Laatste kavel verkocht aan Google
  • IT
  • Internationaliseren

Laatste kavel verkocht aan Google

Met het ondertekenen van het contract is de laatste beschikbare kavel aan het bedrijventerrein Hoogebrug Winschoten verkocht. De koper van het kavel is Google.

Trekker voor meer ondernemerschap in Oldambt

De gemeente is blij met de aankoop door Google. Wethouder Erich Wünker: “Dat een internationaal bedrijf voor Oldambt kiest, is goed voor de economische ontwikkeling. Het bedrijf kan een trekker zijn voor andere bedrijven om hier te gaan ondernemen. En dat kan een mooie impuls zijn voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van Oldambt.’

Duurzame ontwikkelingen

De NOM heeft Google begeleidt bij de uitgebreide inventarisatie naar mogelijk passende locaties. Op basis van de specificaties van het bedrijf, gekoppeld aan de aanwezige kennis binnen het acquisitieteam van de NOM, is een keuze gemaakt voor de Hoogebrug in Winschoten. De NOM heeft het contact tussen de gemeente, provincie en Google tot stand gebracht en blijft ook betrokken bij mogelijke verdere ontwikkelingen. Op dit moment is nog niet bekend of en wanneer de kavel ook daadwerkelijk wordt ingericht. “Digitale opslag en de digitale ontwikkeling hebben door corona een nog snellere opmars gemaakt. Kijk alleen maar naar de ontwikkelingen van thuiswerken en online leren, dit gaat ook na corona grotendeels blijven. En daarvoor hebben we bedrijven nodig die dit faciliteren en ontwikkelen”, zegt Wünker. Google is een bedrijf dat voortdurend streeft naar duurzame oplossingen in haar bedrijfsvoering en in en voor haar omgeving. Onlangs hebben ze in samenwerking met North Water en Waterbedrijf Groningen een duurzame watervoorziening geopend waardoor ze in Eemshaven nu industrieel water kunnen gebruiken voor koeling van de servers. De volgende stap die ze gaan onderzoeken is hoe ze hiervoor afvalwater kunnen gebruiken.

Veel vraag naar kavels

Met de ondertekening van Google zijn de kavels op. Marjan Rijks, planeconoom bij de gemeente Oldambt: “Veel ondernemers zien in Oldambt een aantrekkelijke ondernemersklimaat. Ik moet nu helaas nee verkopen, omdat er op dit moment nog geen nieuwe beschikbare kavels zijn op bedrijventerreinen. We hebben nu al een wachtlijst voor de toekomstige kopers. We onderzoeken de mogelijkheden om de huidige bedrijventerreinen uit te breiden en/of nieuwe aan te wenden. We hopen binnen toch redelijk kort termijn meer ondernemers te kunnen voorzien van een kavel.’

Ruimtelijk-economisch perspectief

Erich Wünker: ‘We werken samen met de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en de provincie Groningen aan een visie om de economische ontwikkelingen en werkgelegenheid in onze regio te stimuleren. Het gaat hierbij om het gebied vanaf stad Groningen in oostelijke richting, met de kernen als Hoogezand, Veendam, Zuidbroek en Winschoten, tot aan de Duitse grens. Uitgangspunt is denken in mogelijkheden. We kijken naar de kracht en kwaliteit van de regio. De gemeenten Oldambt, Midden-Groningen, Veendam en de provincie Groningen maken samen keuzes in welke ontwikkelingen we in de toekomst willen toestaan om de regio krachtiger te maken. Denk hierbij aan het stimuleren van de economische ontwikkelingen en werkgelegenheid. Het gaat hierbij om nieuwe en huidige bedrijvigheid, ontwikkelingen en initiatieven. En om het samen maken van slimme combinaties als we het hebben over opgaven als klimaat, energie, leefbaarheid, landbouw, natuur, duurzaamheid en recreatie en toerisme.’

Dat Google kiest voor Noord-Nederland in een internationaal speelveld van mogelijke locaties geeft aan dat zij de kracht en mogelijkheden in Noord-Nederland inzien en benutten. We feliciteren de gemeente Oldambt dan ook met deze grondverkoop. Een dergelijke beslissing laat zien dat de TopDutch regio volop kansen biedt.

Wubbo Everts Project Manager NOM

NOM Mockup Whitepaper Top Dutch
Why Invest in TopDutch

In this whitepaper you will read:

  • Why the TopDutch region is a great place to do business
  • The key industries in the Northern Netherlands
  • How we can give you a helping hand with setting up your business here