Hycarb maakt straks in Delfzijl groene waterstof uit biogrondstoffen
  • Energie
  • Investeren

Hycarb maakt straks in Delfzijl groene waterstof uit biogrondstoffen

Groene waterstof uit biogrondstoffen. In Delfzijl werkt HyCarb aan een fabriek die dat kan maken. En meer. De onlangs opgerichte BV ziet grote kansen in Noord-Nederland. Samen met de NOM worden de plannen uitgewerkt die binnen enkele jaren moeten leiden tot een grote productielocatie.

HyCarb is de naam van de ontwikkelings-BV die gedragen wordt door het in Amsterdam gevestigde Torrgas, dat al meer soortgelijke projecten in Nederland heeft. ,,We hebben ervaring in het produceren van syngas, groene CO2, biochar en stoom uit reststromen. Daarvan kunnen we onder meer groene waterstof maken en daaraan is in Delfzijl veel behoefte, vooral in de industrie en zowel als grondstof als als brandstof’’, vertelt Erwin Eijmans, medeoprichter van Torrgas.

De biogrondstof wordt voorbehandeld, dan getorreficeerd (waarbij de reststromen zuurstofloos worden verhit) en uiteindelijk vergast tot syngas, een mengsel van voornamelijk waterstof en koolmonoxide. Dat syngas is vervolgens om te zetten naar nog meer groene waterstof via een reactie met stoom. Daarnaast wordt biochar geproduceerd, wat het geheel CO2-negatief maakt. De methodiek is al bewezen in verschillende demonstratiefabrieken, in samenwerking met Gasunie. Nu is het tijd om op te schalen.

De ‘grondstof’ voor de fabriek komt van reststromen zoals sloophout en snoeihout. En binnen een paar jaar moeten ook grondstoffen zoals bermgras gebruikt kunnen worden. Eijmans: ,,Door de torrefactie waarderen we deze grondstoffen op, voordat we gaan vergassen. De energiedichtheid wordt vele malen groter, het continue proces betrouwbaarder en de investeringskosten geringer.’’

Dat levert volgens de plannen jaarlijks zo’n 15.000 ton aan groene waterstof op. Bijzonder aan de technologie is dat het proces CO2-negatief is. Het project bespaart zo’n 300.000 ton per jaar aan CO2 uitstoot. ,,We kunnen dankzij het gebruik van getorreficeerde biogrondstoffen relatief eenvoudig opschalen en syngas produceren voor een aantrekkelijk kostprijs. Dit project is daarom ook zeer kansrijk, denken we.’’

Op dit moment werkt HyCarb aan de voorbereidingen voor de fabriek. De scopestudie begint met de vergunningsaanvragen, de engineering, de samenstelling van het team en de aankoop van de grond. De NOM financiert dat deel mee. Investeringsmanager Sytze Hellinga: ,,De plek is er, alle gesprekken zijn gestart. HyCarb past prachtig in onze groene ambitie en die van Chemport Europe om fossielvrij materialen te maken die wij allen dagelijks gebruiken. We zijn blij dat het bedrijf voor Delfzijl heeft gekozen.’’

E Book Converteerbare Leningen
Starten en groeien met een converteerbare lening

In dit e-book leer je:

  • Wat is een converteerbare lening
  • Waarop moet je letten bij een converteerbare lening
  • De voor- en nadelen van een converteerbare lening