Holland first, Noord-Nederland second
  • Water
  • Internationaliseren

Holland first, Noord-Nederland second

Natuurlijk focust de NOM primair op versterking en uitbreiding van de Noord-Nederlandse economie. Maar wie internationale bedrijven warm wil maken voor vestiging in onze regio, kan het beste beginnen bij Holland-branding. Zeker als het gaat om watertechnologie. Projectmanager Reinder de Jong van het team Foreign Direct Investment (FDI) legt uit waarom.

Internationale acquisitie watertechnologiebedrijven

De grote internationale watertechnologiebeurzen zijn voor het FDI-team gewilde vijvers om te vissen naar interessante acquisities voor Noord-Nederland. Daarom stonden afgelopen maanden respectievelijk de IFAT in München, de International Water Week in Singapore en de WEFTEC in New Orleans op het programma.

Net terug van het waterkwaliteitsevent WEFTEC – een samenkomst van circa 1.000 water(technologie)bedrijven en meer dan 20.000 waterprofessionals – benadrukt De Jong hoe belangrijk Holland-branding is. ‘Op dat soort beurzen moet je groter denken dan je eigen regio, want juist dan maak je kans als vestigingslocatie.’

Sterke troef

Hij noemt een praktisch voorbeeld: ‘We participeren samen met Water Alliance doelbewust in het Holland-paviljoen en tijdens de WEFTEC stond er op de achterwand een slogan over uitbreiding op de Europese markt. Dat bleek raak! Het trok spontane aandacht van overzeese bedrijven die doelgericht ingangen zoeken tot ons continent.

Uit deze gesprekken zijn zeker vier interessante leads voortgekomen. Voor ons komt het er nu op aan om deze partijen naar Noord-Nederland te leiden. Met de European Hub for Water Technology  heeft onze regio natuurlijk een sterke troef in handen, dus zijn ze eenmaal geïnteresseerd in Holland, dan is Noord-Nederland de tweede stap.’

Persoonlijk contact

Over de leads kan De Jong nog niets prijsgeven. ‘Het zijn vertrouwelijke gesprekken, waarbij we soms zelfs al een non-disclosure agreement (NDA) ondertekenen. Potentiële acquisitiekandidaten willen concurrentie niet in de kaart spelen. Begrijpelijk, daarom werken wij altijd zorgvuldig.

Het opbouwen van een netwerk draait om vertrouwensrelaties en dat maakt het persoonlijke contact op die beurzen zo waardevol. Door bewust hotels te kiezen vlakbij de beurslocatie, ontstaan er trouwens ook informeel mooie verbindingen. Zo trof ik bij het ontbijtbuffet een CEO van een watercluster die me bij thuiskomst na de WEFTEC al een mail had gestuurd, omdat hij graag een bedrijf wil introduceren op de Nederlandse markt. Zo makkelijk kan het soms gaan.’

Slimme selectie

Naast Holland-branding – en daarna de trechter richting Noord-Nederland – is selectie vooraf ook onderdeel van de FDI-werkwijze. ‘Bij beursbezoek zitten wij een paar dagen middenin het krachtencentrum van potentiële acquisities, maar we willen onze kostbare tijd vooral besteden aan echt kansrijke contacten’, benadrukt de projectmanager.

‘Dat is een serieuze uitdaging bij grote beurzen; alleen al de IFAT trok dit jaar zo’n 100.000 bezoekers met ruim 3.000 exposanten!

Daarom doen we vooraf deskresearch en zetten we slimme software in voor het selecteren van best potentials. Met die shortlist in handen kunnen we tijdens het beursbezoek doelgericht werken en soms lukt het om al vooraf afspraken in te plannen met de juiste mensen.’

OP DAT SOORT BEURZEN MOET JE GROTER DENKEN DAN JE EIGEN REGIO, WANT JUIST DAN MAAK JE KANS ALS VESTIGINGSLOCATIE.’

NOM-criteria

Uitgangspunt bij de slimme selectie vooraf is dat potentiële acquisities aan de NOM-criteria voldoen. De Jong: ‘Het is belangrijk dat bedrijven al een zekere omvang hebben en succesvol opereren in hun thuismarkt, want dat zijn partijen die serieus kijken naar groei over de grens.

Bij ondernemingen van buiten ons continent letten we er bovendien op dat ze al een klein begin hebben gemaakt met zakendoen binnen Europa. We weten dat de wens om zich hier te gaan vestigen serieuze vormen aanneemt zodra ze de eerste business hebben. En dan willen wij als Noord-Nederland natuurlijk vooraan staan.’

Productie is kansrijk

Als De Jong zijn huiswerk doet, let hij ook op andere indicatoren voor kansrijke acquisities. ‘Denk aan kapitaalinjecties, de komst van een nieuwe CFO of een situatie als de Brexit’, somt de projectmanager op.
‘En we letten ook op de inhoud. Zo vallen dienstverlenende ondernemingen vaak af, omdat zij hun werk prima op afstand kunnen organiseren.

In de watertechnologiesector maken we meer kans bij productiebedrijven, zeker in combinatie met onderhoud. Die willen immers graag dichter bij de klanten zitten. Kortom, analyse vooraf helpt ons een lijst van duizenden bedrijven terug te brengen tot een gekwalificeerde shortlist. Vervolgens doen wij ons best om op strategieniveau met deze potentials in gesprek te komen en een lijntje te leggen met Noord-Nederland.’

Meer weten over NOM Foreign Direct Investment?