Alle NOM collega's

Meer dan 100 studenten buigen zich over de kracht van het Noorden 

De NOM bestaat dit jaar een halve eeuw. Vijftig jaar zijn het waarin het Noorden steeds krachtiger werd en uitgroeide van een regio die steun kon gebruiken naar de TopDutch regio die vooroploopt op tal van terreinen. De kracht van het Noorden is dan ook het thema van het jubileumjaar van de NOM. Dat betekent terugzien, maar ook vooruitkijken.  

Dat doet de NOM niet alleen zelf. Zo’n 125 studenten van de Rijksuniversiteit Groningen bogen er de afgelopen twee jaar hun hoofd over. Studenten Geschiedenis en Sociale Geografie brachten letterlijk in kaart welke sterktes en kansen het Noorden had, heeft en zal hebben. Het resultaat daarvan is een serie artikelen over specifieke thema’s en sectoren, toekomstscenario’s gericht op ondernemend Noord-Nederland en prachtig vormgegeven, interactieve tijdlijnen waarin de kracht van het Noorden uiteengezet wordt.

Bijzonder hoogleraar Brede Welvaart en Kansengelijkheid bij de vakgroep Economische Geografie, Aleid Brouwer begeleidde bijna tachtig studenten met die toekomstscenario’s in het kader van het vak Ondernemerschap en Regionaal beleid.

We maken geen voorspelling, maar een voorstelling van de toekomst

Aleid Brouwer

Mijn studenten keken naar de sterktes van het Noorden en bekeken welke factoren het meest invloed hebben op het verdere versterken daarvan. Met andere woorden: wat kun je doen om regionale ontwikkeling verder te stimuleren in verschillende scenario’s. Denk aan meer of minder digitalisering, meer of minder hernieuwbare energie, meer of minder overheidsbemoeienis. Als je de scenario’s hebt, ben je voorbereid en kun je gaan sturen. Heel interessant. Food for thought, zou ik zeggen.’’ 

Samenwerking basis van succes 

De geschiedenisstudenten van Marijn Molema, bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek, keken juist naar het verleden. ,,Totaal zijn er meer dan 125 studenten mee bezig geweest. Ze hebben onderzocht waar de sterktes van onze regio zijn ontstaan. Dat is belangrijk, want de toekomstplannen van nu moeten wortelen in het verleden om succesvol te kunnen zijn. Er is een duidelijke continuïteit. Als ik één opvallende conclusie mag noemen:

Samenwerking is in het Noorden de basis van succes, van vernieuwing, van innovatie, van vooruitgang. Dat is altijd al zo geweest.’

Marijn Molema

De volgende zes sterktes en kansen zijn onder de loep genomen: (slimme) maakindustrie, groene chemie, de energietransitie, voedselproductie 2.0, gezond leven en watertechnologie. Samen leveren die belangrijke ingrediënten voor de kracht van het Noorden. Komend jaar worden ze op tal van plekken in het licht gezet. Zo komen er onder andere collegetours voor MBO-, HBO- en WO-studenten, een serie verhalen van ondernemers met de titel Oost-West, Noord, Best en een Midzomerfestival waar de kracht van het Noorden centraal staat. Houd de website NOM.nl in de gaten voor alle activiteiten en content in het kader van het gouden jubileum.