MedHemScience brengt Hemofreeze terug naar Drenthe
  • Life Sciences & Health
  • Investeren

MedHemScience brengt hemofreeze terug naar Drenthe

Tot 2015 werkten bij Fresenius Kabi in Emmer-Compascuum tientallen mensen aan de productie van bloedzakken. Daarna werd het verplaatst naar Oostenrijk. Sinds medio vorig jaar is de productie weer terug in de
regio, in Emmen om precies te zijn. Als het aan MedHemScience ligt blijft het daar niet bij.

Wat als een grote medische producent een bedrijfsonderdeel sluit of een verliesgevend product afstoot? Inderdaad, dan gaan banen verloren en blijft kostbare kennis onbenut. Dat is natuurlijk zonde. Juist vanuit die gedachte werd MedHemScience opgericht. Het bedrijf uit Emmen ontwikkelt en produceert medische disposables (wegwerpproducten). ‘Wij nemen bestaande productieprocessen over om vervolgens nieuwe activiteiten te ontwikkelen’, vat Hendrik van Gent, één van de initiatiefnemers, de werkwijze kernachtig samen.

Medische multinational

MedHemScience is onderdeel van Business Creation, waar Van Gent actief is als redevelopment manager. Business Creation richt zich al sinds 1982 op herontwikkeling en herstructurering bij met name grote internationale bedrijven. Zo kwam men ooit terecht bij Fresenius Kabi, een medische multinational die lange tijd bloedzakken, onder de naam Hemofreeze, produceerde in Emmer-Compascuum. In 2015 werd de productie van deze disposables echter verplaatst naar Oostenrijk.

In het Drentse dorp gingen daardoor circa 120 banen verloren. Enkele jaren later ging de Oostenrijkse fabriek alweer dicht. ‘Kort daarna hebben we besloten om Hemofreeze te kopen en de productie van de bloedzakken weer terug te verplaatsen naar Emmen’, zegt Van Gent. ‘Daar zijn immers mensen beschikbaar met verstand van zaken. Van de ontwikkeling, verkoop en distributie, maar vooral ook van het ingewikkelde certificeringsproces.’

MedHemScience brengt Hemofreeze terug naar Drenthe

Goede start

In mei 2017 nam MedHemScience de fabriek in Oostenrijk definitief over. Eind vorig jaar was er wederom goed nieuws. Van TÜV kreeg het bedrijf te horen dat zowel het productieproces als de productieomgeving aan alle Europese normen voldoet. Van Gent: ‘Als je in vijf maanden tijd een bedrijf in Oostenrijk overneemt, het verplaatst naar Emmen, mensen in dienst neemt, gecertificeerd wordt en vervolgens opstart, dan mag je gerust spreken van een veelbelovend begin.’ Die goede start werd mede mogelijk gemaakt door een financiering van het MKB Fonds Drenthe. Namens de Provincie Drenthe ondersteunt dit fonds, dat wordt uitgevoerd door de NOM, kansrijke ondernemingen bij het realiseren van hun innovatieve plannen.

En kansrijk is het bedrijf zeker. Dat kwam uit de talrijke gesprekken, het businessplan en het uitgebreide marktonderzoek wel naar voren. ‘We zijn ervan overtuigd dat MedHemScience relevante economische en maatschappelijke waarde toevoegt aan de regio’, zegt investment manager Emmy Saimi-Roozeboom van het MKB Fonds Drenthe. ‘Nu al zijn productieprocessen en daaraan gerelateerde werkgelegenheid naar Drenthe gehaald die eerder verloren waren gegaan.’

Kleinschaliger

Hemofreeze is het eerste product dat door MedHemScience wordt ontwikkeld, verbeterd en vermarkt. De activiteiten vinden plaats vanuit een van Fresenius gekocht pand aan de Marco Polostraat in Emmen. In tegenstelling tot eerder bij de multinational wordt er nu niet in massa geproduceerd. Het gaat om aanzienlijk kleinere aantallen. Momenteel heeft MedHemScience tien mensen in dienst. Voor een belangrijk deel oud-werknemers van Fresinius die daar in het verleden betrokken waren bij de productie van de bloedzakken.

Naar verwachting zal het aantal werknemers op termijn flink toenemen. Want het bedrijf wil zich op meer producten richten dan uitsluitend Hemofreeze. Zo worden al gesprekken gevoerd met andere medische multinationals die hun productportfolio willen opschonen. Bijvoorbeeld omdat de markt voor een bepaald product voor hen te klein is geworden. ‘Wij willen zo’n product niet alleen onderbrengen in Emmen, maar er ook eigenaar van worden’, onderstreept Van Gent. ‘Of preciezer: MedHemScience wil verantwoordelijk zijn voor zowel de productie als de verkoop en de distributie. Vaak gaat het om producten in nichemarkten. Om producten dus met een laag volume en een trouwe klantenkring en waar bovendien veel specialistische kennis en expertise voor nodig is.‘

MedTech Park

MedHemScience werkt nauw samen met Health Hub Roden, dat in de wereld van medische technologie als verbindende schakel fungeert tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. ‘Waar Health Hub zich bezighoudt met het vertalen van kennis naar startende bedrijven, richten wij ons op snelgroeiende medische maakbedrijven, zogeheten grown-ups’, vertelt Van Gent. ‘Dat sluit natuurlijk heel mooi op elkaar aan.’ Ook zijn er concrete plannen voor het opzetten van een Med-Tech Park in Emmen. Het initiatief is vooral bedoeld om fysieke infrastructuur te creëren voor startende medische mkb-bedrijven. ‘Het gaat dan om zaken als huisvesting, kennis en faciliteiten die voor een afzonderlijk bedrijf te duur zijn en die ze daarom het liefst met anderen willen delen,’ legt Van Gent uit. ‘Denk aan een gedeelde productieomgeving, het gebruik kunnen maken van een clean room of het delen van kennis omtrent bijvoorbeeld regulatory affairs.’

Wil je meer weten over MKB Fonds Drenthe?