Kansen voor de zorg en de economie van Noord-Nederland
  • Life Sciences & Health
  • Innoveren

Kansen voor de zorg en de economie van Noord-Nederland

Met de start van PGO Netwerk Noord wordt vaart gemaakt met de ontwikkeling van PGO-diensten. Bedrijven en zorginstellingen uit Groningen, Friesland en Drenthe werken in het programma samen. Het doel is om zoveel mogelijk burgers gebruik te laten maken van PGO-diensten, zorginnovaties te stimuleren én bij te dragen aan een betere en betaalbare zorg. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft 4 miljoen euro subsidie toegekend aan het programma.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Steeds meer mensen willen hun eigen gezondheid kunnen regisseren. Door gebruik te maken van PGO-diensten is dat mogelijk. In een PGO, meestal een website of app, wordt persoonlijke medische informatie van bijvoorbeeld ziekenhuis, huisarts, thuiszorg en fysiotherapeut centraal verzameld. Als burger of patiënt beschik je zo over je eigen gezondheidsgegevens en bepaal je zelf welke medische informatie je met derden wilt delen.

Kansen voor de zorg en de economie van Noord-Nederland

Data koppelen

Veel persoonlijke medische gegevens staan nu nog in de systemen van verschillende zorgaanbieders. Het is de bedoeling om al deze data te koppelen en te zorgen dat zoveel mogelijk zorgaanbieders hun data in een PGO willen delen. Als burger of patiënt kun je je eigen PGO kiezen. Je kunt daaraan ook je eigen apps en gezondheidsprogramma’s koppelen, bijvoorbeeld apps die je bloedsuiker of longfunctie meten, een programma dat je helpt om op gewicht te blijven of metingen van wearables op het gebied van sport.

Ook door corona zijn er steeds meer digitale innovaties die de gezondheid en de zorg verbeteren en betaalbaar maken. De verwachting is dat deze nieuwe producten en diensten de zorg blijvend gaan veranderen. De verdere ontwikkeling van PGO’s kan een waardevolle bijdrage leveren om de zorg te ontlasten. Daar komt bij dat PGO’s nieuwe banen zullen opleveren.

PGO-diensten en -producten

PGO Netwerk Noord biedt kansen voor zowel de zorg als het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Het netwerk is een consortium van ruim veertig noordelijke bedrijven en zorginstellingen. De stuurgroep bestaat uit Stichting GERRIT (een samenwerkingsverband van zorgverleners op het gebied van ICT en informatie-uitwisseling), Philips, De Friesland zorgverzekeraar, Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Stichting Kennislab Noordoost Friesland en de NOM.

Zij werken met de andere bedrijven in het netwerk samen om nieuwe zorginnovaties aan te jagen en de ontwikkeling van PGO-diensten en -producten in Noord-Nederland op gang te helpen, vertelt programmamanager Michel Evers. In het netwerk is gerichte kennis en expertise aanwezig om innovatieve mkb’ers en startups te ondersteunen bij hun plannen: technisch, financieel en inhoudelijk. Op het gebied van technische infrastructuur, standaarden voor data-uitwisseling en het bereiken van burgers wordt samengewerkt met het PCH Ecosysteem (zie kader).

Ondersteuning

De basis-PGO’s worden door Philips, Ivido en Quli ontwikkeld, partijen die ook deelnemen in het programma. ‘Wat we willen is dat alle PGO-diensten en -producten uitwisselbaar zijn met alle PGO’s’, vertelt Michel. ‘Daarbij is veilige data-uitwisseling tussen zorgaanbieder en patiënt van belang. We helpen mkb’ers en startups met het bouwen van een technische infrastructuur die data-uitwisseling in PGO’s
mogelijk maakt en die voldoet aan de strenge standaarden op het gebied van privacy en veiligheid van MedMij. Daarnaast ondersteunen we ondernemers in hun zoektocht naar financiering of met specifieke expertise.

Partijen als Flinc, Ik ben Drents Ondernemer en Ynbusiness zijn gefocust op het opschalen van de initiatieven en het vergroten van de samenwerking tussen verschillende partijen. Daarmee vergroten we de impact op de economie in Noord-Nederland en de kwaliteit en kosten van zorg. Nadrukkelijk richten we ons ook op het gebruik van PGO-diensten en -producten door burgers en zorgprofessionals, de eindgebruikers. We werken met een aantal praktijklabs in Noord-Nederland waar we het gebruik van de PGO-diensten zowel testen als stimuleren. Hiermee willen we bereiken dat de diensten niet alleen ontwikkeld maar ook gebruikt gaan worden.

Aansluiten

Het programma loopt tot juni 2023. De ambitie is om dan 200.000 noordelijke PGO-gebruikers te hebben. Daarvoor is het belangrijk dat zoveel mogelijk zorgaanbieders hun data willen delen. PGO Netwerk Noord zoekt bedrijven die actief zijn op het snijvlak van economie en zorg, gericht zijn op de ontwikkeling van een PGO-dienst of -product en die aan willen sluiten. Ondernemers die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen.

Subsidie

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft 4 miljoen euro subsidie toegekend aan PGO Netwerk Noord. Het bedrag komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Stichting GERRIT is penvoerder van PGO Netwerk Noord.

