Naam Flinc verdwijnt, werk gaat door - NOM gaat Flinc doen
  • Investor ready worden
  • Innoveren
  • Market Readiness

Naam Flinc verdwijnt, werk gaat door – NOM gaat Flinc doen

Flinc is niet meer. Vijftien jaar lang stond de naam in startup-land voor jong, dynamisch, laagdrempelig en behulpzaam. Wytze Rijke en Ellen Ploeger blikken terug.

Wie rondloopt in het noordelijke ecosysteem van (tech)bedrijven, komt ze nog regelmatig tegen, de ondernemingen die de afgelopen jaren door Flinc op weg werden geholpen. Stabi Alert, Omnidots, Let’s get Digital, om er maar eens een paar te noemen. ‘We hebben echt geholpen om stabiele partijen tot stand te brengen. Mogen we best trots op zijn’, zegt Wytze Rijke. De directeur van TCNN was destijds belast met het opzetten van Flinc.

Ellen Ploeger moet juist de opheffing regelen, hoewel dat misschien niet de juiste term is. Ja, Flinc bestaat als naam niet meer. Maar nee, de activiteiten houden niet op. Sterker nog: door de nieuwe constellatie denkt Ploeger startups nog beter terzijde te kunnen staan. ‘Door het inzetten van sectorspecifieke experts met vergelijkbare netwerken, brengen we meer ervaring en kennis samen. Daarmee kunnen we startups nóg beter laten ‘landen’ in het noordelijk ecosysteem en vooruithelpen.

Naam Flinc verdwijnt, werk gaat door - NOM gaat Flinc doen

Unicorns

Het uitgangspunt van wat de NOM nu voor de ‘Flinc-doelgroep’ doet, verandert niet wezenlijk van de visie bij de totstandkoming van Flinc. Rijke: ‘Simpel gezegd: wij vonden dat hightech startups een betere toegang tot financiering moesten krijgen. Wij koppelden die startups aan investeerders. En binnen de NOM richtten we daarvoor een Pre-Seed Capital fund op. Zo konden we zelf ook meefinancieren, om andere geldschieters over de drempel te krijgen. Financieringen met zeer hoog risico dus, die we nog niet kenden.’

Silicon Valley fungeerde daarbij min of meer als voorbeeld. Daar werd heel veel geld gepompt in heel veel startups, waarvan er een paar tot grote hoogte stegen. ‘Die kansen wilden wij startups met potentie ook geven. Natuurlijk wisten we dat ze het niet allemaal zouden redden, en ook dat de kans op unicorns klein was. Maar daar ging het ook niet om. Als er maar een paar tot volle wasdom zouden komen, dan
zou dat de economische structuur in het Noorden versterken, was het idee. En dat is ook gebeurd.’

De drie noordelijke provincies en het Ministerie van EZK zagen het destijds zitten en betaalden de mankracht achter Flinc in die begintijd. Rijke: ‘In elke provincie had ik iemand zitten die stad en land afliep op zoek naar mooie tech-startups. We lieten op zo veel mogelijk plekken ons gezicht zien, en vergaarden langzaam maar zeker bekendheid. We hadden een mooi sfeertje. Jong, dynamisch, flitsend en laagdrempelig. Dat zorgde er vrij snel voor dat beginnende ondernemers ook naar ons toe kwamen.’

Naam Flinc verdwijnt, werk gaat door - NOM gaat Flinc doen

Startupmentaliteit

Ook daarin is niet veel veranderd in die vijftien jaar. Ellen Ploeger: ‘En dat blijft ook zo. We zijn proactief, we zoeken de mensen op. Netwerken doen we veel, ook per sector. We lopen daarnaast awards af, gaan langs broeinesten als VentureLab, organiseren actief events en bieden programmering aan. Dit doen we ook steeds vaker in samenwerking met verschillende partijen uit het ecosysteem. We bundelen onze krachten en zorgen er op deze manier voor dat we meer startups nóg beter kunnen bedienen. Net als voorheen hebben we een vast team dat zich daar full focus mee bezighoudt.’

De structuur van Flinc veranderde in de loop der jaren wel wat. Waar Flinc de eerste jaren zelf geld had om te investeren, werd die rol overgenomen door de NOM. Dat werkte beter, omdat daar de menskracht op dat gebied al zat. De provincies betaalden Flinc niet meer specifiek, maar bleven indirect bijdragen via de NOM. Want Flinc werd een jaar of zeven geleden al als merk onder de grote zus geschoven.’

En nu is de volgende, logische stap genomen. Flinc is NOM. Ploeger: ‘Het vaste team met startupmentaliteit blijft, het helpen van startups in een vroege fase ook. We zorgen dat ze beter landen in het ecosysteem, dat ze stappen zetten in hun ontwikkeling én dat ze beter financierbaar zijn. Dat was zo, dat is zo, dat blijft zo.’

Naam Flinc verdwijnt, werk gaat door - NOM gaat Flinc doen

Whitepaper Investor Ready
Investor ready worden?

In deze whitepaper:

  • Welke uitdagingen kom je tegen en hoe ga je daar mee om?
  • In vier stappen investor ready worden!
  • Een overzicht van alle financieringsmogelijkheden