij het initiatief genomen om deze normen in een NTA vast te leggen, specifiek voor alle ongewenste wortelende waterplanten.’

Lat hoog leggen

De NTA voor de harkmethodiek is ontwikkeld in samenspel met ecologen, waterschappen, de sportvisserij en andere belanghebbenden. Het ligt in de lijn der verwachting dat aanbestedende diensten voortaan gebruik gaan maken van deze norm. Sterk: ‘Wij leggen onze eigen lat hoog en tonen met deze NTA aan dat we verantwoord werken. Dat je hiermee dus ook een kijkje in je eigen keuken geeft en concurrenten daar hun voordeel mee kunnen doen, komt zowel de sector als het milieu ten goede. We doen dit omdat we omgevingsschade willen voorkomen en waarde hechten aan een duurzame methode. Van de productie van de harkboten tot en met de kwaliteit van de uitvoering en de nazorg: het hele proces is geborgd in de NTA voor de harkmethodiek.’

De volgende stap is Europese normalisatie. ‘Overlast van ongewenste wortelende waterplanten speelt ook in andere landen, daarom zoeken we internationaal draagvlak voor deze Technische Afspraak’, vertelt Sterk. ‘Als er op termijn sprake is van EU-normering, kan bovendien verder onderscheid worden gemaakt door te certificeren. Wij zijn het eerste bedrijf in de groensector die een stap tot normering heeft gezet. Daar zijn we trots op en hopen we collega’s in de sector mee te inspireren. Voor ons was nominatie voor de NENnovation Award daarom al een heel mooie opsteker. Het winnen van de Award geeft ons de bevestiging dat wij als groenbedrijf een koploper zijn.’

Vissen en varen

Investment manager Chantal Leijendekker is ook trots op Harkboot. ‘Sinds ik vanuit de NOM bij dit bedrijf ben betrokken, heb ik Leon en zijn team leren kennen als heel gedreven. De ontwikkeling van een Nederlandse norm voor het werken met de harkmethode is een mooie stap naar verdere opschaling. Het winnen van de NENnovation Award is een bevestiging van het innovatieve karakter van Harkboot en de relevantie van wat ze doen. Door woekerende ‘groene soep’ op een milieuvriendelijke manier aan te pakken, verbetert Harkboot langdurig de doorstroming van watergangen. Zodat de opgeschoonde sloten weer geschikt zijn om in te vissen, te varen of zelfs te zwemmen.’

Whitepaper Impact van Investeerders
De impact van investeerders op je bedrijf

In dit whitepaper leer je:

  • Waar je mee te maken krijgt als je gaat samenwerken met investeerders
  • Verschillen en overeenkomsten tussen bancaire financiering, achtergestelde lening en aandelen kapitaal
  • Op welke manier de NOM als investeerder jou kan helpen