Samenwerking met PCH Ecosysteem

PGO Netwerk Noord werkt samen met het Personalised & Connected Health (PCH) Ecosysteem. PCH is een open innovatiesysteem waarin het de bedoeling is om met mkb-bedrijven en start-ups innovatieprojecten rondom PGO’s te initiëren en uit te voeren. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) hebben hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. In het PCH Ecosysteem nemen Lifelines, Thunderbyte AI, WijDus B.V., Inter-Psy, Certe en UMCG het voortouw.

MedMij

MedMij zorgt dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving. Daarbij is het belangrijk dat je als burger zelf bepaalt welke gegevens je in je PGO verzamelt en met wie je ze deelt. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen burgers en gezondheidsprofessionals. Om het MedMij-label te krijgen wordt een uitgebreide toetsing uitgevoerd. Stichting MedMij bestaat uit nationale organisaties van patiënten en zorgverleners.

Op zoek naar financiering voor je PGO-dienst of -product?

Gerieke Been is projectmanager Flinc. Ze begeleidt innovatieve startups op weg naar financiering en heeft onder andere ervaring in de medisch technologische sector. Gerieke vertelt wat Flinc voor startups en app-bouwers met een PGO-dienst of -product kan betekenen.

‘De steeds verder stijgende zorgkosten in Nederland zullen uiteindelijk door innovatie en efficiënter werken naar beneden moeten. PGO’s kunnen daarbij helpen. PGO Netwerk Noord is een groot en interessant netwerk van bedrijven en zorginstellingen waar startups met goede ideeën graag bij aan willen haken. Life science en medische technologie zijn onderwerpen die in Noord-Nederland leven, veel partijen werken al met elkaar samen. Vandaar ook de betrokkenheid van Flinc.

Met onze deelname willen we zichtbaar zijn voor innovatieve startups die hulp nodig hebben bij hun groeiplannen. Wij helpen door ze in contact te brengen met de juiste partijen. Of dat nou is om een product of dienst te valideren, omdat ze op zoek zijn naar een launching customer of omdat ze hulp nodig hebben bij het vinden van financiering, wij bieden hulp in iedere fase, vanaf het prototype tot en met het vinden van passende financiering.’

‘PGO Netwerk Noord wil het gebruik van PGO’s bij zoveel mogelijk burgers stimuleren. Dat betekent kansen voor startups en app-bouwers met een PGO-dienst of -product. Opname in de nog te ontwikkelen e-health appstore geeft toegang tot een grote klantengroep die het product meteen kan gaan testen of in hun PGO opnemen. Ook kan een app verspreid worden binnen andere PGO-netwerken in Nederland. Mooie voorbeelden van ondernemers die we via het netwerk ondersteunen zijn PETRA en Inforium.’

PETRA, web-based dagboek tool

PETRA staat voor ‘personalised treatment by real-time assessment’. Het is bedoeld voor volwassenen die in behandeling zijn voor psychische problematiek. In deze dagboek tool kunnen mensen die in behandeling zijn dagelijks bijhouden hoe ze zich voelen. Behandelaren kunnen via PETRA samen met hun patiënten een gepersonaliseerd dagboek samenstellen en verzamelde data interpreteren. Zo ontstaat meer inzicht in hoe dagelijkse factoren van invloed zijn op de ervaren problematiek. Dit is dan een goede basis voor interventie selectie en shared-decision making tijdens de behandeling. Daarnaast geeft het invullen van dagboeken de patiënt meer inzicht en zelfmanagement in de problematiek.

Flinc heeft ons begeleid om onze plannen verder te structureren, inzicht te krijgen in onze juridische entiteit en de consequenties daarvan voor het ophalen van financiering. De samenwerking met Flinc heeft duidelijk gemaakt dat PGO Netwerk Noord niet het meest logische platform is voor PETRA, maar heeft ons uiteindelijk wel verbonden met Triade.
Harriëtte Riese (associate professor, afdeling psychiatrie, UMCG)

Inforium, digitale informatie op maat

De filosofie van Inforium is dat patiënten en cliënten die goed geïnformeerd zijn ook meer grip en begrip krijgen voor hun situatie en behandeling en betere keuzes maken. Inforium is een contentplatform dat digitale contextinformatie op maat van de zorgverlener deelt met de cliënt. Een folder wordt vervangen door een Inforium met video, tekst en links van geaccrediteerde bronnen die per mail en naar portal en/
of PGO gedeeld kan worden met een cliënt. Het gebruik van Inforium is voor zorgverleners eenvoudig. De zorg is efficiënter ingericht waardoor minder contacturen met de arts nodig zijn. Technisch gezien zal in de PGO’s een plaats voor uitleg en informatie op maat naast de data gecreëerd moeten worden. Via een koppelingstraject beogen MedMij en Inforium dit te realiseren. De eerste content zal waarschijnlijk in 2021 via MedMij in de PGO geplaatst worden.

We werken samen met Flinc aan een business model en financiering zodat we PGO Noord-partners kunnen voorzien van betrouwbare content voor hun applicaties. Hiermee kunnen ze hun gebruikers zonder zorgen van geaccrediteerde informatie op maat voorzien.
Dr. Markus L.Y.M. Oei – Oprichter en directeur innovatie Inforium