Kracht van het Noorden toont toen, nu en straks in economisch Noord-Nederland

Kracht van het Noorden toont toen, nu en straks in economisch Noord-Nederland

De opkomst van de dairy-industrie, het succes van de health-sector, de ontwikkelingen dankzij de Lelylijn. Typisch onderwerpen waarover (binnenkort) meer te lezen en zien is op Krachtvanhetnoorden.nl. De NOM riep dat platform in het leven om kansen en activiteiten in het Noorden te tonen, en ook om terug te blikken op de afgelopen halve eeuw.

NOM 1974 - 2024

50-jarig bestaan van de NOM. Dit jubileum is bij uitstek een gelegenheid om terug te kijken naar hoe het was, trots te zijn op wat er is en met goede moed en vertrouwen verder te bouwen aan de toekomst. Dat vertellen we als NOM niet alleen zelf. We laten met liefde en trots alle spelers aan het woord die een rol spelen in de tijdlijn van toen naar straks.

Want immers, het bruist in Noord-Nederland. Ondernemerschap en goede ideeën zijn er te over, net als technische doorbraken en innovaties. Daarvan zijn sommige zó veelbelovend, dat ze Noord-Nederland in staat stellen een voorbeeldfunctie voor de rest van de wereld in te nemen. Op Kracht van het Noorden is te zien welke ontwikkelingen dat zijn.

De NOM wijst op het platform zes kansrijke deelgebieden aan en wil iedereen op de hoogte houden van de majeure bewegingen daarbinnen. Het gaat om de slimme maakindustrie, de groene chemie, de energietransitie, voedselproductie 2.0, gezond leven en de maakindustrie. Stuk voor stuk zijn het deelgebieden waarop de autoriteit van het Noorden groot is, of groeiende. In elk ervan bevinden zich unieke spelers die een gezamenlijke noordelijke trots oproepen. De projecten zijn zo mooi, dat iedereen er vanaf zou moeten weten, zeker ook mensen van buiten Noord-Nederland.

Trots van en op het Noorden

Zie het platform als een etalage voor bedrijven, instellingen en initiatieven die zich in het Noorden op die deelterreinen bewegen. En vooral ook voor initiatieven die zich over en tussen die deelterreinen bewegen. Want verbinden is één van de doelstellingen. Niet alleen van de NOM, maar ook van Kracht van het Noorden. Het platform is op papier van de NOM, maar is in wezen van heel Noord-Nederland. Meedoen en aansluiten juichen we van harte toe. Duurzamer, gezonder, slimmer in woord en beeld.

logo Kracht van het Noorden