StabiAlert houdt trillingen bij
  • HTSM
  • Investeren

Groningse tiltmeters in San Francisco

In de Verenigde Staten wordt al decennia met tiltmeters gewerkt. In sommige staten, zoals New Mexico, is het zelfs bij de wet verplicht deze rond boorputten te plaatsen . Ook verzekeringsmaatschappijen eisen soms dat tiltmeters geplaatst worden in de bij hun verzekerde objecten rond bouwwerkzaamheden of boorlocaties. Dit om eventuele bodembewegingen en schade in beeld te brengen.

Complex bouwproject

Voor het eerst worden nu tiltsensoren uit Groningen ingezet bij een complex nieuwbouwproject aan de westkust. In het centrum van San Francisco wordt pal naast een monumentaal pand een wolkenkrabber van 300 meter hoog gebouwd met een zeer diepe parkeergarage er onder. De onroerend goed eigenaar maakt zich zorgen over de kans op schade door deze bouwwerkzaamheden.

Relatie tot aardbevingen

San Francisco is een aardbevingsgebied en ondergaat jaarlijks vele bevingen. Daarbij is er op sommige locaties sprake van slappe ondergrond. Tiltmeters laten in Groningen zien dat laagfrequente (LF) bevingsgolven goed vastgelegd kunnen worden.

In Groningen rollen deze LF golven bij bevingen vele tientallen kilometers door over het land. Hierdoor roteren objecten. Door continu te meten, kunnen eventuele schades door bouwactiviteiten en aardbevingen apart worden benoemd.

Doorslag

Nadat de USGC (US Geological Services) haar bewondering en interesse had uitgesproken over de StabiAlert meetdata van Groningse bevingen, en ook van de waargenomen intercontinentale bevingen, zijn contacten gelegd door een monitoring bedrijf in San Francisco. De afgelopen maanden is veel meetdata met Amerikaanse deskundigen besproken. In de nacht van 8 op 9 januari was de finale bespreking over de opdracht. Hierin is ook de data van de Zeerijp beving op maandag 8 januari jl. meegenomen. Dit heeft voor de klant de doorslag gegeven voor het Groningse bedrijf StabiAlert te kiezen.

Drie jaar continu monitoren

De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om als eerste een monumentaal pand in het centrum van San Francisco uit te gaan rusten met 8 tiltsensoren. StabiAlert zal daar voor de komende 3 jaar de real-time monitoring gaan verzorgen.

Bron: StabiAlert