Inn2Power werkt aan offshore wind supply chain
  • Energie
  • Innoveren

Inn2Power werkt aan offshore wind supply chain

Toegepaste innovatie, dat is waarmee het mkb in Noord-Nederland zich positief kan onderscheiden in de offshore windindustrie. Een inspirerend voorbeeld is Hulst Innovation Cable Equipment (HICE) in Westeremden, die via het EU-project Inn2Power aanhaakt bij de offshore wind supply chain rondom de Noordzeeregio.

Middenin het prachtige buitengebied van het Groningse dorp Westeremden is het bedrijf van Tjark Hulst herkenbaar aan de windmolen en een boordevolle oprit met technische bedrijfsbussen. De innovatieve kabelinstallaties die HICE ontwerpt en bouwt voor de offshore-industrie hebben ruimte nodig, daarom kocht de ondernemer recent een extra bedrijfspand in Appingedam. ‘Met een team van inmiddels twintig mensen en een toenemende orderportefeuille groeien we uit ons jasje’, vertelt Hulst. ‘De grens van uitbreiding is hier bereikt, daarom verplaatsen we een deel van de productie naar Appingedam. Dat geeft ons hier de ruimte om te blijven focussen op productontwikkeling.’

Het blijven verbeteren van producten, het bedenken van nieuwe ideeën en het vinden van praktische oplossingen zit in de genen van het bedrijf. Die innovatieve drive maakt HICE tot een waardevolle partij binnen het project Inn2Power. ‘Daar moet je het als industrie van heb-ben’, stelt Dirk Jan Hummel van Technologiecentrum Noord-Nederland (TCNN), die door de NOM is ingeschakeld als één van de projectleiders. ‘Om offshore windparken efficiënt te laten draaien, is een professionele supply chain nodig en vernieuwende, praktische mkb-bedrijven als HICE zijn daarbij essentiële schakels. De uitdaging is om deze bedrijven goed in beeld te krijgen en dat doen we hier in Noord-Nederland succesvol samen’.

Noord-Nederlands windcluster

Het begon in 2010 met de oprichting van Northern Netherlands Offshore Wind (NNOW), op initiatief van de NOM, Energy Valley en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. ‘De insteek was een cluster van bedrijven te vormen, om zo een volwaardige gesprekspartner te zijn voor grote energie- en windbedrijven’, legt Wim A,B. van de NOM uit. ‘Naast gezamenlijke acquisitie en promotie was er aandacht voor kennisuitwisseling, R&D, business development en het opleiden van gekwalificeerd personeel. Dit werkte zo goed, dat het cluster per 2017 als zelfstandige NNOW-groep is gaan functioneren, met inmiddels zo’n tachtig aangesloten mkb-bedrijven.’

Naast Nederland zijn er in de Noordzeeregio natuurlijk meer landen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de ontwikkeling van de offshore windindustrie. Ruim twee jaar geleden werd daarom het Europese project Inn2Power opgetuigd, waarin ook Duitse, Deense, Belgische en Engelse regio’s deelnemen. ‘Wat we eerst alleen in de eigen regio deden met NNOW, doen we nu ook op internationaal niveau’, vertellen de projectleiders. ‘Door deze opschaling versterken we de mkb-clusters rondom de Noordzeeregio. Dat doen we door nieuwe samenwerkingsverbanden te stimuleren en ondersteunen, innovatieve concepten uit te werken en mkb-bedrijven toegang te verschaffen tot test- en demofaciliteiten in de offshore windindustrie.’

Inn2Power werkt aan offshore wind supply chain

Makkelijker pitchen

Ondernemer Tjark Hulst is al vanaf het begin betrokken bij de NNOW-groep en hij ziet Inn2Power als een logische vervolgstap. ‘Wij zijn beter in het ontwikkelen dan in het vermarkten van onze machines en diensten. Aanhaken bij een cluster als dit is belangrijk om onze kennis, ervaring en producten te koppelen aan de vraagstukken in de offshore windindustrie. Wij bieden praktische oplossingen, maar we zien ook zelf dingen die slimmer en duurzamer kunnen. Binnen het Inn2Power-verband is het makkelijker om onze ideeën daarover te pitchen en verbindingen te leggen met mogelijke samenwerkingspartners en opdrachtgevers.’

HIER IN NOORD-NEDERLAND ZIJN WE VOORAL STERK IN DE VOORZIENINGEN ONDER DE ZEESPIEGEL

Eén van de niches waarin HICE uitblinkt, is het overspoelen en opslaan van grote kabels, waarvoor ze zogenoemde turntables en toebehoren ontwerpen. Gezien de enorme kabelnetwerken die nodig zijn voor offshore windparken zijn deze grote stalen draaischijven een essentiële voorziening. ‘Dit soort producten zijn groot en relatief zwaar, maar wij maken ze geschikt voor vervoer door laag water’, vertelt Hulst.
‘Iets wat noodzakelijk is als je de bekabeling via ondiepte van en naar het land moet brengen. We ontwerpen daarom steeds efficiënter en lichter. Bovendien hebben we een slim MCS-systeem ontwikkeld voor service en onderhoud, waarbij reservekabels spanningsvrij opgeslagen worden en bij reparaties snel en makkelijk ingezet kunnen worden.’

B2B-matchmaking

HICE heeft – naast samenwerkingsverbanden binnen Noord-Nederland zelf – via Inn2Power al een paar internationale lijntjes gelegd, zoals met een engineeringbureau in Bremen dat goed is in sterkte-berekeningen. ‘De wederzijdse handelsmissies en B2B-matchmaking activiteiten die vanuit Inn2Power worden georganiseerd, beginnen langzaamaan hun vruchten af te werpen’, merken de heren. ‘Het gaat echt om visie voor de lange termijn. Dit project is een aanzet tot een geheel nieuwe supply chain. In dit stadium zijn innovatieve ideeën hard nodig om die offshore windindustrie goed te laten werken, te verduurzamen én betaalbaar te maken.’

Het doel van Inn2Power is dat de aangesloten regio’s in 2020 in totaal vijftien grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten hebben opge-zet die tot innovatieve producten en diensten leiden. Dat kan voor de ontwikkelfase zijn (van metingen tot engineering), voor de bouwfase (van de molens zelf tot de fundaties en kabels) of voor de operationele fase (inspectie en onderhoud). ‘Hier in Noord-Nederland zijn we vooral sterk in de voorzieningen onder de zeespiegel’, constateren Hummel en A,B. ‘Zo heeft elke regio zijn eigen krachten en binnen Inn2Power zijn we die volop aan het combineren. Vanuit de NOM zorgen we er samen met het TCNN voor dat we een goede database van mkb-bedrijven aanleggen, analyses maken en netwerktools aanreiken. Verder is het aan de ondernemers zelf, daarom zijn we trots op pareltjes als HICE.’

Lees meer op Inn2PowerNNOW  en HICE.