CodeV Social Woman Lilac 1200×627
  • Diversiteit

Helft Nederland heeft geen gelijke kans om te ondernemen

Ondernemersklimaat voor vrouwen moet verbeteren dankzij alliantie van 65 invloedrijke partijen.

  • Op 12 december 2023 hebben 65 vooraanstaande organisaties hun samenwerking aangekondigd binnen Code-V: een alliantie van zowel overheid, financiële instellingen als belangenorganisaties.
  • Alle betrokken organisaties willen zich inzetten voor gelijke ondernemerskansen voor vrouwen in Nederland.
  • Volgens de betrokken partijen zijn data-inzichten, interventies en investeringen nodig om bij te dragen aan gelijke ondernemerskansen in Nederland.
  • Gelijke ondernemerskansen voor vrouwen leiden tot aanzienlijke voordelen zoals banengroei, innovatie, duurzaamheid, grotere financiële weerbaarheid, en een groei van de Nederlandse economie van naar schatting 139 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en McKinsey.

Code-V is een initiatief van een werkgroep van publieke en private partijen die de afgelopen maanden intensief heeft samengewerkt. De samenwerking is geïnitieerd door Chantal Korteweg, Director Social Impact & Inclusive Banking bij ABN AMRO. Code-V bestaat uit drie hoofdonderdelen: Inzichten verkrijgen, Interventies doen en Investeren. Om uiteindelijk gericht en effectief te kunnen investeren moet eerst in kaart worden gebracht welke barrières vrouwen momenteel ervaren bij het ondernemen. Op dit moment zijn er 13 landen wereldwijd die op basis van gender hun financiële data analyseren, en Nederland hoort daar niet bij.

Chantal Korteweg: “In Nederland zijn we vaak trots op onze competitieve economie, terwijl we tegelijkertijd een aanzienlijk onbenut potentieel laten liggen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen meer en andere drempels ervaren in het ondernemerschap. Bovendien blijkt dat deze kloof al zichtbaar is bij de overweging om een bedrijf te starten. Dit verschil wordt alleen maar groter bij elke verdere stap in de ondernemersreis”, legt Korteweg uit. “Het realiseren van gelijke kansen vraagt om een collectieve aanpak. De partners die nu meedoen delen de wens om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren, barrières weg te nemen en in te zetten op gelijke ondernemerskansen. Voor Code-V hebben we inspiratie geput uit de succesvolle ‘Investing in Women Code’ uit het Verenigd Koninkrijk, die daar heeft geleid tot een groter aandeel vrouwelijke starters, en een toename in de financiering van vrouwelijke ondernemers.”

Stagnering in aandeel vrouwelijke starters

De partijen die zich hebben aangesloten bij Code-V komen uit zowel de publieke als private sector: van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot grootbanken en belangenorganisaties. [Quote Demissionair Minister Adriaansens: “Het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap is belangrijk voor een diverser en inclusiever zakelijk landschap. Het is onmisbaar voor elke economie, aangezien iedereen een rol speelt in het creëren van werkgelegenheid, het stimuleren van innovatie, het genereren van inkomsten en het introduceren van nieuwe producten en diensten. Dit draagt bij aan de vele voordelen die opkomende en groeiende bedrijven met zich meebrengen voor zowel de economie als de samenleving. Met de Code-V zetten we een mooie stap en daarom ondersteunen we dit initiatief vanuit onze ministeries.”

ABN AMRO CEO Robert Swaak: “We hebben als financiële sector een maatschappelijke rol om barrières in kaart te brengen waar vrouwelijke ondernemers tegenaan lopen, en zetten ons in om die barrières vervolgens zoveel mogelijk weg te nemen. Door samen te werken en dit nu sectorbreed op te pakken, kunnen we de benodigde transitie versnellen om het ondernemersklimaat in Nederland inclusiever te maken.”

Wereldwijde aanpak

Nederland is wereldwijd het vierde land dat een samenwerkingsverband initieert om het ondernemersklimaat voor vrouwen te verbeteren. Voornaamste inspiratiebron is het succes dat in het Verenigd Koninkrijk is behaald met de Investing in Women Code, dat daar al leidde tot een significante toename in de financiering van vrouwelijke ondernemers. Voortbordurend op het Britse succes heeft het Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi), onderdeel van de Wereldbank, de Women Entrepreneurs Finance Code gelanceerd om de financierings- en gegevenskloof voor vrouwelijke ondernemers te dichten in ontwikkelingslanden.

“Ondanks hun potentieel om waarde toe te voegen aan de economie en banen te creëren, worstelen vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden vaak met een gebrek aan financiering om hun doelen te bereiken”, zegt Wendy Teleki, Hoofd van het We-Fi Secretariaat. “We-Fi werkt samen met zijn implementatiepartners om de We Finance Code in 24 landen te testen, met als doel systemische veranderingen in de financiële sector te bewerkstelligen en meer financiering in handen van vrouwen te krijgen. De lancering van Code-V geeft mij hoop en we kijken uit naar de samenwerking met Nederland in deze kritieke missie.”

Over Code-V

Code-V is een samenwerkingsverband in Nederland dat vrouwelijk ondernemerschap wil stimuleren door barrières weg te nemen en hen betere toegang tot financiering en essentiële kennis te bieden. Het initiatief richt zich ook op het vergroten van maatschappelijk bewustzijn over de financiële ongelijkheid tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers, om deze ongelijkheid zo weg te nemen en gelijke kansen te creëren. Het uiteindelijke doel is een diverser en inclusiever zakelijk ecosysteem dat innovatie stimuleert en de arbeidsparticipatie van vrouwen verhoogt. Ook draagt het bij aan economische groei door vrouwelijke ondernemers te ondersteunen in schaalvergroting en internationale expansie. Dit vereist systemische veranderingen en sterke samenwerking tussen publieke en private sectoren, met een overeengekomen duur van 3 tot 7 jaar.

Code-V is ondertekend door de volgende 45 partijen:

ABN AMRO, Arches Capital, Brabantse Start-up Community (bestaande uit BOM, Braventure, Brabant Startup Fonds (BSF), REWIN, Midpoint Brabant, Brainport Development, Agrifood Capital), Borski Fund, Business Angels Connect, FundsUp, Geld voor elkaar, Great Stuff Ventures, Horizon, ING, InnovationQuarter, Invesdor, Invest-NL, Investormatch, Joanna Invests, Karmijn Kapitaal, LIOF, Lumo Labs, Nationaal Groenfonds, Newion, NOM, Oost NL, PIN voorschot, Pymwymic, Qredits, Rabobank, ROM InWest, ROM Utrecht Region, SET Venture, Shaping impact group, SheCredit, SHIFT Invest, Startgreen Capital, The Angel Initiative, TIIN Capital, TP24, Venturerock, Voordegroei, 4impact.

Aan Code-V is steun verklaard door de volgende 10 partijen:

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën, MKB Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Stichting MKB financiering, VNO-NCW, Business Angels Netwerken Nederland.

Code-V is mede mogelijk gemaakt door de volgende 10 partijen:

Deloitte, Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE), Female Ventures, FEM-START, Greenberg Traurig, Masters of Scale, Radboud University, Techleap.nl, Vrije Universiteit en WOMEN Inc.,